1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Αρθρογραφία
  6. »
  7. Geneva Association: H Διάσκεψη της Γλασκώβης για το Κλίμα (COP26) και...

Geneva Association: H Διάσκεψη της Γλασκώβης για το Κλίμα (COP26) και η ασφαλιστική βιομηχανία

Geneva Association: H Διάσκεψη της Γλασκώβης για το Κλίμα (COP26) και η ασφαλιστική βιομηχανία
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη, Ασφαλιστικός Πράκτορας

Ευρύ πεδίο δράσης για τους ασφαλιστές

Η πολυαναμενόμενη 26η Σύνοδος της Διάσκεψης των Μερών (Conference of Parties/COP) στη Γλασκώβη, γνωστή ως COP26, ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα που συγκλήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Εκπροσωπήθηκαν, μεταξύ άλλων, κλάδοι όπως της ασφάλισης, της οικονομίας, της τεχνολογίας και της μηχανικής, και συμμετείχαν αντιπρόσωποι από περισσότερες από 192 κυβερνήσεις, οι οποίοι διαπραγματεύτηκαν το επίσημο έγγραφο συμφωνίας (The Glasgow Climate Pact)*.

Το άρθρο ‘’What Do the Outcomes of COP26 Mean for Insurers?’’ της Maryam Golnaraghi, Director Climate Change and Environment της Geneva Association συνοψίζει τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα και τις τρέχουσες προκλήσεις για την ασφαλιστική βιομηχανία σε επτά βασικά επίπεδα.

Αναλυτικά:

1. Έχει σημειωθεί σταδιακή πρόοδος στις διεθνείς και εθνικές πολιτικές που σχετίζονται με τη μετάβαση στο καθαρό μηδέν (net zero)

Ωστόσο, το COP26 δεν ανταποκρίθηκε στις αυξανόμενες φιλοδοξίες για μείωση των εκπομπών για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς Κελσίου, καθώς οι «Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές» (Nationally Determined Contributions [NDC]) που υποβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις πριν από το COP26 υπολείπονταν σημαντικά των προσδοκιών. Είναι σημαντικό, ωστόσο, ότι το Σύμφωνο της Γλασκώβης για το Κλίμα περιέχει την πρώτη ρητή αναφορά του «άνθρακα» και των «ορυκτών καυσίμων» σε μια συμφωνία πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή, καλώντας τα μέρη, στην παράγραφο 20, να «επιταχύνουν τις προσπάθειες για τη σταδιακή κατάργηση της «ενέργειας από άνθρακα» και «τη σταδιακή κατάργηση» των «αναποτελεσματικών επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων…»

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για τους ασφαλιστές;

Υπό το φως του μεγάλου χάσματος μεταξύ των δημοσιευμένων NDCs και των αναμενόμενων στόχων απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα το 2030 που καθορίστηκαν από επιστήμονες, ο πολιτικός κίνδυνος  παραμένει αυξημένος. Ωστόσο, η εμφάνιση για πρώτη φορά των όρων «αδιάκοπος άνθρακας» και «επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων» στις συμφωνίες-πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή μπορεί να αποτελεί ένδειξη, ότι στο εσωτερικό οι κυβερνήσεις εξετάζουν επισταμένως σχέδια και πολιτικές για τη σταδιακή κατάργηση των πηγών έντασης που οφείλονται στον άνθρακα. Καθώς οι κυβερνήσεις δίνουν προτεραιότητα στα εγχώρια σχέδιά τους για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στον κλιματικό κίνδυνο, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για συνεργασία με ασφαλιστές για να βρουν τρόπους για την απομάκρυνση του κινδύνου και τη χρηματοδότηση της μετάβασης σε ένα ασφαλέστερο πλαίσιο λειτουργίας..

2. Η ιδιωτική χρηματοδότηση είναι κρίσιμη για τη μετάβαση στο καθαρό μηδέν

Η Χρηματοοικονομική Συμμαχία της Γλασκώβης για το καθαρό μηδέν (Glasgow Financial Alliance for Net Zero [GFANZ]) ανακοίνωσε τη δέσμευση 450 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που διαχειρίζονται περισσότερα από 130 τρισ. $ ΗΠΑ σε περιουσιακά στοιχεία, για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας μετάβασης. Στους κόλπους της GFANZ συνενώνουν τις προσπάθειες τους φορείς, όπως η Net-Zero Owner Alliance, η Net-Zero Asset Manager Alliance και η Net-Zero Insurance Alliance. Αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτών των εξελίξεων, οι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν από την GFANZ να υποβάλει σαφείς στόχους και σχέδια. Από την άλλη πλευρά, οι σκεπτικιστές ανησυχούν για τα ήδη χρηματοδοτούμενα από τον χρηματοπιστωτικό τομέα έργα «ενέργειας εντάσεως άνθρακα» που θα οδηγούσαν σε θερμοκρασίες άνω των 1,5 βαθμών Κελσίου, εάν εφαρμοστούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Όσα δήλωσε ο πρόεδρος των Lloyd's στο Rising Professionals Global Forum 2024

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για τους ασφαλιστές;

Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη εγγραφεί στις συμμαχίες net-zero και εργάζονται για να εντοπίσουν τρόπους για να συμβάλουν στην παγκόσμια μετάβαση σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον μέσω της καινοτομίας και της δέσμευσής τους ως διαχειριστών κινδύνου σε συνεργασία με τους ασφαλισμένους και τους επενδυτές τους. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνη της. Απαιτούνται επιχειρηματικές συμμαχίες για τον εντοπισμό επεκτάσιμων λύσεων.

3. Τα παγκόσμια βασικά πρότυπα για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας με έμφαση στην κλιματική αλλαγή βρίσκονται σε εξέλιξη

Είναι σημαντικό ότι το Διεθνές Ίδρυμα Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Standards Foundation [IFRS]) ανακοίνωσε τη σύσταση του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Αειφορίας (International Sustainability Standards Board [ISSB]), βασισμένο στο έργο της Ομάδας Εργασίας για τις Χρηματοοικονομικές Γνωστοποιήσεις Σχετικές με το Κλίμα (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures [TCFD]). Αυτή είναι μια απάντηση στο κάλεσμα του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα για σύγκλιση προς τα βασικά πρότυπα για την υποβολή εκθέσεων, ώστε να υποστηριχθεί η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για τους ασφαλιστές;

Η ανάγκη για κατάλληλα βασικά πρότυπα έχει τονιστεί από τον ασφαλιστικό κλάδο μέσω της Ομάδας Εργασίας της Geneva Association για την Εκτίμηση Κινδύνου για το Κλίμα (Geneva Association’s Task Force on Climate Risk Assessment), με έμφαση στην ανάπτυξη μεθοδολογιών που θα παράγουν χρήσιμες πληροφορίες για αποφάσεις από εταιρείες, επενδυτές και ρυθμιστικές αρχές. Καθώς το Ίδρυμα IFRS αναπτύσσει τις αρχές διακυβέρνησης του ISSB, ο ασφαλιστικός κλάδος και η  Ομάδας Εργασίας της Geneva Association θα δεσμευτούν προληπτικά για να προσφέρουν την τεχνογνωσία του ασφαλιστικού κλάδου σε αυτόν τον τομέα.

4. Επίκεινται ρυθμιστικές ενέργειες που σχετίζονται με υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις και κεφαλαιακές απαιτήσεις για τους κλιματικούς κινδύνους

Το Δίκτυο για το Πράσινο του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (Network for Greening of the Financial System [NGFS]) ανακοίνωσε ότι 100+ κεντρικές τράπεζες υπέγραψαν τη Διακήρυξη NGFS της Γλασκώβης, δεσμευόμενες να προωθήσουν τις εποπτικές πρακτικές. Επιπλέον, η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε ότι θα εποπτεύει ενεργά τις εταιρείες σε χρηματοοικονομικά θέματα που αφορούν σε  σχετιζόμενες με το κλίμα οικονομικές εκθέσεις γνωστοποίησης.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για τους ασφαλιστές;

Οι ρυθμιστικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων, καθώς και οι νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τράπεζες και ασφαλιστές, εάν δεν βασίζονται σε αξιόπιστες μελλοντικές πληροφορίες για τους κλιματικούς κινδύνους, θα μπορούσαν να εμποδίσουν τις ικανότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα και των ασφαλιστών να υποστηρίξουν τη μετάβαση. Οι προσπάθειες των ρυθμιστικών αρχών για τον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό τομέα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη δημόσια πολιτική. Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να επιτρέπουν και να δίνουν κίνητρα για τη μετάβαση σε μια ανθεκτική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, απαιτώντας από τις εταιρείες να λαμβάνουν κατάλληλες ενέργειες μετριασμού της ρύπανσης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Προστασία περιβάλλοντος και η ευθύνη των επιχειρήσεων

5. Οι προσπάθειες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα κερδίζουν δυναμική για τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στη πορεία μετάβασης στο καθαρό μηδέν

Το επίσημο έγγραφο κατόπιν διαπραγμάτευσης καλεί τα μέρη να επισπεύσουν την ανάπτυξη, την ανάπτυξη και τη διάδοση νέων τεχνολογιών και την υιοθέτηση πολιτικών για τη μετάβαση σε ενεργειακά συστήματα χαμηλών εκπομπών. Ο διακυβερνητικός φορέας, Mission Innovation, καθώς και οι πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, που καθοδηγούνται από επενδυτές, π.χ. η Breakthrough Energy, η Mission Possible Partnership του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και η Συμμαχία CEO Climate Leaders, εργάζονται για την αξιοποίηση κεφαλαίων με στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την επιτάχυνση της απαλλαγής από τον άνθρακα (π.χ. υδρογόνο, πράσινος χάλυβας, βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα, δέσμευση άνθρακα).

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για τους ασφαλιστές;

Η αυξανόμενη δυναμική γύρω από την ανάπτυξη των τεχνολογικών καινοτομιών προς το καθαρό μηδέν προσφέρει νέες ευκαιρίες για τους ασφαλιστές υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστών κινδύνου και επενδυτών. Οι νέες τεχνολογίες και διαδικασίες συνοδεύονται από μη ελεγχθέντες κινδύνους που πρέπει να τύχουν της δέουσας διαχείρισης. Οι ασφαλιστικές εταιρείες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην αξιολόγηση, την τιμολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με μη ελεγχθείσες τεχνολογίες για κλάδους που είναι καθ’ οδό προς τη μετάβαση σε καθαρές μηδενικές εκπομπές. Αυτό απαιτεί εκτεταμένες διακλαδικές συμμαχίες με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως κυβερνήσεις, εκπροσώπους της τεχνολογίας και εταιρείες από άλλους τομείς,  συντονισμό δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων και κυβερνητικές πολιτικές που παρέχουν ευνοϊκό περιβάλλον για την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της αγοράς και την τόνωση της ζήτησης.

6. Παγκόσμια αναγνώριση της ανάγκης να ενισχυθεί η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η ανθεκτικότητα της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του σημαντικού ρόλου των φυσικών συστημάτων

Σχετικές εξελίξεις

– Τα μέρη συμφώνησαν να ξεκινήσουν το διετές πρόγραμμα εργασίας “Glasgow-Sharm el Sheikh on the Global Goal on Adaptation” (The GlaSS) που προσφέρει την ευκαιρία για δεσμεύσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη μείωση της ευπάθειας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αύξηση της ικανότητας προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

– Το 5% των εσόδων με βάση τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) (United Nations Framework Convention on Climate Change [UNFCCC]) για τη συμβολή στον μετριασμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα διατεθεί στο Ταμείο Προσαρμογής (Adaptation Fund) για την υποστήριξη έργων προσαρμογής σε αναπτυσσόμενες χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να δοθούν κίνητρα στις κυβερνήσεις και τις εταιρείες να διαθέσουν περισσότερα κεφάλαια σε μέτρα προσαρμογής.

– Οι εταίροι της πρωτοβουλίας Race to Resilience Initiative (https://www.theclimategroup.org/join-race-to-resilience) ανακοίνωσαν πολλές πρωτοβουλίες για τη μέτρηση και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας (που σχετίζονται με πόλεις, υποδομές, γεωργία κ.λπ.), καλύπτοντας 2,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους, πάνω από 100 χώρες και 100 φυσικά συστήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  EIOPA: Πώς το χρηματοπιστωτικό τοπίο επηρέασε τις ασφαλιστικές εταιρείες τον Ιούνιο

– Η Παγκόσμια Πρωτοβουλία Δείκτη Ανθεκτικότητας (Global Resilience Index Initiative [GRII]), στην οποία συμμετέχουν κυβερνήσεις, εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού κόσμου, της ασφαλιστικής αγοράς και της μηχανικής στοχεύει στην ανάπτυξη πόρων ανοιχτού κώδικα που προσφέρουν μετρήσεις υψηλού επιπέδου για το περιβάλλον, τις υποδομές, τη γεωργία και την κοινωνική έκθεση .

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για τους ασφαλιστές;

Η έμφαση στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην οικοδόμηση κοινωνικής ανθεκτικότητας, καθώς και η αναγνώριση του ρόλου του ασφαλιστικού κλάδου προσφέρουν ευκαιρίες στις κυβερνήσεις, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τις αναπτυξιακές τράπεζες και τους διεθνείς αναπτυξιακούς φορείς να συνεργαστούν για την επέκταση των βιώσιμων ασφαλιστικών αγορών σε όλο τον κόσμο και για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κενού προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα. Επιπλέον, με βάση πρωτοβουλίες, όπως ο Συνασπισμός για την Ανθεκτική Επένδυση στο Κλίμα (Coalition for Climate Resilient Investment [CCRI},  https://resilientinvestment.org/) ο ασφαλιστικός κλάδος, οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία toywγύρω από την ανάπτυξη ανθεκτικών συστημάτων υποδομής, για παράδειγμα στην εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου. Επιπλέον, ο ασφαλιστικός κλάδος συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες της Ομάδας Εργασίας για τις Οικονομικές Γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το Κλίμα (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures [TNFD], https://tnfd.global/).

7. Υπάρχουν νέοι κανόνες για τη θέσπιση μηχανισμών αγοράς για την εμπορία άνθρακα

Ένα νέο πλαίσιο για τις αντισταθμίσεις της αγοράς εμπορίας άνθρακα (Carbon Trading Market Offsets) περιέχει αναθεωρημένους κανόνες για χώρες και εταιρείες που εμπορεύονται άνθρακα, για διαφάνεια και επικύρωση της αποφυγής διπλών καταμετρήσεων. Ωστόσο, η αποδεκτή χρήση των πιστώσεων ως μέρος των σχεδίων επίτευξης του στόχου του καθαρού μηδέν εξακολουθεί να συζητείται έντονα, ενώ μια νέα πρωτοβουλία, η Voluntary Carbon Markets Integrity  Initiative/VCII (https://vcmintegrity.org/about/), διεθνής πλατφόρμα πολλαπλών συμμετοχών, θα αποτελέσει ένα κρίσιμο συντελεστή για τη μετάβαση στο καθαρό μηδέν.

Τι σημαίνoυν τα παραπάνω για τους ασφαλιστές;

Οι ασφαλιστές έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη για να αυξήσουν την παροχή  καινοτόμων ασφαλιστικών προσφορών σε δύο επίπεδα, τόσο για τεχνολογικές λύσεις για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα όσο και για την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων. Επιπλέον, οι ασφαλιστές μπορούν – σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις – να συνεχίσουν να εργάζονται προκειμένου να προωθήσουν το σχεδιασμό τιμολογήσεων με βάση το στόχο του καθαρού μηδέν.

* COP 26 EXPLAINED: WHAT TO KNOW ABOUT THE UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE,

https://unfoundation.org/blog/post/cop-26-explained-what-to-know-about-the-un-climate-change-conference/?gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhl-Q7Xvo8co1Nwo801y-uH6eMx4Iv8jff3eCH0CgIrj45YaPvs2IsBoC1NQQAvD_BwE

COP26 verdict is governments urgently need to do more

https://www.chathamhouse.org/2021/11/cop26-verdict-governments-urgently-need-do-more?gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhme3mVTa6RIF3eadPxf3vrP8UhxslbVvm3iNnlwgkZcQE5U2GYR3dhoC4jAQAvD_BwE

Swiss papers highlight ‘ambivalent’ COP26 results

https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-papers-highlight–ambivalent–cop26-results/47111772

Πηγή: Geneva Association (12.2021),  What Do the Outcomes of COP26 Mean for Insurers?

Δείτε άρθρο εδώ

Πηγή: giorgoskassapis.wordpress.com / insuranceforum.gr

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.