1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Συνεντεύξεις
  6. »
  7. Πρόεδρος Insurance Europe: «Προτεραιότητα του Ασφαλιστικού Κλάδου είναι να συνεχίσει να...

Πρόεδρος Insurance Europe: «Προτεραιότητα του Ασφαλιστικού Κλάδου είναι να συνεχίσει να προσφέρει προϊόντα προστασίας και αποταμίευσης»

Πρόεδρος Insurance Europe: «Προτεραιότητα του Ασφαλιστικού Κλάδου είναι να συνεχίσει να προσφέρει προϊόντα προστασίας και αποταμίευσης»
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Μία εκτενής και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Πρόεδρος της Insurance Europe, Andreas Brandstetter, στο Cyprus Insurance News.

Ο πρόεδρος της Insurance Europe μιλάει για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα μας και σκιαγραφεί ολοκληρωμένα μέσα από τις απαντήσεις του τις προκλήσεις του Ασφαλιστικού Κλάδου και το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο ασφαλιστικός κλάδος ανάφερε ότι «προτεραιότητα του κλάδου είναι να συνεχίσει να προσφέρει προϊόντα προστασίας και αποταμίευσης που οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αναμένουν και χρειάζονται».

Ο πρόεδρος της Insurance Europe μας απαντάει για τον ρόλο μικρότερων χωρών όπως η Κύπρος στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αλλά και για το εάν θεωρεί ότι ο Ασφαλιστικός Κλάδος είναι υπερβολικά ρυθμισμένος.

Διαβάστε πιο κάτω ολόκληρη τη συνέντευξη του προέδρου της Insurance Europe.

Ξεκινώντας τη συνέντευξή μας, θα σας παρακαλούσα να μας δώσετε μια επισκόπηση της Insurance Europe, υπογραμμίζοντας την αποστολή και τους πρωταρχικούς της στόχους, καθώς και τους βασικούς τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός επηρεάζει και αλληλεπιδρά με τις ευρωπαϊκές αρχές και τον Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό τομέα;

Η Insurance Europe είναι η ευρωπαϊκή ασφαλιστική και αντασφαλιστική ομοσπονδία και η φωνή του Ευρωπαϊκού Ασφαλιστικού κλάδου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσω των μελών της που αποτελούνται από τις εθνικές ασφαλιστικές ενώσεις, η Insurance Europe εκπροσωπεί όλους τους τύπους ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πανευρωπαϊκών εταιρειών, των μονοπωλίων, των αλληλασφαλιστικών εταιρειών ή των ΜΜΕ. Η Insurance Europe εκπροσωπεί επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% των συνολικών ευρωπαϊκών εσόδων σε επίπεδο ασφαλίστρων.

Η Insurance Europe ενεργεί ως σημείο επαφής για ιδρύματα, τους πολιτικούς και τις εποπτικές αρχές με πρωταρχικό στόχο να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σχεδιάσουν ρυθμίσεις που είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές.  Στη ρυθμιστική διαδικασία αναπτύσσει, προωθεί και υπερασπίζεται τις θέσεις του κλάδου που υποστηρίζονται από τεχνική έρευνα και εμπειρογνωμοσύνη. Ένας ισχυρός και ζωντανός ασφαλιστικός κλάδος μαζί με ένα καλό ρυθμιστικό πλαίσιο θα δημιουργήσει ένα θετικό πολιτικό, κοινωνικό, επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.  

Πώς συμβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και ο ευρύτερος ασφαλιστικός τομέας στην οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις πρέπει να κατέχουν ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων για να καλύπτουν τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων τους. Τα περιουσιακά στοιχεία συσσωρεύονται μέσω της είσπραξης ασφαλίστρων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέχουν επίσης σημαντικά μετοχικά κεφάλαια, ιδίως λόγω της ανάγκης για κεφάλαια φερεγγυότητας, τα οποία επίσης πρέπει να επενδύονται. Η επένδυση αποτελεί επομένως θεμελιώδη πτυχή του ασφαλιστικού επιχειρηματικού μοντέλου. Ως αποτέλεσμα, ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές στην Ευρώπη με πάνω από 10 τρισεκατομμύρια ευρώ περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.

Οι προβλέψιμες συνολικές υποχρεώσεις – οι οποίες μερικές φορές είναι πολύ μακροπρόθεσμες, μερικές φορές 30 χρόνια ή και περισσότερο για τα προϊόντα ζωής – και η συνεχής ροή νέων ασφαλίστρων, ακόμη και σε περιόδους αστάθειας της αγοράς, επιτρέπουν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς να επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων ή μη ρευστοποιήσιμων επενδύσεων, όπως ακίνητα, υποδομές και ιδιωτικά κεφάλαια και χρέος.

Τα επιχειρηματικά μοντέλα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η βασική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων-υποχρεώσεων τους παρέχουν μεγάλη ευελιξία, επιτρέποντάς τους να αποφασίζουν αν θα πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία, πότε θα τα πουλήσουν και ποια περιουσιακά στοιχεία θα πουλήσουν. Ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν είναι γενικά οικονομικά εκτεθειμένοι στους κινδύνους ζημιών από τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα της αγοράς.

Αυτό σημαίνει ότι η επενδυτική συμπεριφορά των ασφαλιστών μπορεί να είναι αντικυκλική: να αποφεύγουν την πώληση κατά τη διάρκεια μιας κατάρρευσης της αγοράς και μπορούν ακόμη και να επιλέγουν να αγοράζουν περιουσιακά στοιχεία που είναι προσωρινά υποτιμημένα κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης και να πωλούν περιουσιακά στοιχεία που είναι προσωρινά υπερτιμημένα κατά τη διάρκεια μιας ανόδου.

Επομένως, οι ασφαλιστές όχι μόνο συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων και ψηφιακών μετασχηματισμών που απαιτούνται, αλλά και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η Insurance Europe αποτελείται από διάφορους φορείς-μέλη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Θα μπορούσατε να μας αναλύσετε πώς συμβάλλει κάθε μέλος στη συνολική αποστολή του οργανισμού;

Η Insurance Europe διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο για τα μέλη της και παρέχει πληροφορίες, αναλύσεις και καθοδήγηση σε θέματα που ενδιαφέρουν τον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό τομέα, καθώς και την υποδομή που επιτρέπει στα μέλη μας να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Insurance Europe προς IAIS: Ολοκληρώστε το ICS χωρίς επιπλέον δεδομένα!

Τα μέλη συνεισφέρουν την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα συγκεκριμένα ζητήματα σε κάθε συζήτηση, παρέχοντας στοιχεία και ανατροφοδότηση, ώστε η Insurance Europe να μπορεί να παρέχει ισχυρές και τεκμηριωμένες πληροφορίες στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που αναπτύσσουν κανονισμούς. 

Τα μέλη διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη και ενίσχυση των προσπαθειών της Insurance Europe να επικοινωνήσει και να εξηγήσει τις θέσεις της στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ιδίως σε εθνικό επίπεδο με τους ευρωβουλευτές και τα υπουργεία Οικονομικών τους.     

Στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της Insurance Europe, πώς διασφαλίζεται ότι οι μικρότερες χώρες, όπως η Κύπρος, έχουν ισότιμο λόγο και επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων;

Η Insurance Europe διαθέτει μια πολύ ισχυρή και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία διακυβέρνησης, η οποία διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν με τις απόψεις τους και τις συγκεκριμένες ανησυχίες τους και ότι όλες οι απόψεις λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των θέσεων.

Συχνά τα θέματα που εγείρονται από μια χώρα είναι επίσης θέματα που απασχολούν και άλλες χώρες και έτσι η συγκέντρωση γνώσεων, εμπειρογνωμοσύνης και δραστηριοτήτων πίεσης έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στους φορείς χάραξης πολιτικής και οδηγεί σε καλύτερη ρύθμιση.

Η Insurance Europe παρέχει στα μέλη της υλικό, όπως μονοσέλιδες επεξηγήσεις και σύντομα σημειώματα θέσεων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα τα μικρότερα μέλη στην προσέγγισή τους προς τους τοπικούς ευρωβουλευτές και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Υπό το πρίσμα του εξελισσόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο ασφαλιστικός κλάδος;

Προτεραιότητα του κλάδου είναι να συνεχίσει να προσφέρει προϊόντα προστασίας και αποταμίευσης που οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αναμένουν και χρειάζονται. Στο σημερινό περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας, αυτό περιλαμβάνει τη συμβολή στην κάλυψη των κενών προστασίας, είτε πρόκειται για γνωστούς αλλά αυξανόμενους κινδύνους, όπως οι φυσικές καταστροφές ή οι συντάξεις, είτε για κινδύνους που εμφανίστηκαν πιο πρόσφατα, όπως οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο.

Για παράδειγμα, οι φυσικές καταστροφές γίνονται όλο και πιο σοβαρές και συχνές λόγω της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που απαιτεί από τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τους ιδιώτες καθώς και από τον ασφαλιστικό κλάδο να συνεργαστούν για να καταστήσουν τις κοινωνίες μας πιο ανθεκτικές και να διασφαλίσουν ότι οι κίνδυνοι είναι ασφαλίσιμοι και προσιτοί.

Για να μπορέσουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί να διαδραματίσουν το ρόλο τους ως πάροχοι προστασίας και ως θεσμικοί επενδυτές, χρειάζονται ένα κατάλληλο για το σκοπό τους και ανθεκτικό στο μέλλον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ πρέπει να αναγνωρίζει τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης και τις πραγματικές ανάγκες των πελατών. Πρέπει, πρώτον, να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των ασφαλιστικών προϊόντων και όχι να βάζει τα ασφαλιστικά προϊόντα στο ίδιο καλάθι με άλλα είδη χρηματοπιστωτικών προϊόντων, δεύτερον, να είναι κατάλληλο για τον ψηφιακό κόσμο και, τέλος, να αντικατοπτρίζει τις ταχέως εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Θα μπορούσατε να μοιραστείτε τη θέση της Insurance Europe σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τη στρατηγική της ΕΕ για τις λιανικές επενδύσεις και πώς αυτές οι αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν τον ασφαλιστικό τομέα;  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Μάιο του 2023 τη στρατηγική της για τις επενδύσεις λιανικής (RIS), η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της συμμετοχής της λιανικής στις κεφαλαιαγορές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συζητούν επί του παρόντος τις θέσεις τους στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας.

Η Insurance Europe επικροτεί τον στόχο της οδηγίας, αλλά και την προσπάθεια να γίνουν οι κανόνες πιο φιλικοί προς την ψηφιακή τεχνολογία, να εξορθολογιστεί η ενημέρωση των καταναλωτών και να προωθηθεί η χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Ωστόσο, πολλές νέες προτάσεις θα καταστήσουν πολύ πιο περίπλοκη την πρόσβαση των καταναλωτών στις κεφαλαιαγορές και έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα καθαρά επενδυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να μην είναι κατάλληλες για ασφάλιση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  2024: Μια σημαντική εκλογική χρονιά

Για παράδειγμα, το ταξίδι ενός καταναλωτή που επιθυμεί να επενδύσει σήμερα είναι περίπλοκο και μακρύ, με πάρα πολλές ερωτήσεις, δοκιμές και πληροφορίες – η λεγόμενη υπερφόρτωση πληροφοριών.

Δυστυχώς, οι προτάσεις της Επιτροπής θα κάνουν το ταξίδι αυτό ακόμη μακρύτερο και δυσκολότερο, προσθέτοντας νέες απαιτήσεις, βήματα και δοκιμές, όπως η λεγόμενη “δοκιμή βέλτιστου συμφέροντος”.

Πώς αυτό θα ενθαρρύνει τους καταναλωτές να επενδύσουν; Επιπλέον, οι προτάσεις της Επιτροπής προσθέτουν νέες γνωστοποιήσεις και επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στο κόστος, με κίνδυνο να ωθήσουν τους καταναλωτές προς φθηνότερα προϊόντα, αντί για τα προϊόντα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Πιστεύουμε ότι η οδηγία RIS θα πρέπει να κάνει ακριβώς το αντίθετο: θα πρέπει να βελτιώσει την εμπειρία του καταναλωτή εξασφαλίζοντας μια σύντομη και απλή διαδικασία πώλησης. Θα πρέπει να εξορθολογίσει τις γνωστοποιήσεις και να τις κάνει να επικεντρωθούν σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τους καταναλωτές και μπορεί να τους παρέχει την ασφάλεια και την ηρεμία που χρειάζονται για να επενδύσουν, δηλαδή τις οικονομικές εγγυήσεις και την κάλυψη κινδύνων.

Πιστεύουμε επίσης ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές για τον τρόπο επένδυσης και προετοιμασίας για τη συνταξιοδότηση και, ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να μην επιβάλει η οδηγία κανόνες, όπως η πανευρωπαϊκή απαγόρευση ορισμένων τύπων αμοιβής των διανομέων, οι οποίοι θα μπορούσαν να περιορίσουν ακούσια την πρόσβαση των καταναλωτών σε συμβουλές, σε ασφαλιστικά προϊόντα που βασίζονται σε επενδύσεις και στην ασφαλιστική προστασία που χρειάζονται πολλοί καταναλωτές.

Μεγάλη ανησυχία αποτελεί επίσης η εισαγωγή πανευρωπαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης της αξίας για τα χρήματα. Οι αρχές θα μπορούσαν να το θεωρήσουν χρήσιμο για την περαιτέρω ανάπτυξη των εποπτικών τους εργαλείων για τον εντοπισμό των ακραίων τιμών στην αγορά, αλλά οι δείκτες αναφοράς, με τη μορφή που τους πρότεινε η Επιτροπή, θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά και θα οδηγούσαν σε τυποποίηση των προϊόντων και μείωση της ασφαλιστικής προσφοράς, γεγονός που θα ήταν εις βάρος των καταναλωτών.

Ελπίζουμε πολύ ότι οι νομοθέτες της ΕΕ θα βελτιώσουν τις προτάσεις της οδηγίας και θα τις καταστήσουν εφαρμόσιμες για τα ασφαλιστικά προϊόντα και τους καταναλωτές.

Ποια είναι η άποψη της Insurance Europe για το σημερινό ρυθμιστικό περιβάλλον στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο; Πιστεύετε ότι ο κλάδος είναι υπερ-ρυθμισμένος, και αν ναι, πώς αυτό επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και τις δυνατότητες καινοτομίας του;

Ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εθνικό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Τα τελευταία χρόνια, αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι σχεδόν κάθε πτυχή της ασφάλισης έχει επίσης επηρεαστεί από τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό περιλαμβάνει το Solvency II, τα PRIIPs, την IDD, την MIFID, το MID, τον GDPR, το DORA, το CSRD.

Πολλά ακρωνύμια, αλλά και πολλές επιπτώσεις και κόστος. Ο ασφαλιστικός κλάδος χαιρετίζει την καλή ευρωπαϊκή ρύθμιση, διότι μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών, στην εναρμόνιση των απαιτήσεων και να επιτρέψει τη διασυνοριακή ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό.

Ωστόσο, στην Ευρώπη υπάρχει η τάση να το παρατραβάμε, να δημιουργούμε πάρα πολλές και πολύ λεπτομερείς απαιτήσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα περιττές λειτουργικές επιβαρύνσεις και κόστος.  Το κόστος αυτό πρέπει τελικά να επιβαρύνει τους πελάτες μέσω υψηλότερων χρεώσεων ή λίγων προσφερόμενων προϊόντων.  Η υπερβολική ρύθμιση αποσπά επίσης σπάνιους πόρους και τεχνογνωσία από την κύρια δραστηριότητα σε ρόλους συμμόρφωσης, μειώνοντας την ικανότητα των εταιρειών να επικεντρωθούν στην καινοτομία και στην πραγματική διαχείριση των κινδύνων.

Χαιρετίσαμε την πρόσφατη δέσμευση της ΕΚ να μειώσει τον φόρτο της κανονιστικής υποβολής εκθέσεων κατά 25% και διατυπώσαμε μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι αυτή η ευπρόσδεκτη αναγνώριση από τους φορείς χάραξης πολιτικής της ανάγκης μείωσης του κανονιστικού φόρτου θα επιφέρει πραγματικές βελτιώσεις.

Κατά τη γνώμη σας, πόσο καλά το ρυθμιστικό πλαίσιο στον ασφαλιστικό κλάδο αντικατοπτρίζει την αρχή της αναλογικότητας, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά μεγέθη και δυνατότητες των χωρών και των εταιρειών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Δυστυχώς, ενώ η σημασία της αναλογικότητας αναγνωρίζεται ευρέως, δεν επιτυγχάνεται συχνά στην πράξη.  Η αποφυγή υπερβολικά επαχθών και δαπανηρών απαιτήσεων είναι ουσιώδης για την αποφυγή περιττής πολυπλοκότητας και κόστους το οποίο τελικά πρέπει να επιβαρύνει τους πελάτες. Είναι επίσης απαραίτητο για τη διατήρηση μιας διαφοροποιημένης αγοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Ασφαλιστική βιομηχανία: Οι αναγκαίες αλλαγές για ένα βιώσιμο μέλλον και οι περιορισμοί

Αν πάρουμε το παράδειγμα της Φερεγγυότητας ΙΙ, του πλαισίου προληπτικής εποπτείας της ΕΕ για τις ασφαλίσεις, αν και αποτελεί βασική αρχή του κανονισμού αυτού, η αναλογικότητα έχει εφαρμοστεί ελάχιστα ή καθόλου. 

Ως εκ τούτου, η Insurance Europe χαιρετίζει την πρόσφατη συμφωνία αναθεώρησης του Solvency II, η οποία ενσωματώνει καλύτερα την αναλογικότητα στο πλαίσιο – αυτό θα συμβάλει στη μείωση ορισμένων επιβαρύνσεων για τις μικρές και μη σύνθετες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τι προσπάθειες καταβάλλονται από την Insurance Europe για την αντιμετώπιση του χάσματος απασχόλησης και της έλλειψης ταλέντων στον ασφαλιστικό κλάδο εντός της ΕΕ και πώς επηρεάζει αυτή η πρόκληση τις προοπτικές ανάπτυξης και καινοτομίας του κλάδου;

Οι ελλείψεις δεξιοτήτων και η ευρύτερη έλλειψη ταλέντων αποτελούν προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Η μη αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων θα οδηγήσει σε απώλεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, θέτοντας σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου. Ο στρατηγικός σχεδιασμός του εργατικού δυναμικού, η αναβάθμιση και η επανεκπαίδευση των υφιστάμενων εργαζομένων και η επένδυση στην τεχνολογία αποτελούν το κλειδί για να βοηθηθεί ο τομέας να προσαρμοστεί και να αυξήσει την αποδοτικότητα.

Η Insurance Europe και οι ενώσεις-μέλη της ασχολούνται εδώ και καιρό ενεργά με την αντιμετώπιση του χάσματος απασχόλησης και της έλλειψης ταλέντων. Είμαστε βασικό μέλος της Επιτροπής Ασφαλιστικού Τομεακού Κοινωνικού Διαλόγου (ISSDC), η οποία είναι ένα φόρουμ σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο οποίο οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εργοδοτών και εργαζομένων, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζητούν και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές που αναπτύσσονται σε εθνικά, κλαδικά και εταιρικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος,.  Σε αυτά περιλαμβάνονται η έλλειψη δεξιοτήτων, οι δημογραφικές προκλήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεργασία και οι επιπτώσεις της κρίσης COVID-19.

Η ποικιλομορφία και η ενσωμάτωση (D&I) αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες για επιτυχημένους σύγχρονους χώρους εργασίας. Οι πιο ποικιλόμορφες εταιρείες είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να προσελκύσουν τα καλύτερα ταλέντα και να βελτιώσουν την ικανοποίηση των εργαζομένων, τη δέσμευση και τη λήψη αποφάσεων.  Η Insurance Europe εγκαινίασε πρόσφατα τον κόμβο DEI Hub, ο οποίος παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία παραδειγμάτων για το πώς οι ασφαλιστές της Ευρώπης εργάζονται για την υποστήριξη της Δ&Ι στους χώρους εργασίας τους και την ενσωμάτωση της DEI στην κουλτούρα τους.

Ποιες πρωτοβουλίες υπάρχουν για την οικονομική εκπαίδευση και την προστασία των καταναλωτών;

Η Insurance Europe και οι ενώσεις-μέλη της συμμετέχουν εδώ και καιρό ενεργά στις προσπάθειες για την αύξηση των επιπέδων χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ειδικά σε σχέση με την επίγνωση των κινδύνων, την ασφάλιση και τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση για τη συνταξιοδότηση.

Από το 2018, οι δραστηριότητες χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης της Insurance Europe συγκεντρώνονται στην εκστρατεία “InsureWisely”. Η εκστρατεία χρησιμοποιεί υλικό όπως βίντεο, φυλλάδια και ενημερωτικά φυλλάδια με infographic για να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να βρουν τα ασφαλιστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που τους ταιριάζουν καλύτερα.

Παραδείγματα της δέσμευσης του κλάδου στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση παρουσιάζονται στο Insurance Europe’s Consumer Hub, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ομοσπονδίας. Ο κόμβος αυτός αναδεικνύει επίσης τις συνεχείς προσπάθειες στις διάφορες ασφαλιστικές αγορές της Ευρώπης να καινοτομήσουν και να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τους καταναλωτές σε διάφορους σημαντικούς τομείς, όπως η ψηφιοποίηση και η συμπεριφορά των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η Insurance Europe είναι η κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Συνταξιοδότησης, η οποία παρέχει μια πλατφόρμα για να συζητηθεί το μέλλον των συντάξεων στην Ευρώπη και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σχετικά με την ανάγκη να αποταμιεύουν -και να αποταμιεύουν αρκετά- για τη συνταξιοδότησή τους. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Συνταξιοδότησης πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Τέλος, η Insurance Europe υποστηρίζει και συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος, μια πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ που διδάσκει στα παιδιά και τους νέους τον οικονομικό αλφαβητισμό και την ενδυνάμωση μέσω ετήσιων δραστηριοτήτων.

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.