1. Home
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. Αφιέρωμα Διαμεσολάβηση
 6. »
 7. ΠΣΕΑΔ: Ο ιστορικός σύνδεσμος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της Κύπρου

ΠΣΕΑΔ: Ο ιστορικός σύνδεσμος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της Κύπρου

ΠΣΕΑΔ: Ο ιστορικός σύνδεσμος των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της Κύπρου
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ) είναι ο κατεξοχήν επαγγελματικός σύνδεσμος που αντιπροσωπεύει και προστατεύει τα συμφέροντα των Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Οι Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στην Κύπρο αντιπροσωπεύουν την συντριπτική πλειοψηφία της παραγωγής ασφαλίστρων κάθε χρόνο, τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στον γενικό κλάδο με σημαντική συνεισφορά το ΑΕΠ του τόπου.

Η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση ρυθμίζεται από ένα πολύ αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας, όπως αυτό καθορίζεται από Ευρωπαϊκές Οδηγίες κατά καιρούς. Επιπρόσθετα, τα μέλη του ΠΣΕΑΔ επιβάλλεται να τηρούν και να εφαρμόζουν ένα πολύ απαιτητικό κώδικα επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας των μελών.

Ο ΠΣΕΑΔ αποτελεί σήμερα τη φωνή του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που συμβουλεύει και εκπαιδεύει τα μέλη του, διαβουλεύεται με τις ρυθμιστικές αρχές και την πολιτεία και είναι σε συνεχή επαφή με τους φορείς καταναλωτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για βασικά ασφαλιστικά θέματα.

Το ιστορικό του Συνδέσμου

Οι πρώτες προσπάθειες των Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, για οργάνωση ξεκίνησαν το 1984 όπου είχαν ιδρύσει την Παγκύπρια Συντεχνία Αντιπροσώπων Ασφαλειών Π.Σ.Α.Σ. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, ο σύνδεσμος είχε διάρκεια μόνο 3 χρόνια, αφού ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετώπισαν με «επιφύλαξη» και «καχυποψία» την τότε προσπάθεια των Διαμεσολαβητών.

Παρόλο το αρνητικό κλίμα της τότε εποχής, είχε ξεκινήσει να δίδεται το μήνυμα στους Επαγγελματίες Διαμεσολαβητές ότι η αναβάθμιση και κατοχύρωση του Επαγγέλματος προϋποθέτει την οργάνωση τους κάτω από ένα Σύνδεσμο, που θα μπορεί να προστατεύει τα συμφέροντα τους.

Στη συνέχεια έγιναν και άλλες προσπάθειες οργάνωσης των Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, με αποκορύφωμα το 2003 όπου αριθμός Διαμεσολαβητών, με βοήθεια και καθοδήγηση της Π.Ο.Β.Ε.Κ., δημιούργησαν τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Π.Σ.Ε.Α.Δ.)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Θετικές τοποθετήσεις αλλά και προβληματισμοί για την ασφάλιση ιατρών - Ο ΠΣΕΑΔ έδωσε το παρόν

Σημαντική ημερομηνία σταθμός αποτελεί η 14η Μαρτίου του 2003 όπου έγινε επίσημα η εγγραφή του Π.Σ.Ε.Α.Δ ως επαγγελματικός σύνδεσμος, κάτω από το καταστατικό της Π.Ο.Β.Ε.Κ. Τον ίδιο μήνα έγιναν δημοσιεύσεις μέσω του Τύπου για τη δημιουργία του συνδέσμου και παράλληλα κλήθηκαν όλοι οι Επαγγελματίες Ασφαλιστές να εγγραφούν ως μέλη του συνδέσμου.

Στη συνέχεια τον Απρίλιο του 2003, η δωδεκαμελής Παγκύπρια προσωρινή Επιτροπή, οργάνωσε επισκέψεις με Διαμεσολαβητές σε όλες τις Επαρχίες, αναλύοντας τους σκοπούς δημιουργίας του συνδέσμου καλώντας ταυτόχρονα όλους τους επαγγελματίες να γίνουν μέλη.

Τον Μάιο του 2003 είχαν εκλέγει οι πρώτες προσωρινές επιτροπές και δημιουργήθηκε η πρώτη Επιτροπή Νομικών που είχε ως πρώτο στόχο την μελέτη των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Τον Σεπτέμβριο του 2003 είχαν εκλεγεί μέσω επαρχιακών συνελεύσεων, οι τακτικές Επαρχιακές Επιτροπές, καθώς και το πρώτο Παγκύπριο Διοικητικό συμβούλιο που αποτελείτο από 17 μέλη, με πρώτο πρόεδρο τον αείμνηστο συνάδελφο Δώρο Δρουσιώτη.

Την 17η Σεπτεμβρίου του 2003 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο οργάνωσε την πρώτη δημοσιογραφική διάσκεψη, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους και σκοπούς του Π.Σ.Ε.Α.Δ. και στις 25 Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Παγκύπρια Γενική Συνέλευση με εκλογή Πειθαρχικής και Ελεγκτικής Επιτροπής και με ταυτόχρονη έγκριση του πρώτο καταστατικό και κώδικα δεοντολογίας του Συνδέσμου.

Το 2008 ο ΠΣΕΑΔ προχώρησε με αίτηση ένταξης του στην Επαγγελματική Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (BIPAR). Η συμμετοχή στον BIPAR έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση του συνδέσμου αφού η συνεχής ενημέρωση που λαμβάνει για τα τεκταινόμενα στην Ευρώπη, βοηθά τα μέγιστα στον καταρτισμό θέσεων και απόψεων σχετικά με την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Από την ίδρυση του το 2003 μέχρι σήμερα και μέσα από τις άοκνες προσπάθειες των μελών του και των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων, ο ΠΣΕΑΔ έχει καταφέρει να αποτελεί ένα ισότιμο μέλος της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας του τόπου και να τυγχάνει αναγνώρισης από όλους τους φορείς που την απαρτίζουν αφού λαμβάνει πλέον μέρος σε όλες τις διαβουλεύσεις που γίνονται όσον αφορά τα δρώμενα στην βιομηχανία ιδιαίτερα στους τομείς που σχετίζονται με την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση διαδραματίζοντας σημαντικό και καθοριστικό ρόλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Η Γιώτα Ναζίρη ομιλήτρια στο 9ο συνέδριο ΠΣΕΑΔ

Σημαντικά στοιχεία της μέχρι σήμερα δραστηριότητας του Συνδέσμου αποτελούν:

 • Η επεξεργασία και αποστολή εισηγήσεων για τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες μέσω του BIPAR
 • Η επεξεργασία και αποστολή εισηγήσεων για την νομοθεσία περί ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, για νομοσχέδια και κανονισμούς.
 • Η συμβολή του συνδέσμου για μείωση του κόστους Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβητών
 • Η καθοριστική συμβολή στην καθιέρωση της “κύριας δραστηριότητας” για αυτούς που ασχολούνται επαγγελματικά με την ασφαλιστική Διαμεσολάβηση στη Νομοθεσία
 • Η οργάνωση ετήσιων συνεδρίων με την συμμετοχή μεγάλου αριθμού διαμεσολαβητών και παραγόντων της βιομηχανίας
 • Η εκπαίδευση των μελών για την κάλυψη ωρών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
 • Η κοινωνική δράση μέσω της στήριξης μη κερδοσκοπικών οργανισμών

Είναι επίσης σημαντική η συνεχής επαφή του ΠΣΕΑΔ με τους Αρμόδιους Φορείς όπως η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και το Υπουργείο Εμπορίου.

Ακόμη μία σημαντική πτυχή της δράσης του ΠΣΕΑΔ είναι οι επαφές και η συνεργασία που διατηρεί με αντίστοιχους Ελλαδικούς Συνδέσμους. Σημαντικό Ορόσημο για τη διαμεσολάβηση σε Ελλάδα και Κύπρο ήταν η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ) τον Μάιο του 2023 κατά τη διάρκεια του 8ου Παγκύπριου Συνεδρίου που διοργάνωσε ο ΠΣΕΑΔ.

Στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν ΠΟΑΔ και ΠΣΕΑΔ, επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη και η υλοποίηση δράσεων προς όφελος της διαμεσολάβησης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και η βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων των μελών των δυο φορέων για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Μέχρι 30 Απριλίου το Early Bird για το συνέδριο του ΠΣΕΑΔ - Δήλωσε συμμετοχή

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος της ΠΟΑΔ κ. Τσολάκης Ηλίας και ο Πρόεδρος του ΠΣΕΑΔ κ. Ανδρέου Κυριάκος.

Κύριες δραστηριότητες του ΠΣΕΑΔ

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

1. Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

2. Η επιδίωξη με κάθε νόμιμο μέσο της νομοθετικής κατοχύρωσης και εξυγίανσης του επαγγέλματος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, καθώς και η συνεχής επιδίωξη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας που αφορά την ιδιωτική ασφάλιση, με βάση την εκάστοτε συντελούμενη κοινωνικοοικονομική πρόοδο και εξέλιξη.

3. Η επιστημονική και τεχνική έρευνα κάθε θέματος που μπορεί να συντελέσει στην πρόοδο του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης και στην επιμόρφωση των μελών του Συνδέσμου.

4.Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών καθώς και η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα μέλη του Συνδέσμου και το ασφαλιζόμενο κοινό.

5. Η με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και η προβολή των θεμάτων αυτών.

Ποια είναι η αποστολή του ΠΣΕΑΔ;

Αποστολή του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών είναι η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και η εξασφάλιση συνθηκών συνεχούς επαγγελματικής βελτίωσης, προάγοντας τα ηθικά, οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών μας και των πελατών τους. 

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Χρύσα Πράντζαλου

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.