1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Διεθνή Νέα
  6. »
  7. Μεταρρύθμιση τραυματισμών αυχένα τύπου Whiplash στο ΗΒ: Η Ενδιάμεση Έκθεση επισημαίνει...

Μεταρρύθμιση τραυματισμών αυχένα τύπου Whiplash στο ΗΒ: Η Ενδιάμεση Έκθεση επισημαίνει τις προκλήσεις και κάνει έκκληση για έρευνα!

Μεταρρύθμιση τραυματισμών αυχένα τύπου Whiplash στο ΗΒ: Η Ενδιάμεση Έκθεση επισημαίνει τις προκλήσεις και κάνει έκκληση για έρευνα!
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Γράφουν οι Νικόλας Κυριακίδης & Αναστάσιος Πέρδικος, Harris Kyriakides LLC

Τον Απρίλιο του 2021, στο Ηνωμένο Βασίλειο επήλθε σημαντική μετατόπιση στο νομικό πλαίσιο, ιδίως στον τομέα των αξιώσεων προσωπικών τραυματισμών που προκύπτουν από τροχαία ατυχήματα. Αυτή η αλλαγή σημαδεύτηκε από την εισαγωγή του Προγράμματος Μεταρρύθμισης τραυματισμών του αυχένα τύπου Whiplash («πρόγραμμα μεταρρύθμισης») και της Επίσημης Υπηρεσίας  Διεκδίκησης Ζημιών. Αυτή η διαδικτυακή πύλη σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τα άτομα που είχαν υποστεί μικροτραυματισμούς ως αποτέλεσμα τροχαίων ατυχημάτων, να διεκδικήσουν αποζημίωση χωρίς την ανάγκη νομικής βοήθειας.

Τρέχουσα Θέση της Νομοθεσίας

Πριν από τη μεταρρύθμιση, η διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης για τραυματισμούς αυχένα τύπου Whiplash που κατηγοριοποιούνταν ως “μικρά” ή “όχι μικρά”, μετά από τροχαία ατυχήματα, ήταν συχνά μια πολύπλοκη και μακρά διαδικασία. Πριν το 2021, τα άτομα που είχαν τέτοιου είδους τραυματισμούς συνήθως ζητούσαν νομική εκπροσώπηση και να εξασφαλίσουν αποζημίωση από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ο τεράστιος όγκος αυτών των απαιτήσεων και η συμμετοχή των νομικών επαγγελματιών οδήγησαν σε ένα σύστημα που θεωρήθηκε αναποτελεσματικό και δαπανηρό. Το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης των αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ιδιαίτερα υψηλό, εν μέρει λόγω των σχετιζόμενων δαπανών και του ρόλου των νομικών μεσαζόντων. Ωστόσο, παρά τη διαθεσιμότητα της διαδικτυακής πύλης της Επίσημης Υπηρεσίας Διεκδίκησης Ζημιών, ένα τεράστιο ποσοστό της τάξης του 90% των χρηστών της, σήμερα εκπροσωπείται από νομικούς επαγγελματίες. Η πρόσφατη Ενδιάμεση Έκθεση τονίζει την ανάγκη προκειμένου το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου και ο διαχειριστής της πύλης, το Γραφείου Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων να ξεκινήσουν μια ολοκληρωμένη έρευνα.

Λόγοι για τη μεταρρύθμιση του τραυματισμού του αυχένα τύπου Whiplash («η μεταρρύθμιση»)

Το πρόγραμμα μεταρρύθμισης του τραυματισμού του αυχένα τύπου Whiplash εισήχθη με αρκετούς στόχους. Πρώτα απ’ όλα, στόχευε στην απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης για τραυματισμούς του αυχένα τύπου Whiplash. Για να επιτευχθεί αυτό, δημιουργήθηκε η Επίσημη Υπηρεσία Διεκδίκησης Ζημιών, σχεδιασμένη να δίνει τη δυνατότητα σε άτομα να αξιώνουν ζημιές σε σχέση με τους προαναφερθέντες τραυματισμούς, χωρίς νομική συνδρομή.

Το πρόγραμμα μεταρρύθμισης επιδίωξε επίσης να μειώσει τη συχνότητα μικρών αξιώσεων προσωπικών τραυματισμών, οι οποίες προκαλούσαν την αύξηση των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων. Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις αναμενόταν να δημιουργήσουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους για τις ασφαλιστικές εταιρείες, με σκοπό μέσω της εξοικονόμησης αυτής, να επωφελούνται οι ασφαλισμένοι μειωμένων ασφαλίστρων.

Η σημασία και τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης

Η υλοποίηση του προγράμματος μεταρρύθμισης αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στο νομικό πλαίσιο σχετικά με τους προσωπικούς τραυματισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κύρια στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι από την ίδρυσή της, η Επίσημη Υπηρεσία Διεκδίκησης Ζημιών έχει επεξεργαστεί πάνω από μισό εκατομμύριο αξιώσεις, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι απαιτήσεις αποζημίωσης.

Ωστόσο, ανησυχίες προκύπτουν σχετικά με τη χρήση της δικτυακής πύλης της Επίσημης Υπηρεσίας Διεκδίκησης Ζημιών από τους διαδίκους αυτοπροσώπως, με λιγότερο από το 10% των χρηστών να προχωρά χωρίς νομική εκπροσώπηση. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την πύλη και τη χαμηλή εμπιστοσύνη των χρηστών στην πλοήγηση του συστήματος. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, έχουν γίνει συστάσεις προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Γραφείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων, για τη διεξαγωγή έρευνας με σκοπό τη βελτίωση της ενημέρωσης και της εμπιστοσύνης των χρηστών.

Επιπλέον, έχουν προκύψει τεχνικά ζητήματα για τους επαγγελματίες χρήστες της πύλης της Επίσημης Υπηρεσίας Διεκδίκησης Ζημιών, παρεμποδίζοντας την αποτελεσματικότητα της και καθυστερώντας ενδεχομένως τις εξώδικες διευθετήσεις. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παροτρύνθηκε να συνεργαστεί με το Γραφείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων για την επείγουσα επίλυση αυτών των ζητημάτων.

Μία από τις πιο κύριες ανησυχίες είναι ο αυξανόμενος αριθμός ανεπίλυτων υποθέσεων στην πύλη της Επίσημης Υπηρεσίας Διεκδίκησης Ζημιών, που ανέρχονται συνολικά σε 349.000, με μέσο χρόνο διευθέτησης τους τις 251 ημέρες. Η Επιτροπή πρότεινε όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνήσει τους βαθύτερους λόγους πίσω από αυτήν την τάση και όπως δημοσιεύσει τα ευρήματά του μέχρι το τέλος του έτους. Επιπλέον, ο αντίκτυπος της μεταρρύθμισης στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων δεν ευθυγραμμίστηκε με τις προσδοκίες που υπήρχαν σχετικά με το κόστος τους, καθώς αυτό συνέχισε να αυξάνεται. Παράγοντες όπως το κόστος ζωής, η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν αναφερθεί ως παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό.

Η αξιολόγηση του αντίκτυπου της μεταρρύθμισης στα ασφάλιστρα θα εξεταστεί λεπτομερώς, και η δημοσίευση των δηλώσεων των ασφαλιστών. Αναμένεται ότι αυτά τα κρίσιμα ζητήματα θα επανεξεταστούν, παράλληλα με άλλες πτυχές του προγράμματος μεταρρύθμισης το 2024. Αυτή η επανεξέταση θα συμπέσει με την αναμενόμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου στην υπόθεση Hassam v Rabot [2023] EWCA Civ 19, η οποία επικεντρώνεται στη θεραπεία περιπτώσεων μεικτών τραυματισμών, αυτών που αφορούν τραυματισμούς του αυχένα τύπου Whiplash και αυτών που δεν αφορούν τραυματισμούς του αυχένα τέτοιου τύπου. Σε γενικές γραμμές, η σημαντικότητα αυτών των αλλαγών στη νομοθεσία σχετικά με τους τραυματισμούς του αυχένα τύπου Whiplash, υπογραμμίζει τη σημασία τους στη διαμόρφωση ενός ορθού πλαισίου αξιώσεων σωματικών τραυματισμών και της ασφάλισης αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Κύπρος και οι εδώ θεσμικοί παράγοντες οφείλουν να παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε άλλες χώρες και αν ακολουθούν τις τάσεις εκεί όπου χρειάζεται.

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.