1. Home
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. Αρθρογραφία
 6. »
 7. Νίκος Γεωργόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη, Ασφάλιση και ο ρόλος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Νίκος Γεωργόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη, Ασφάλιση και ο ρόλος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Νίκος Γεωργόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη, Ασφάλιση και ο ρόλος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Τη δεκαετία του 1940 εμφανίστηκε η πρώτη μαθηματική περιγραφή τεχνητού νευρωνικού δικτύου, με πολύ περιορισμένες δυνατότητες επίλυσης αριθμητικών προβλημάτων. Τη δεκαετία του 1950 εμφανίστηκαν οι αυτόματοι διανομείς κλήσεων στα τηλεφωνικά κέντρα, η υλοποίηση των οποίων βασίστηκε στην τεχνητή νοημοσύνη. Τη δεκαετία του 2010, τα chatbots άρχισαν να μεταμορφώνουν την εξυπηρέτηση πελατών.

Στη δεκαετία του 2020, η τεχνητή νοημοσύνη έχει επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τους περισσότερους κλάδους, ενώ στο μέλλον θα προκύψουν νέες περιπτώσεις χρήσης και κίνδυνοι.

Η ευκολία πρόσβασης σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε νέα δεδομένα και κινδύνους

Αν και η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει εδώ και τόσο καιρό ήταν διαθέσιμη σε λίγους. Σήμερα, ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT, το Co Pilot, το Bard και άλλα που μπορεί να βρει δωρεάν στο διαδίκτυο.

Η εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία αυτά δημιούργησε αναστάτωση στην αγορά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα social media γέμισαν με άρθρα για τις κακές συνέπειες της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και την απώλεια θέσεων εργασίας από τη χρήση της.

Η ευκολία πρόσβασης σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έκανε στελέχη και επιχειρήσεις να αναζητούν τρόπους χρήσης της και ενσωμάτωσής της στις εταιρικές διαδικασίες, ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης, όμως, συνδέεται με νέους κινδύνους που πρέπει να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, Co Pilot, Bard βασίζονται σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που αναλύουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, κυρίως από το διαδίκτυο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς αλλάζει την οδήγηση με στόχο την ασφάλεια

Μερικά ερωτήματα που προκύπτουν από την χρήση των παραπάνω εργαλείων είναι τα ακόλουθα:

 • Σε ποιον, όμως, ανήκει το περιεχόμενο που παράγουν;
 • Εάν ένα εργαλείο παράγει μια εικόνα που περιλαμβάνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, ποιος είναι υπεύθυνος;
 • Τι γίνεται αν η τεχνητή νοημοσύνη παραβιάζει κατά λάθος την πνευματική ιδιοκτησία (IP) τρίτων;
 • Τι γίνεται αν ένας επαγγελματίας λαμβάνει λανθασμένες πληροφορίες που τον οδηγούν σε ενέργειες που επηρεάζουν αρνητικά την επιχείρησή του ή τους πελάτες του;
 • Πόσο ακριβείς είναι οι απαντήσεις του περιεχομένου που παράγουν;
 • Ποιος έχει την ευθύνη αν ασθενείς λάβουν ανακριβή διάγνωση και θεραπεία από τα εργαλεία αυτά σε τυχόν ερωτήσεις τους σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης;
 • Πώς αντιμετωπίζονται θέματα ιδιωτικότητας και κυβερνοασφάλειας;

Γιατί είναι αναγκαία η δημιουργία του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης;

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον, ώστε να μη δημιουργούνται θέματα αθέμητου ανταγωνισμού. Η συμμόρφωση των εταιριών με αυτά τα πρότυπα είναι αναγκαία.

Η μη δυνατότητα άμεσης απάντησης και η έλλειψη κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος δημιούργησε αναστάτωση στην αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, στην αγορά του θεάματος, στο Hollywood, είχαμε την πρώτη αποχή των ηθοποιών που θέλουν να διαμαρτυρηθούν για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης φοβούμενοι για την εργασία τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Insurance Accelerator: Μία Ακαδημία ανάπτυξης δεξιοτήτων για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

Γιατί χρειάζονται εξειδικευμένοι ασφαλιστές στην παροχή ασφαλιστικών λύσεων τεχνητής νοημοσύνης;

Οι κίνδυνοι που φέρει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύπλοκοι και χρειάζονται εξειδικευμένους ασφαλιστές που μπορούν να τους καταλάβουν και να τους αναλάβουν.

Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται σε προϊόντα τεχνολογικών εταιριών (κάθε εταιρία τεχνολογίας θα είναι μια AI εταιρία), σε προϊόντα που δημιουργούν εταιρίες του τομέα Life Science, οι οποίες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση διευκολύνουν τη δημιουργία φαρμάκων σε μικρότερο χρονικό διάστημα και δυνατότητες πρόβλεψης ασθενειών, σε εταιρίες που δημιουργούν διαδικτυακά παιχνίδια, σε προϊόντα εταιριών παρακολούθησης και διαχείρισης αγροτικών καλλιεργειών.

Η ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω περιπτώσεων είναι δυνατή μέσα από εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα επαγγελματικής ευθύνης και cyber insurance από εξειδικευμένους ασφαλιστές με εμπειρία στην ασφάλιση τεχνολογικών κινδύνων.

Σήμερα, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ασφαλιστικές λύσεις και απαντήσεις για όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν όμως ασφαλιστές οι οποίοι διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο και μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε διάφορα θέματα που απασχολούν τις εταιρίες από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πρέπει να κατανοήσουν την λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης και να ενημερώσουν τις επιχειρήσεις για τους κινδύνους που προκύπτουν από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς αλλάζει την οδήγηση με στόχο την ασφάλεια

Στόχος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που θέλει να προσφέρει μια υπηρεσία προστιθέμενης αξίας είναι η εκπαίδευση του υποψήφιου πελάτη στην κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς και την παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην αντιμετώπισή τους.

Οι Προτάσεις Ασφάλισης που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρίες για τον έλεγχο της δυνατότητας ασφάλισης είναι ένα εργαλείο διαχείρισης των κινδύνων που προέρχονται από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής με την χρήση της πρότασης ασφάλισης μπορεί να ενημερώσει τον υποψήφιο πελάτη για τα σημεία που πρέπει να προσέξει στην διαδικασία χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα παρουσιάσει στον υποψήφιο πελάτη τις δυνατότητες που του προσφέρει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τόσο στην κάλυψη των οικονομικών συνεπειών που μπορεί να έχει μια επιχείρηση, όσο και στην δυνατότητα πρόσβασης που έχει σε εξειδικευμένους παρόχους, οι οποίοι θα βοηθήσουν την επιχείρηση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις συνέπειές τους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά ασφάλισης που καλύπτει κινδύνους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι η έλλειψη γνώσης των κινδύνων και η κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ένα ασφαλιστήριο,

Αυτό το πρόβλημα καλείται να λύσει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής με την εκπαίδευση των υποψήφιων πελατών του.

Το παρόν άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από τον προσωπικό λογαριασμό του κ. Γεωργόπουλου, στο LinkedIn

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

insuranceforum.gr

To Insuranceforum.gr είναι μια κλαδική ιστοσελίδα που απευθύνεται σε επαγγελματίες και στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου. Είναι online από το 2010 και είναι το μοναδικό κλαδικό site για τον Ασφαλιστικό Κλάδο με έδρα την Βόρεια Ελλάδα. Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και αποκαλυπτικό περιεχόμενο ενημερώνει καθημερινά πάνω από 2.500 μοναδικούς επισκέπτες.

Από τον Νοέμβριο του 2021 το insuranceforum.gr και το Cyprus Insurance News συνεργάζονται στενά μέσω της δημιουργίας και ανταλλαγής πρωτογενούς περιεχομένου για την Ασφαλιστική αγορά σε Ελλάδα και Κύπρο.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.