1. Home
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. Τοπικα Νεα
 6. »
 7. Μάθε τα πάντα για το το εκπαιδευτικό πρόγραµα Certified Motor Insurance...

Μάθε τα πάντα για το το εκπαιδευτικό πρόγραµα Certified Motor Insurance Specialist του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου

Μάθε τα πάντα για το το εκπαιδευτικό πρόγραµα Certified Motor Insurance Specialist του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το International Association of Financial Management, προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραµα Certified Motor Insurance Specialist, του οποίου οι απόφοιτοι θα δικαιούνται να χρησιµοποιούν τον επαγγελµατικό τίτλο Certified Motor Insurance (CMI). Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με πενταήμερη εκπαίδευση και περιλαμβάνει πλούσια θεματολογία.

Στόχοι κατάρτισης

 • Να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να µπορούν να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις των εξελίξεων στις νοµοθεσίες µηχανοκινήτων.
 • Να ερµηνεύουν τους όρους των ασφαλιστηρίων µηχανοκινήτων και να εξηγούν το ρόλο των διαφόρων µερών που εµπλέκονται στην αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων από µηχανοκίνητα.
 • Να αναβαθµίσουν τις δεξιότητές τους και να είναι ικανοί να χρησιµοποιούν επαγγελµατικές τεχνικές κατά την αξιολόγηση των κινδύνων µηχανοκινήτων για να µπορέσουν να αποφασίσουν κατά πόσο να ασφαλίσουν ή να απορρίψουν ένα συγκεκριµένο κίνδυνο και, αν τον ασφαλίσουν, µε ποιους όρους και µε ποιο ασφάλιστρο.
 • Να ελέγχουν, να συντάσσουν και να διορθώνουν λεκτικά καλύψεων, εξαιρέσεων και όρων των
  ασφαλιστηρίων µηχανοκινήτων.
 • Να επιλύουν διαφορές που προκύπτουν µε τους ασφαλισµένους και/ή τους απαιτητές και να
  επαληθεύουν τις συνθήκες ατυχηµάτων από τα οποία προκύπτουν απαιτήσεις µηχανοκινήτων.

  Σε ποιούς απευθύνεται
 • ∆ιευθυντικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, λειτουργοί αξιολόγησης κινδύνων (underwriters), χειριστές απαιτήσεων, διευθυντές διαχείρισης κινδύνων.

  ∆ιάρκεια εκπαίδευσης
 • Το πρόγραµµα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλύπτεται σε πέντε (5) ηµέρες.

  Εξετάσεις
 • Οι συµµετέχοντες µετά την εκπαίδευση θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις για να πιστοποιηθούν
  µε τον επαγγελµατικό τίτλο “Certified Motor Insurance Specialist”
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Νέο Σεμινάριο ΑΙΚ: Anti-Money Laundering για τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

1η Ηµέρα

 • Η ευθύνη των χρηστών των οδών
 • Νοµοθεσίες περί µηχανοκινήτων
 • Το αστικό αδίκηµα της αµελούς οδήγησης
 • Υπερασπίσεις
 • Υποχρεωτική ασφάλιση
 • Κυκλοφορία ή Χρήση
 • Μηχανοκίνητο Όχηµα
 • Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ασφάλιση

2η Ηµέρα

 • Υποχρέωση ασφαλιστικών εταιρειών να ικανοποιούν δικαστική απόφαση
 • Αδικήµατα
 • Ασφαλίσιµο Συµφέρον
 • Απόλυτη Καλή Πίστη
 • Καταχρηστικές Ρήτρες
 • ∆ιακρίσεις
 • ∆ιατάξεις για το Ασφαλιστήριο
 • Επιτρεπόµενες Εξαιρέσεις
 • Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης
 • Ανίσχυροι Όροι

3η Ηµέρα

 • ΤΑΜΟ
  – Βασική Συµφωνία
  – Εσωτερική Συµφωνία
 • Πρακτικές της αγοράς
  – Η Πρόταση Ασφάλισης
  – Το Καλυπτικό Σηµείωµα
  – Το Ασφαλιστήριο
 • Οι καλύψεις του ασφαλιστηρίου
  – Κάλυψη Έναντι Τρίτου
  – Ίδια Ζηµιά
  – Επεκτάσεις της Κάλυψης

4η Ηµέρα

 • Γενικές Εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου
 • Όροι του Ασφαλιστηρίου
 • Εµπορικά οχήµατα
  – Οχήµατα Μεταφοράς Εµπορευµάτων
  – Οχήµατα Μεταφοράς Επιβατών
  – Ειδικοί Τύποι Οχηµάτων
  – Γεωργικά και ∆ασικά Οχήµατα
 • Εµπορία Οχηµάτων
 • Αξιολόγηση κινδύνων οχηµάτων
 • Αντασφάλιση

5η Ηµέρα

 • Το Τµήµα Απαιτήσεων
 • Ασφαλιστική Απάτη
 • ∆ιαδικασίες Χειρισµού Απαιτήσεων
 • Η Αστυνοµία
 • Οι Εµπειρογνώµονες
 • Αποζηµιώσεις για:
  – περιουσιακή ζηµιά τρίτου
  – σωµατικό τραυµατισµό τρίτου
  – ψυχικά τραύµατα τρίτου
  – θάνατο τρίτου

Χώρος: Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου 4ος όροφος, Ζήνωνος Σώζου 23, Λευκωσία

Ηµεροµηνίες: Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 19, 20, 27 Φεβρουαρίου, και 5, 6 Μαρτίου 2024.

Ώρες διεξαγωγής: 9.00-14.30 για τις 19, 20, 27 Φεβρουαρίου, 5 Μαρτίου και 9.00 – 17.30 για τις 6 Μαρτίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Νέο σεμινάριο του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου: Ευεξία στον εργασιακό χώρο

∆ικαίωµα Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €917 µείον η επιχορήγηση από την
συµµετοχής: ΑΝΑ∆ ποσού €560. Το τελικό ποσό που θα πληρωθεί από τους συµµετέχοντες, νοουµένου
ότι αυτοί δικαιούνται επιχορήγησης, ανέρχεται στα €357 και για τις 28 ώρες.

Γλώσσα: Ελληνική

Πληροφορίες: Ανδρέας Ευσταθίου, τηλ. 22 761530, Φαξ. 22 764559, email: [email protected]

Τελευταία ηµέρα εγγραφής: Η δήλωση συµµετοχής µαζί µε τα δικαιώµατα, πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο το αργότερο µέχρι τις 16 Φεβρουαρίου. Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Ο µέγιστος αριθµός θέσεων είναι 28.

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Χρύσα Πράντζαλου

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.