1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Διεθνή Νέα
  6. »
  7. Όσο πιο πολλά γνωρίζει για σένα η ασφαλιστική, τόσο πιο καλή...

Όσο πιο πολλά γνωρίζει για σένα η ασφαλιστική, τόσο πιο καλή κάλυψη επιτυγχάνεις!

Όσο πιο πολλά γνωρίζει για σένα η ασφαλιστική, τόσο πιο καλή κάλυψη επιτυγχάνεις!
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Η εξατομίκευση με γνώμονα τα δεδομένα στην ασφάλιση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στους πελάτες, όπως αυξημένη οικονομική ευχέρεια, καλύτερη πρόσβαση και καλύτερη προσωπική ευημερία λόγω της βελτιωμένης πρόληψης ζημιών. Παρουσιάζει, ωστόσο, και μια σειρά από προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης των πελατών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες απώλειας καθώς και ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και το απόρρητο. 

Στην έκδοση “Responsible Use of Data in the Digital Age: Customer expectations and insurer responses” (Υπεύθυνη χρήση δεδομένων στην ψηφιακή εποχή: Οι προσδοκίες πελατών και η απάντηση των ασφαλιστών) η Geneva Association εξετάζει πώς οι ασφαλιστές μπορούν να αξιοποιήσουν υπεύθυνα τα οφέλη της αυξημένης διαθεσιμότητας δεδομένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, χωρίς να μειωθεί η εμπιστοσύνη τους.

Όπως τονίζεται στην έκθεση, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν ανοίξει νέες συναρπαστικές δυνατότητες στη συλλογή, ανάλυση και χρήση δεδομένων. Τα προφίλ κινδύνου των πελατών είναι πιο λεπτομερή και διαφοροποιημένα από ποτέ λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη διαθεσιμότητα και ανάλυση δεδομένων, στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και στην υπολογιστική ισχύ, γεγονός που παρουσιάζει ευκαιρίες και προκλήσεις για τους ασφαλιστές και τους πελάτες τους.

Τα πιο αναλυτικά δεδομένα μπορούν να βελτιώσουν την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνου, και να οδηγήσουν σε αύξηση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε ασφάλιση, ειδικά για υποεξυπηρετούμενα τμήματα πελατών με δύσκολα αξιολογήσιμα προφίλ κινδύνου. Η «επανάσταση δεδομένων» μπορεί επίσης να προωθήσει την προσιτότητα της ασφάλισης, χάρη στην πολύ βελτιωμένη πρόληψη των ζημιών που διευκολύνεται από συσκευές και φορητές συσκευές. Επιπλέον, μπορεί να ωφελήσει την οικονομική ευημερία των πελατών αποτρέποντας ζημίες που διαφορετικά θα παρέμεναν ανασφάλιστες. Με βάση τις προόδους στην ευαισθησία δεδομένων, οι ασφαλιστές μπορούν επίσης να προσφέρουν πιο επαρκή και προσαρμοσμένη κάλυψη, αποφεύγοντας τόσο την υποασφάλιση όσο και την υπερασφάλιση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Πόσοι Κύπριοι έχουν Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας και πόσο ευχαριστημένοι είναι;

Τέλος, οι καταναλωτές που είναι συνειδητοποιημένοι όσο αφορά τους κινδύνους μπορούν να λάβουν δικαιότερη μεταχείριση, για παράδειγμα, μέσω εκπτώσεων στα ασφάλιστρα μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για την υγεία τους, οδηγώντας στην καλύτερη συνολική υγεία του πληθυσμού.

Ταυτόχρονα, οι πελάτες με πιο ριψοκίνδυνο προφίλ (δηλαδή εκείνοι που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες απώλειας) αντιμετωπίζουν το κίνδυνο να μην έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ασφάλιση. Η πληθώρα των δεδομένων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση βάσει παραγόντων που φαινομενικά είναι άσχετοι με την ασφάλιση (π.χ. βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας), κάτι που συχνά εκλαμβάνεται ως άδικο. Δεδομένης της απότομης μείωσης του μεγέθους των ομάδων κινδύνου που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των ασφαλίστρων, η εξατομίκευση μπορεί τελικά να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη αστάθεια τιμών για τους πελάτες, μειώνοντας ενδεχομένως την ελκυστικότητα της ασφάλισης. Επιπλέον, η μείωση μιας ομάδας κινδύνου αμφισβητεί τη βασική αρχή της ασφάλισης, η οποία βασίζεται στη συγκέντρωση κινδύνων και ασφαλίστρων.

Για τους ασφαλιστές, η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ των ποικίλων αντιλήψεων περί δικαιοσύνης και των αντικειμενικών οφελών από την αυξημένη χρήση δεδομένων θα είναι επομένως καθοριστική. Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, οι ασφαλιστές μπορούν να ενσωματώσουν ισχυρές διαδικασίες διακυβέρνησης για τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων στις καθημερινές λειτουργίες για να εξασφαλίσουν υπεύθυνη χρήση, σε συνδυασμό με διαφανή επικοινωνία προς τους πελάτες. Τέτοιες ισχυρές διαδικασίες αποτελούν προϋπόθεση για το χτίσιμο της εμπιστοσύνης των πελατών στην ψηφιακή εποχή, καθώς και σημαντικό, καθοριστικό παράγοντα για την ετοιμότητα των πελατών να μοιραστούν δεδομένα με τους ασφαλιστές τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Ποιες ώρες της ημέρας μεγαλώνει ο κίνδυνος θανάτου από αυτοκτονία και πότε από ανθρωποκτονία

Όσο αφορά την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών, η έκθεση εντόπισε τα εξής βασικά στοιχεία:

• Τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια και να προστατεύονται από επιθέσεις τρίτων.
• Η χρήση των δεδομένων πρέπει να είναι ανθεκτική σε σφάλματα, ακραίες τιμές και αλλαγές στην ποιότητα των δεδομένων.
• Τα αποτελέσματα των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για εκτιμήσεις κινδύνου, προβλέψεις και άλλες ουσιαστικές αποφάσεις, όπως η διαχείριση αποζημιώσεων, πρέπει να συνάδουν με αυτό που είναι πολιτιστικά και κοινωνικά αποδεκτό ως δίκαιο.
• Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα μοντέλα και τα αποτελέσματά τους δεν πρέπει να εμποδίζουν την κατανόηση των παραγόντων κινδύνου από τον πελάτη.
• Οι ασφαλιστές πρέπει να ενημερώνουν με διαφάνεια σχετικά με τις διαδικασίες και τη διακυβέρνηση πίσω από τη συλλογή, αποθήκευση, χειρισμό και χρήση δεδομένων.

Όταν ένας κίνδυνος μπορεί να επηρεαστεί από μια αλλαγή συμπεριφοράς, αυτό θα πρέπει να κοινοποιείται στον πελάτη. Εάν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά οδηγεί σε υψηλότερο ή χαμηλότερο ασφάλιστρο, αυτό θα πρέπει επίσης να εξηγηθεί. Ο πελάτης μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει εάν δικαιολογείται ή όχι μια αλλαγή στη συμπεριφορά. Επιπλέον, ο ασφαλιστής μπορεί να υποστηρίξει τον πελάτη παρέχοντας για παράδειγμα, προληπτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση των κινδύνων.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, η Geneva Association προτείνει πέντε βασικές συστάσεις για να διασφαλιστεί η υπεύθυνη χρήση των δεδομένων στην ασφάλιση καθώς και η καλύτερη ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες των πελατών:

1. Σε διαδικασίες, κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμούς που σχετίζονται με την ασφάλιση, οι ασφαλιστές, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να κάνουν διάκριση μεταξύ συλλογής δεδομένων και χρήσης δεδομένων. Απαιτείται η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων δεδομένων για τον έλεγχο του κινδύνου μεροληψίας ή διάκρισης. Οι ακατάλληλες μεταβλητές θα πρέπει να αποκλείονται από περαιτέρω χρήση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Πόσοι Κύπριοι έχουν Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας και πόσο ευχαριστημένοι είναι;

2. Η υπεύθυνη χρήση των δεδομένων και των σχετικών ορίων πρέπει να καθοριστεί και να εφαρμοστεί από τους ασφαλιστές προτού τεθούν σε λειτουργία νέες εφαρμογές και μοντέλα δεδομένων.

3. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια ευέλικτη και βασισμένη σε αρχές διαδικασία διακυβέρνησης για να διασφαλιστούν καθορισμένα, δίκαια αποτελέσματα παρά την ετερογένεια των υποθέσεων και των αιτήσεων. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αλυσίδα αξίας θα πρέπει να ενσωματωθούν. Ενώ ο κοινός παρονομαστής όλων των περιπτώσεων είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα, η ίδια η διαδικασία μπορεί να ποικίλλει. Επομένως, οι αρχές πρέπει να επικεντρώνονται στο αποτέλεσμα και όχι στους μηχανισμούς πίσω από αυτό.

4. Οι ασφαλιστές θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα ολιστικό πλαίσιο για την υπεύθυνη χρήση των δεδομένων που θα βασίζεται στην ασφάλεια των δεδομένων, την αξιόπιστη χρήση δεδομένων, τα εύλογα αποτελέσματα της μοντελοποίησης, τις σαφείς διαδικασίες και μοντέλα λήψης αποφάσεων και τη διαφανή επικοινωνία.

5. Για να κατανοήσουν καλύτερα τις κοινωνικές αντιλήψεις περί δικαιοσύνης, οι ρυθμιστικές αρχές και οι ασφαλιστές θα πρέπει να ξεκινήσουν διάλογο με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω μιας ανεξάρτητης ομάδας καταναλωτών ή μέσω μιας επιτροπής διακυβέρνησης που αποτελείται τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς ενδιαφερόμενους, για παράδειγμα μέσα ενημέρωσης, παράγοντες επιρροής των καταναλωτών και συνεργάτες καναλιών διανομής.

Πηγή: NEXTDEAL

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.