1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Αφιέρωμα Ασφάλισης Κατοικίας
  6. »
  7. Ανακαλύψτε 11 επιπρόσθετες καλύψεις για την Ασφάλιση Κατοικίας σας!  

Ανακαλύψτε 11 επιπρόσθετες καλύψεις για την Ασφάλιση Κατοικίας σας!  

Ανακαλύψτε 11 επιπρόσθετες καλύψεις για την Ασφάλιση Κατοικίας σας!  
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Πέραν των βασικών καλύψεων σε ένα συμβόλαιο Ασφάλισης Κατοικίας, όπως η Φωτιά, ο Σεισμός, η Κλοπή κ.α., οι εταιρείες έχουν ενσωματώσει τα τελευταία χρόνια μία πλειάδα συμπληρωματικών καλύψεων για να ενισχύσουν το προσφερόμενο «προϊόν» τους.

Οι καλύψεις αυτές μπορεί να μην είναι ζωτικής σημασίας όπως κάποιες άλλες, άλλα δίνουν μία επιπρόσθετη αξία στο συμβόλαιο μας και μπορούν να μας γλυτώσουν από ταλαιπωρία και περιττά έξοδα.

Ας δούμε πιο κάτω λοιπόν 11 επιπρόσθετες που μπορεί να συναντήσουμε σε ένα συμβόλαιο Ασφάλισης Κατοικίας.

Έκρηξη

Η πιο πάνω κάλυψη θα σας αποζημιώσει για ζημιές που θα προκληθούν στην οικία μας ως αποτέλεσμα έκρηξης. Η κάλυψη μπορεί να αφορά έκρηξη με την ευρεία της έννοια δηλαδή να καλύπτει οποιαδήποτε έκρηξη  που μπορεί να συμβεί μέσα ή έξω από το κτήριο ή μπορεί να αφορά μόνο έκρηξη σε λέβητα, καυστήρα κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου ή υγραερίου που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.

Ένα παράδειγμα τέτοιας έκρηξης είναι σε κουζίνες υγραερίου να κάνει εκραγεί ο κύλινδρος υγραερίου που βρίσκεται είτε εντός της κουζίνας είτε εκτός αυτής, προκαλώντας ζημιές σε μέρη του κτηρίου και στα περιεχόμενα του.

Συνήθως δεν καλύπτει ζημιές στον ίδιο το αντικείμενο που εξερράγη (π.χ στον λέβητα) εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά στο συμβόλαιο ή έχετε αγοράσει επιπρόσθετη κάλυψη για τον σκοπό αυτό.

Πρόσκρουσή οχήματος, ζώου ή αεροσκάφους

Αυτή η κάλυψη θα σας καλύψει για ζημιές στο κτήριο ή/και το περιεχόμενο σας που θα είναι αποτέλεσμα της πρόσκρουσής ενός οχήματος ή ζώου στο κτήριο. Παράδειγμα εάν ένα όχημα χάσει τον έλεγχο και προσκρούσει στην οικία σας, το συμβόλαιο σας θα καλύψει τις ζημιές που θα προξενήσει.

Η κάλυψη αυτή δεν θα σας αποζημιώσει εάν το ζώο ή το όχημα ανήκει σε εσάς ή σε ένα μέλος της οικογένειας σας.

Όσο αφορά την πρόσκρουση αεροσκάφους, θα καλύψει και πάλι τις ζημιές που θα προκληθούν στα κτήρια και τα περιεχόμενα σας, στο ακραίο σενάριο που ένα αεροσκάφος πέσει στο σπίτι σας. Ακραίο μεν, που όμως έγινε πριν μερικά χρόνια στη Λεμεσό.

Πτώση Δέντρων, Κλαδιών και Στύλων

Η κάλυψη αυτή θα αποζημιώσει για ζημιές που θα προκληθούν στο κτήριο ή/και στα περιεχόμενα της κατοικίας από πτώση δέντρων ή κλαδιών ή στύλων στο κτήριο εκτός και εάν αυτό προκλήθηκε από εσάς , την οικογένεια σας ή άλλους τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό σας. Πιο απλά εάν η πτώση ήταν αποτέλεσμα κλαδέματος ή εκούσιας κοπής του δέντρου, τότε η ασφαλιστική σας εταιρεία δεν θα σας αποζημιώσει.

Κακόβουλες Ενέργειες, Οχλαγωγία, Απεργία, Ανταπεργία ή Εργατικές ταραχές

Εδώ το ασφαλιστήριο μας συμβόλαιο θα μας καλύψει σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές στο κτήριο ή/και τα περιεχόμενα του από κακόβουλες ενέργειες τρίτων και γεγονότα που σχετίζονται με Οχλαγωγία, Απεργία, Ανταπεργία ή Εργατικές ταραχές ενώ εξαιρούνται οποιεσδήποτε πράξεις τρομοκρατίας.

Ένα παράδειγμα εδώ μπορεί να είναι επεισόδιο μετά από κάποιο ποδοσφαιρικό αγώνα ή κάποια πορεία διαμαρτυρίας.

Θύελλα, καταιγίδα, σίφουνας, τυφώνας, κυκλώνας, ανεμοστρόβιλος κ.α

Η πιο πάνω κάλυψη θα σας αποζημιώσει για ζημιές που θα προκληθούν στην οικία σας ως αποτέλεσμα φυσικών φαινομένων όπως θύελλα, καταιγίδα, σίφουνα, τυφώνα, κυκλώνα, ανεμοστρόβιλο κ.α. Το κάθε συμβόλαιο ορίζει τα φαινόμενα των οποίων τις ζημιές θα καλύψει ενώ συνήθως εξαιρεί την καθίζηση, κατολίσθηση ή μετακίνηση του εδάφους η οποία προσφέρεται σε ξεχωριστή κάλυψη από μερικές εταιρείες.

Ακόμη κάποιες άλλες συνηθισμένες εξαιρέσεις περιλαμβάνουν την διείσδυση νερών μέσω της οροφής λόγο ελλαττωματικής κατασκευής ή μη κατάλληλης μόνωσης ή επειδή τα παράθυρα έμειναν ανοικτά. 

Διαρροή Πετρελαίου από εγκαταστάσεις θέρμανσης

Όπως και στην περίπτωση της διαρροής νερού, εδώ το συμβόλαιο μας θα μας καλύψει για τις ζημιές που θα προκληθούν από την διαρροή καυσίμων από την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Υπάρχουν εταιρείες που αυτή η κάλυψη είναι μέρος της κάλυψης για «Διαρροή Νερού» ενώ σε κάποιες άλλες προσφέρεται ξεχωριστά.

Μία συνηθισμένη εξαίρεση εδώ είναι η μη κάλυψη ζημιών που προκαλούνται λόγω οξείδωσης, φυσικής φθοράς ή ελαττωματικής κατασκευής των σωληνώσεων, εγκαταστάσεων ή συσκευών.

Απώλεια Ενοικίων ή Έξοδα προσωρινής διαμονής / μεταστέγασης

Αυτή είναι μία κάλυψη που θα την χαρακτηρίζαμε ως συμπληρωματική αφού δεν μας καλύπτει από κάποιο κίνδυνο ή ζημιές που θα συμβούν στην οικία μας αλλά είναι ένα ωφέλημα που θα χρειαστούμε μετά την πρόκληση ζημιάς από τους υπόλοιπους κινδύνους.

Εδώ λοιπόν το ασφαλιστήριο μας συμβόλαιο θα μας καλύψει τα έξοδα προσωρινής διαμονής ή προσωρινής μεταστέγασης σε περίπτωση που η οικία μας καταστεί μη κατοικήσιμη μετά τις ζημιές που υπέστη λόγο της έλευσης ενός από τους ασφαλισμένους κινδύνους ενώ στην περίπτωση που νοικιάζουμε το σπίτι σε τρίτους θα μας αποζημιώσει για την απώλεια ενοικίων λόγω αυτής της ζημιάς.

Τυχαία Θραύση Τζαμιών

Πρόκειται για μία κάλυψη που θα λέγαμε δεν είναι από τις κρίσιμες ενός συμβολαίου κατοικίας αλλά μπορεί να μας γλυτώσει από σημαντικά οικονομικά έξοδα. Είναι μία κάλυψη που αφορά αποκλειστικά το κτήριο και θα μας καλύψει την τυχαία ζημιά που μπορεί να προκληθεί στους υαλοπίνακες της οικίας μας.

Σε μερικά συμβόλαια η συγκεκριμένη κάλυψη περιλαμβάνει επιπρόσθετα τυχαία ζημιά σε ηλιακά πλαίσια και είδη υγιεινής.

Πτώση κεραιών

Η πιο πάνω κάλυψη θα σας αποζημιώσει για ζημιές που θα προκληθούν στην οικία σας λόγω της πτώσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών κεραιών. Αυτή η κάλυψη θα σας αποζημιώσει συνήθως για τις ζημιές που θα προκληθούν από την πτώση και όχι για τις ίδιες τις κεραίες που πιθανών να έχουν καταστραφεί.

Εποχιακή Αύξηση Ασφαλισμένου Ποσού Περιεχομένου

Η συγκεκριμένη κάλυψη αφορά αποκλειστικά τα περιεχόμενα της κατοικίας και προνοεί ότι για την περίοδο των Χριστουγέννων το ασφαλισμένο ποσό των περιεχομένων αυξάνεται. Το μέγεθος της αύξησης διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αφορά ποσοστό του ασφαλισμένου ποσού και άλλοτε συγκεκριμένο σταθερό ποσό. Συνήθως η περίοδος της αύξησης ξεκινά τον Δεκέμβριο και διαρκεί για περίοδο περίπου ενός μήνα. Η ακριβής περίοδος επίσης διαφέρει ανάμεσα στα διάφορα ασφαλιστήρια της αγοράς.

Έξοδα Κηδείας

Πρόκειται για μία κάλυψη μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσού που αφορά τα έξοδα κηδείας του Ασφαλισμένου, και σε κάποιες περιπτώσεις της/του συζύγου, ως αποτέλεσμα του θανάτου που συμβαίνει εντός της Κατοικίας και που προκαλείται αποκλειστικά από έναν εκ των ασφαλισμένων κινδύνων.

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.