1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Συνεντεύξεις
  6. »
  7. Τ. Φειδία: Αισιοδοξία για ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών

Τ. Φειδία: Αισιοδοξία για ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών

Τ. Φειδία: Αισιοδοξία για ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών εκφράζει ο CEO του ομίλου CNP Cyprus, Τάκης Φειδία.

Σε συνέντευξή του στη StockWatch, ο κ. Φειδία αναφέρει ότι πλέον οι κοινωνίες έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα διαχείρισης της πανδημίας, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων την επόμενη χρονιά. «Αρκεί να μην υπάρξει κάποιο απρόσμενο γεγονός ανατροπής, μεγάλης κλίμακας», αναφέρει.

Τονίζει ότι στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, το αν υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες που θα καταρρεύσουν, θα το δείξει ο χρόνος.

Η ουσία σημειώνει, είναι ότι όλοι πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές και εσωτερικές προσαρμογές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής μας.

Επισημαίνει ότι η πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ασφαλιστικών εταιρειών, είναι καταλυτική για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και την ανάπτυξη τους.

Στη συνέντευξή του ο κ. Φειδία αναφέρεται και στα οφέλη που προσφέρουν τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Κάνει επίσης αναφορά στα επόμενα πλάνα της CNP και στις νομοθεσίες που αφορούν στα ασφαλιστικά προϊόντα.

Ακολουθεί η συνέντευξη

Ερ.: Πόσο επηρέασε τον ασφαλιστικό κλάδο η πανδημία;

Απ.: Αποτελεί κοινό τόπο ότι οι περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες διεθνώς επηρεάστηκαν και συνεχίζουν να επηρεάζονται από την πανδημία. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι η ασφαλιστική βιομηχανία επέδειξε χαρακτηριστικά δυναμισμού και ανθεκτικότητας, καταγράφοντας πορεία ανάπτυξης.

Την τρέχουσα χρονιά τα συνολικά οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών κλάδων παρουσιάζουν θετικό πρόσημο. Αν συνεκτιμήσουμε το ότι πλέον οι κοινωνίες έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα διαχείρισης της πανδημίας, μπορούμε να εκφράσουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων την επόμενη χρονιά. Αρκεί να μην υπάρξει κάποιο απρόσμενο γεγονός ανατροπής, μεγάλης κλίμακας.

Είναι μια πραγματικότητα ότι οι επιχειρήσεις του ασφαλιστικού τομέα είναι μεταξύ των πιο σημαντικών θεσμικών επενδυτών, συμμετέχοντας ουσιαστικά στην οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. 

Ερ.: Ποιες οι προκλήσεις για τις ασφαλιστικές το επόμενο διάστημα;

Απ.: Ξεκάθαρα μιλάμε για ένα νέο περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να κινηθούν με ευελιξία και προσαρμοστικότητα, κάνοντας τις αναγκαίες αλλαγές, τόσο σε οργανωτική όσο και σε λειτουργική δομή και ενσωματώνοντας την καινοτομία στον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό η πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ασφαλιστικών εταιρειών, είναι καταλυτική για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και την ανάπτυξη τους.

Μία άλλη πολύ σημαντική πρόκληση είναι η αποτελεσματική ανταπόκριση στις ολοένα μεταβαλλόμενες ανάγκες των ασφαλισμένων. Όπως και η ανάπτυξη σύγχρονων εξατομικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων. Η εξυπηρέτηση προέχει. Γιατί ποιος ο ρόλος μιας ασφαλιστικής εταιρείας, αν δεν μπορεί να στέκεται δυνατή δίπλα στους πελάτες της; Κάτι που με τη σειρά του μας οδηγεί σε μια ακόμη σημαντική πρόκληση: Τη διασφάλιση της οικονομικής φερεγγυότητας ενός ασφαλιστικού οργανισμού. Αυτό δηλαδή που ο πελάτης μεταφράζει σε σιγουριά και στήριξη όταν τη χρειαστεί.

Ερ.: Η λειτουργία του Γενικού Σχεδίου Υγείας πόσο επηρεάζει τον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών;

Απ.: Η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ επιβεβαιώνει ότι, πέρα από το κρατικό σύστημα υγείας, ο ιδιωτικός τομέας έχει το δικό του σημαντικό ρόλο στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.  Από τα μέχρι τώρα δεδομένα, μπορούμε να εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα:

Τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας, δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών να επιλέγουν το νοσοκομείο και τον ιατρό που επιθυμούν, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Επιπλέον, τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια παρέχουν καλύψεις και ωφελήματα, που δεν υποστηρίζονται από το ΓεΣΥ. Και τέλος, η πρόσβαση των πελατών των ασφαλιστικών εταιρειών στην ιατρική φροντίδα, γίνεται χωρίς λίστες αναμονής ή καθυστέρηση, αποφεύγοντας έτσι την ταλαιπωρία.

Για τους πιο πάνω λόγους η ιδιωτική ασφάλιση δεν έχει επηρεάσει σημαντικά την ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Ερ.: Ποια τα επόμενα βήματα της CNP και οι στόχοι σας;

Απ.: Ο Όμιλος CNP CYPRUS και οι εταιρείες του CNP CYPRIALIFE και CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, είναι μέλη του γαλλικού πολυεθνικού κολοσσού CNP ASSURANCES. Μέσα σε ένα νέο περιβάλλον πολυσύνθετων προκλήσεων, με μεθοδικά βήματα υλοποιούμε τη στρατηγική της ανάπτυξής μας. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε θέσει μια σειρά διακριτών στόχων. Αυτοί περιλαμβάνουν:

Τεχνολογική εξέλιξη: Έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή το πολυετές στρατηγικό σχέδιο του ψηφιακού μας μετασχηματισμού. Στόχος του η διαρκής αναβάθμιση τόσο της εσωτερικής μας λειτουργίας, όσο και αυτού που αποκαλούμε «ολιστική εμπειρία πελάτη». Το όλο έργο υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τη CNP Assurances από την οποία αντλούμε κορυφαία τεχνογνωσία.

Διεύρυνση δικτύου συνεργατών: Συνεχής επιδίωξη είναι η ποιοτική διεύρυνση του παγκύπριου δικτύου συνεργατών μας. Επενδύουμε στην εξειδικευμένη εκπαίδευση, στην παροχή τεχνολογικών μέσων και σύγχρονων εγκαταστάσεων, με σκοπό τη στοχευμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Καινοτόμα προϊόντα: Σε ένα τοπίο όπου οι ανάγκες των ασφαλισμένων συνεχώς αλλάζουν, θέλουμε να πρωτοπορούμε αναπτύσσοντας νέα προϊόντα και εμπλουτίζοντας αυτά που ήδη υπάρχουν και στον κλάδο ζωής και υγείας και στο γενικό κλάδο.

Παράλληλα, σε ένα έναν άλλον, ευρύτερο τομέα στρατηγικής, στον Όμιλο CNP CYPRUS έχουμε θέσει τις δράσεις ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική διακυβέρνηση) στο κέντρο αυτού που ονομάζουμε δέσμευση “raison d’être”. Δηλαδή εκείνο που περιγράφει το λόγο ύπαρξης μας. Στην κατεύθυνση αυτή, υλοποιούνται δράσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου και των εταιρειών του.

Ερ.: Υπάρχουν οδηγίες για ασφαλιστικά προϊόντα που πρέπει να υιοθετηθούν το επόμενο διάστημα;

Απ.: Σχετικά με τις νομοθεσίες που αφορούν στα ασφαλιστικά προϊόντα, έχει τεθεί σε εφαρμογή, από τον περασμένο Μάρτιο, ο Κανονισμός 2019/2088/ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR – Sustainability-related Financial Disclosures Regulation).  Ο Κανονισμός εμπίπτει στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, πιο αειφόρο και πιο αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων.

Σύμφωνα με τον πιο πάνω κανονισμό θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στην ενημέρωση των πελατών, για τη γνωστοποίηση της βιωσιμότητας και της αειφορίας των προϊόντων των Ασφαλιστικών Εταιρειών. Επίσης ενσωματώνεται η έννοια της βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Με την ευκαιρία της ερώτησης σας, θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στα Νέα Λογιστικά Πρότυπα IFRS 17 και IFRS 9.

Αυτά συνιστούν μια πολύπλοκη και οικονομικά απαιτητική υποχρέωση που αφορά το σύνολο της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας. Το καταληκτικό έτος εφαρμογής είναι το 2023. Στον Όμιλο CNP Cyprus προχωρούμε στην υλοποίηση εφαρμογής των νέων προτύπων σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους. Παράλληλα, βελτιώνουμε λογιστικές αναφορές και εκσυγχρονίζουμε τις εσωτερικές διαδικασίες των εταιρειών μας.

Ερ.: Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες που δεν θα αντέξουν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και θα καταρρεύσουν;

Απ.: Το αν υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες που θα καταρρεύσουν θα το δείξει ο χρόνος. Η ουσία είναι ότι όλοι, όπως σας ανέφερα, πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές και εσωτερικές προσαρμογές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής μας. Η αποτελεσματική ψηφιακή μετάβαση είναι προϋπόθεση επιβίωσης.

Ερ.: Πόσα πλήρωσε τα τελευταία χρόνια η CNP πίσω σε ασφαλιζομένους για ασφάλειες υγείας;

Απ.: Τα τελευταία τρία χρόνια, μέσα από την ασφαλιστική εταιρεία του κλάδου ζωής και υγείας του Ομίλου CNP CYPRUS, τη CNP CYPRIALIFE, έχουν καταβληθεί €64 εκατ. Είναι η αριθμητική διάσταση της δύναμης των εταιριών μας και του Ομίλου στην Κύπρο. Δύναμη σιγουριάς και ασφάλειας για τους ασφαλισμένους μας.

Της Γεωργίας Χαννή

Πηγή: stockwatch.com.cy

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.