1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Τοπικα Νεα
  6. »
  7. Μινέρβα: Δεν επηρεάζονται οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες λόγο Ουκρανίας

Μινέρβα: Δεν επηρεάζονται οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες λόγο Ουκρανίας

Μινέρβα: Δεν επηρεάζονται οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες λόγο Ουκρανίας
0

Ακολουθήστε μας στο Telegram για να μην χάνετε καμία είδηση!

Με φόντο τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις κυρώσεις ενάντια σε Ρωσία και Λευκορωσία, με ανακοίνωση της η εταιρεία Μινέρβα Ασφαλιστική ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το πως αυτές επηρεάζουν τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Η εταιρεία τονίζει ότι με βάση τις μέχρι σήμερα εξελίξεις σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και την κρίση στην Ουκρανία, στο παρών στάδιο δεν έχουν επηρεαστεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας.

Επίσης η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι καταθέσεις προθεσμίας ύψους € 308,468 που διατηρούσε με την με την RCB Bank, έχουν αναληφθεί από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι με βάση τις μέχρι σήμερα εξελίξεις σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και στην κρίση στην Ουκρανία, στο παρών στάδιο δεν έχουν επηρεαστεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η γεωπολιτική κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη κορυφώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2022 με την έναρξη της διαμάχης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Η διαμάχη μεγαλώνει καθώς η στρατιωτική δραστηριότητα συνεχίζεται. Επιπρόσθετα της επίδρασης των γεγονότων σε οντότητες που έχουν δραστηριότητες στην Ρωσία, Ουκρανία ή την Λευκορωσία ή που έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με εταιρείες σε αυτές τις χώρες, η διαμάχη επηρεάζει όλο και περισσότερο τις οικονομίες και τις χρηματοοικονομικές αγορές παγκοσμίως επιδεινώνοντας τις συνεχιζόμενες οικονομικές προκλήσεις.

Τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ελβετία, το Ενωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες επέβαλαν μια σειρά περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) κατά της Ρωσικής και Λευκορωσικής κυβέρνησης, διαφόρων εταιρειών και συγκεκριμένων ατόμων. οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων στα συγκεκριμένα άτομα και οντότητες. Επιπρόσθετα, ταξιδιωτικοί περιορισμοί στα άτομα στα οποία επιβλήθηκαν οι κυρώσεις εμποδίζουν την είσοδο ή διέλευση τους στις σχετικές περιοχές. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εφαρμόσει τα περιοριστικά μέτρα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ταχεία επιδείνωση της διαμάχης στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει στην πιθανότητα περεταίρω κυρώσεων στο μέλλον.

Η αυξανόμενη αβεβαιότητα σε σχέση με την παγκόσμια προσφορά εμπορευμάτων λόγω της διαμάχης μεταξύ της Ρωσίας και Ουκρανίας ενδέχεται να διαταράξει ορισμένες παγκόσμιες εμπορικές ροές και να ασκήσει σημαντική πίεση για την αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων και του κόστους εισροών όπως παρατηρήθηκε στις αρχές Μαρτίου του 2022. οι προκλήσεις για τις εταιρείες δύναται να περιλαμβάνουν την διαθεσιμότητα κεφαλαίων για την διασφάλιση πρόσβασης σε πρώτες ύλες, την ικανότητα χρηματοδότησης επιπρόσθετων πληρωμών και τον αυξημένο κίνδυνο μη εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων.

οι επιπτώσεις στην Εταιρεία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την φύση και διάρκεια των αβέβαιων και μη προβλέψιμων γεγονότων, όπως είναι η περεταίρω στρατιωτική δράση, επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα και η αντίδραση των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών αγορών στις συνεχείς εξελίξεις. Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο λόγω του ρυθμού επέκτασης της διαμάχης και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα.

Η Εταιρεία έχει περιορισμένη άμεση έκθεση στην Ρωσία, την Ουκρανία και την Λευκορωσία και ως εκ τούτου δεν αναμένει σημαντική επίπτωση από την άμεση έκθεση σε αυτές τις χώρες. Παρόλης της περιορισμένης άμεσης έκθεσης, η διαμάχη αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό και τον τομέα παροχής υπηρεσιών στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, η ανησυχία στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, η αύξηση στα επιτόκια, οι διαταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να επηρεάσουν έμμεσα τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Οι έμμεσες συνέπειες θα εξαρτηθούν από την έκταση και την διάρκεια της κρίσης και παραμένουν άγνωστες.

Η Διεύθυνση έχει εξετάσει τις ιδιαίτερες συνθήκες και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση στη κερδοφορία της Εταιρείας. Το συμβάν δεν αναμένεται να έχει άμεσο ουσιαστικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Διεύθυνση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα εκτιμήσει την ανάγκη για λήψη μέτρων σε περίπτωση που η κρίση παραταθεί.

Στις 24 Μαρτίου 2022, η RCB Bank, ανακοίνωσε συμφωνία με την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ, και έχει παύσει να συνάπτει νέες σχέσεις με πελάτες τόσο για καταθέσεις όσο και για δάνεια. Η Τράπεζα θα ακολουθήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και διαδικασία για την ολοκλήρωση των υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων. Με την πλήρη αποπληρωμή όλων των αιτημάτων και των προθεσμιακών καταθέσεων, η RCB σχεδιάζει να μετατραπεί σε μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το σημαντικό δανειακό της χαρτοφυλάκιο και να ειδικεύεται στην παροχή άλλων υπηρεσιών. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Εταιρεία είχε καταθέσεις προθεσμίας με την RCB Bank συνολικού ύψους €308,468. Ολόκληρο το ποσό έχει αναληφθεί τον Φεβρουάριο του 2022.

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News στο Google News και μάθετε όλα τα ασφαλιστικά νέα από Κύπρο, Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.