1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Κοινωνική Ασφάλιση
  6. »
  7. Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία», με στόχο την περαιτέρω προβολή του θέματος της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών σε διεθνές επίπεδο.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2022 έχει τίτλο: «Οικοδομώντας Θετική Κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας – Ας δράσουμε όλοι μαζί».

Στόχος της ΔΟΕ. είναι να ευαισθητοποιήσει τους εμπλεκόμενους και να αναδείξει το θέμα της συμμετοχής και του κοινωνικού διαλόγου για τη δημιουργία θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας.

Η κρίση που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας COVID-19, έχει αναδείξει την αναγκαιότητα εφαρμογής συστημάτων Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ), τόσο σε εθνικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα οποία θα προσφέρουν τη βάση για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κινδύνων αλλά και τυχόν απρόβλεπτων γεγονότων. Η ύπαρξη τέτοιων συστημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ουσιαστική συμμετοχή των Kυβερνήσεων, των εργοδοτών, των εργαζομένων, των φορέων της δημόσιας υγείας και όλων των σχετικών μερών σε εθνικό και επιχειρηματικό επίπεδο, είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του εργασιακού περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

Μέσω ενός αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου, οι Kυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τα θέματα της ΕΑΥ. Αυτό είναι σημαντικό για την ανάπτυξη και την αναθεώρηση της πολιτικής και των ρυθμιστικών πλαισίων σχετικά με την αντιμετώπιση υφιστάμενων και νέων προκλήσεων στα θέματα ΕΑΥ και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ΕΑΥ στους χώρους εργασίας. Με την ουσιαστική εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, η επιχείρηση θα είναι σε θέση να απορροφά απρόβλεπτες απειλές και να αντιμετωπίζει νέους κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα να συνεχίζει να προστατεύει τους εργαζομένους από τους εργασιακούς κινδύνους, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια της επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Για την αποτελεσματική όμως εφαρμογή των συστημάτων ΕΑΥ, απαιτείται η οικοδόμηση θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας με βάση την οποία το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον γίνεται σεβαστό σε όλα τα επίπεδα, όπου οι Kυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος μέσω ενός συστήματος καθορισμένων δικαιωμάτων, ευθυνών και υποχρεώσεων και όπου η αρχή της πρόληψης έχει ύψιστη προτεραιότητα.

Για να οικοδομηθεί θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στο επίπεδο της επιχείρησης, απαιτείται δέσμευση της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας και καθολική συμμετοχή των εργαζομένων. Σε έναν χώρο εργασίας με θετική κουλτούρα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, οι εργαζόμενοι αισθάνονται άνετα να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για πιθανούς κινδύνους και η διοίκηση είναι πρόθυμη να συνεργάζεται μαζί τους για εξεύρεση κατάλληλων, αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων. Αυτό απαιτεί ανοιχτή επικοινωνία και διάλογο που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό. Η συμμετοχή των εργαζομένων, η εφαρμογή διαδικασιών οργάνωσης της εργασίας, η παροχή εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων είναι σημαντικά εργαλεία για την προώθηση μιας θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας.

Στο επίπεδο της πολιτείας, απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλης νομοθεσίας, η επίβλεψη της εφαρμογή της, η προώθηση της πρόληψης και η υλοποίηση δράσεων για καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στον γενικό πληθυσμό.

Καθώς συνεχίζουμε να ζούμε μια παγκόσμια κρίση υγείας και αντιμετωπίζουμε συνεχείς κινδύνους ΕΑΥ στον κόσμο της εργασίας, πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε προς την οικοδόμηση μιας θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας σε όλα τα επίπεδα.

Η αφίσα και σχετικό ενημερωτικό υλικό που έχει ετοιμάσει η ΔΟΕ για το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2022 είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_836801/lang–en/index.htm          

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.