1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Κοινωνία
  6. »
  7. ΣΑΥΚ: Ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον – θεμελιώδες δικαίωμα στην εργασία

ΣΑΥΚ: Ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον – θεμελιώδες δικαίωμα στην εργασία

ΣΑΥΚ: Ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον – θεμελιώδες δικαίωμα στην εργασία
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

28 Απριλίου 2023: Παγκόσμια Hμέρα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Η 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και πρέπει με αυτή την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε τη σημασία της διατήρησης ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Το φετινό θέμα που ορίστηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) είναι: «Ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον είναι θεμελιώδης αρχή και δικαίωμα στην εργασία».

Τον Ιούνιο του 2022, η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας (ILC) αποφάσισε να συμπεριλάβει τον όρο «ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον» στο πλαίσιο των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία της ΔΟΕ. Με την ευκαιρία αυτή, η Σύμβαση για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Νο. 155 και το Προωθητικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Νο. 187 ανακηρύχθηκαν ως θεμελιώδεις συμβάσεις.

Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, όλα τα κράτη μέλη, ακόμη και αν δεν έχουν επικυρώσει τις εν λόγω Συμβάσεις, έχουν υποχρέωση, που απορρέει από το ίδιο το γεγονός της ένταξης στον Οργανισμό, να σέβονται, να προωθούν και να υλοποιούν, καλόπιστα και σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις αρχές που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα που αποτελούν αντικείμενο των εν λόγω Συμβάσεων.

Ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον είναι θεμελιώδης αρχή και δικαίωμα στην εργασία. Όχι μόνο προστατεύει τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων, αλλά συμβάλλει επίσης στην παραγωγικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών.

Το θέμα φέτος εστιάζει στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και υπογραμμίζει τη βασική αρχή ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Αυτή η αρχή δεν είναι μόνο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά είναι επίσης κρίσιμη για την ευημερία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Πλήρης οδηγός προστασίας από τον καύσωνα για εσάς, το σπίτι και το αυτοκίνητό σας

Ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον περιλαμβάνει την πρόληψη επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών, καθώς και την προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας στην εργασία. Για να επιτευχθεί αυτό, οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από πιθανούς κινδύνους και εφαρμόζοντας μέτρα για τον έλεγχο των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Κάθε εργοδότης πρέπει να διαθέτει Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ). Η ΓΕΚ αποτελεί το βασικό και απαραίτητο εργαλείο και σε αυτή καθορίζονται τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες του. Στη ΓΕΚ περιλαμβάνονται οι πηγές κινδύνου, τα πρόσωπα που επηρεάζονται (π.χ. χειριστές, συντηρητές, προσωπικό καθαρισμού, επισκέπτες, κλπ.), τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί και τα πρόσθετα μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) που πρέπει να ληφθούν καθώς και τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Στα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παροχή εκπαίδευσης, η εγκατάσταση εξοπλισμού, οι μέθοδοι εργασίας καθώς και το υλικό ή ο εξοπλισμός προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Με την εφαρμογή των μέτρων αυτών, ο εργοδότης διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων του, καθώς και των τυχόν άλλων εργοδοτουμένων ή μη προσώπων των οποίων μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά η ασφάλεια ή/και η υγεία τους από τη διεξαγωγή των εργασιακών δραστηριοτήτων του. Η ΓΕΚ πρέπει να είναι διαθέσιμη στους εργοδοτούμενους και να περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους που δημιουργούνται ή αναμένεται να δημιουργηθούν από τις διεργασίες και τις δραστηριότητες της εργασίας.

Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουν και να διατηρούν ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας που περιλαμβάνει τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων στο χώρο εργασίας. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή εκπαίδευσης και πόρων στους εργαζομένους ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργάζονται με ασφάλεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Τι κάνει καθημερινά ένας ογκολόγος για να αποφύγει τον καρκίνο;

Οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο στη διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες και τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται από τους εργοδότες τους και να αναφέρουν αμέσως τυχόν κινδύνους ή επικίνδυνες συνθήκες.

Διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, οι εργοδότες μπορούν να βελτιώσουν την ευημερία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, να μειώσουν τις απουσίες και τον κύκλο εργασιών και να ελαχιστοποιήσουν το οικονομικό και κοινωνικό κόστος των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών. Είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, καθώς αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και κρίσιμο συστατικό ενός βιώσιμου και ευημερούντος χώρου εργασίας.

Αναμφίβολα, το να χάνονται ζωές στο μεροκάματο ή να καθηλώνονται εργαζόμενοι σε αναπηρικό τροχοκάθισμα, αποτελεί ευθύνη όλων μας. Πρέπει να συνεχίσουμε άοκνα τις προσπάθειές μας και να θέσουμε ψηλά τον πήχη σε ότι αφορά στα θέματα ασφάλειας και υγείας. Και αυτό γιατί όλοι μπορούμε να συνδράμουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο, μέσα από το οικογενειακό, το σχολικό, το κοινωνικό και φυσικά το εργασιακό περιβάλλον, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων, αλλά και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας, χρώματος και εθνικότητας, έχουμε δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον και αυτό αποτελεί θεμελιώδες αρχή και δικαίωμα στην εργασία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Καύσωνας: Δροσιστείτε στη στιγμή και αποφύγετε την θερμοπληξία

Η θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας συμβάλλει στην δημιουργία ενός Ασφαλούς και Υγιούς Εργασιακού Περιβάλλοντος, και είναι ορόσημο στην επιτυχία ενός οργανισμού, γιατί η δέσμευση τόσο του εργοδότη όσο και των εργαζομένων αποτελούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας πραγματικής κουλτούρας, όπου η ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών διεργασιών. Η θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας υπάρχει μόνο όταν οι εργαζόμενοι αντιληφθούν την σπουδαιότητα της ασφάλειας και εκδηλώσουν θετικές συμπεριφορές, όσον αφορά αυτήν στον εργασιακό χώρο. Βασικοί πυλώνες της θετικής κουλτούρας δεν είναι άλλοι από τις κοινές αξίες σε κάθε επίπεδο της επιχείρησης, τη συμμετοχή και τη δέσμευση της ηγεσίας, τη συνεχής εκπαίδευση, την ξεκάθαρη ανάθεση ρόλων και τη στήριξη.

Ως ΣΑΥΚ, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, θα εστιάσουμε τις ενέργειές και τις δραστηριότητές μας στους βασικούς αυτούς πυλώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά, στη συλλογική αυτή προσπάθεια για θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας, γιατί έχουμε πειστεί, ότι μέσα από τη θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, να μειώσουμε τα ανεπιθύμητα συμβάντα στους χώρους εργασίας και να έχουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας.

«ΟΡΑΜΑ μας είναι η προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και η εμπέδωση της κουλτούρας πρόληψης με τη συνεργασία και προς όφελος επιχειρήσεων, εργαζομένων και της κοινωνίας συνολικά»

Αυτή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ας δεσμευτούμε να δώσουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και να εργαστούμε για τη δημιουργία ανθεκτικών συστημάτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο παραγωγικό περιβάλλον εργασίας για όλους.Μείνετε ασφαλείς, μείνετε υγιείς.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.