1. Home
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. Αφιέρωμα Insurtech
 6. »
 7. GRID: Η εφαρμογή που ήρθε για να γίνει ο σύμμαχος κάθε...

GRID: Η εφαρμογή που ήρθε για να γίνει ο σύμμαχος κάθε αναλογιστή!

GRID: Η εφαρμογή που ήρθε για να γίνει ο σύμμαχος κάθε αναλογιστή!
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Οι ασφαλιστικές εταιρείες παραδοσιακά αντιμετώπιζαν ένα πρόβλημα: την καλύτερη δυνατή ανάλυση των δεδομένων που είχαν στη διάθεσή τους. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη λήψη καλύτερων αποφάσεων για διάφορες πτυχές της δραστηριότητας τους.

Ως ένας κλάδος που χωρίς υπερβολή θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως πολύπλοκο, η ανάλυση δεδομένων έχει να διαδραματίσει αξιόλογο ρόλο σε πολλές εργασίες των ασφαλιστικών εταιρειών. Από την τιμολόγηση, την αποδοχή κινδύνων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων μέχρι τον καθορισμό των αποθεματικών που πρέπει να διατηρεί η κάθε ασφαλιστική εταιρεία.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τους πελάτες τους, τις ασφαλίσεις που έχουν αυτοί αγοράσει, τις ζημιές που έχουν υποστεί και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο. Η ανάλυση δεδομένων μπορεί να βοηθήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες να κατανοήσουν καλύτερα τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, να διαχειριστούν καλύτερα τα αποθεματικά τους και να παρέχουν στους πελάτες τους πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν εύκολα ότι η ανάλυση δεδομένων είναι πολύ σημαντική για τον ασφαλιστικό κλάδο και ευτυχώς για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η τεχνολογία είναι σε θέση σήμερα να δώσει σημαντικές λύσεις και σε αυτόν τον τομέα.

Το πρόβλημα των αποθεματικών

Ένα πιο συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν παραδοσιακά οι ασφαλιστικές εταιρείες και συνδέεται με τα πιο πάνω, ήταν ο καθορισμός των ορθών αποθεματικών για τις απαιτήσεις που υποβάλλονταν από τους πελάτες τους.

Ο καθορισμός των αποθεματικών απαιτήσεων (Claims Reserving) είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων και την εφαρμογή σύνθετων μαθηματικών μοντέλων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα αποθέματά τους είναι επαρκή για να καλύψουν τις πιθανές ζημιές που θα προκύψουν από τις συμβάσεις ασφάλισης που έχουν συνάψει με τους πελάτες τους.

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες όσον αφορά το πιο πάνω ζήτημα είναι η πολυπλοκότητα των μαθηματικών μοντέλων που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να καθορίσουν τα αποθέματά τους. Αυτά τα μοντέλα είναι συχνά πολύπλοκα και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση για να εφαρμοστούν. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει τις ασφαλιστικές εταιρείες να βρουν τους κατάλληλους επαγγελματίες για να τους βοηθήσουν να καθορίσουν τα αποθέματά τους.

Η μη λύση του πιο πάνω προβλήματος μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την βιωσιμότητα τους αφού οι ασφαλιστικές εταιρείες που δεν είναι σε θέση να καθορίσουν τα αποθέματά τους με ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των ασφαλιστικών συμβολαίων, μείωση της προσβασιμότητας στην ασφάλιση και σε άλλους αρνητικούς παράγοντες για τις ίδιες και τον κλάδο ευρύτερα.

GRID by Emergent Systems: Η λύση στο πρόβλημα

Λύση στο πιο πάνω πρόβλημα έρχεται να δώσει ένα νέο προϊόν που δημιουργήθηκε και αναπτύσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια από μία εταιρεία του Insurtech οικοσυστήματος, την Emergent Systems.

Η λύση αυτή ονομάζεται GRID και είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα υπολογισμού αποθεματικού απαιτήσεων. Το GRID περιλαμβάνει μία πληθώρα εργαλείων για στατιστική μοντελοποίηση και πρόβλεψη των αποθεματικών απαιτήσεων.

Η ιδέα πάνω στην οποία βασίζεται το GRID είναι του καθηγητή της Αναλογιστικής Επιστήμης, Jens P. Nielsen, πολύ γνωστού στον κύκλο των αναλογιστών στην Ευρώπη που αναπτύχθηκε από την ομάδα προγραμματιστών της Emergent Systems. Στην ανάπτυξη της ιδέας συνείσφεραν επίσης και πολλοί άλλοι ακαδημαϊκοί πέραν του καθηγητή Jens P. Nielsen.

Οι δυνατότητες του GRID

Με ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον και με εύκολη πρόσβαση, το GRID μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμβουλος για αναλογιστές και υπεύθυνους αξιολόγησης κινδύνων (Underwriters). To GRID έχει τις εξής δυνατότητες:

 • Πρόβλεψη Αποθεματικών (Reserve Point Prediction)

Μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη πρόβλεψη αποθεματικών με βάση τη μεθοδολογία αιχμής που χρησιμοποιεί το GRID.

 • Παράμετροι που έχουν νόημα

Οι μέθοδοι που εφαρμόζει το GRID βασίζονται σε στατιστικά μοντέλα των οποίων οι παράμετροι βοηθούν διαισθητικά τους αναλογιστές να αντιληφθούν το «πρόβλημα» καλύτερα

 • Ευέλικτη  Διαχείριση μη κανονικών χρονολογικών περιόδων

Το GRID έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί περιόδους που δεν ήταν φυσιολογικές είτε αυτές είναι πρόσφατες, όπως για παράδειγμα τα χρόνια της πανδημίας, είτε αυτές είναι παλαιότερες όπου για παράδειγμα οι χρόνοι διεκπεραίωσης διαδικασιών, δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό ο υπολογισμός του αποθεματικού να είναι πιο ακριβής. Αυτό γίνεται με δύο στρατηγικές, είτε με απαλοιφή (ignore) αυτών τον χρονολογικών περιόδων είτε με προσαρμογή (adjust) τους.

 • Επιστημονική Επαλήθευση

Το GRID μπορεί να συγκρίνει μέχρι και 50 διαφορετικά μοντέλα με το εργαλείο επικύρωσης το οποίο μπορεί να υποστηρίξει αποφάσεις σχετικά με το πιο μοντέλο είναι καλύτερο ανάλογα πάντα με το σχετικό αποθεματικό που ο αναλογιστής θέλει να προβλέψει. Με το GRID μπορείτε να παρακολουθήσετε και να διαχειριστείτε παραπλανητικά δεδομένα του παρελθόντος.

 • Εκτιμήσεις ζημιών ως προηγούμενη γνώση

Λόγω της προηγμένης μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί το GRID, αυτό έχει τη δυνατότητα να εργαστεί και να χρησιμοποιήσει τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις περιπτώσεων σαν επιπλέων γνώση (σε αντίθεση με της υφιστάμενες πληρωμές -που έχουν ήδη γίνει- που θεωρούνται δεδομένα) και όχι σαν δεδομένα, προσφέροντας ακριβή και χρήσιμα αποτελέσματα στον χρήστη.

 • Πρόβλεψη με λίγα δεδομένα

Άλλο ένα πλεονέκτημα του GRID είναι ότι βοηθά νέες εταιρείες και νέες επιχειρηματικές γραμμές αφού μπορεί να λειτουργήσει σε πρόσφατα δεδομένα, αξιολογώντας εάν τα παλαιότερα δεδομένα κακής ποιότητας πρέπει να αγνοηθούν ή όχι.

Υπηρεσίες που οικοδομούν βιώσιμες συνεργασίες.

Στόχος της ομάδας του GRID είναι η οικοδόμηση βιώσιμων συνεργασιών που θα δίνουν αξία στον πελάτη, γι’ αυτό και προσφέρονται υπηρεσίες που μπορούν να πετύχουν τον στόχο αυτό.

 • Δεύτερη Γνώμη: Η ομάδα του GRID  μπορεί να αναλάβει να σας δώσει μια δεύτερη γνώμη για την αξιολόγηση των υφιστάμενων αποτελεσμάτων που αφορούν τα αποθεματικά.
 • Συμβουλευτική: Η ομάδα του GRID μπορεί να βοηθήσει αν υπάρχει κάποια δύσκολη ή και καινούργια επιχειρηματική γραμμή και να σχεδιάσει και αναπτύξει προτάσεις για τον πιο ακριβή υπολογισμό αποθεματικών.
 • Επαλήθευση ιδέας: Η ομάδα του GRID είναι εστιασμένη να καθορίσει εάν η ιδέα σας μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
 • Υλοποίηση: Η ομάδα του GRID θέτει το πλάνο σας σε εφαρμογή.
 • Integration: Η ομάδα του GRID μπορεί να συνδέσει και να συνδυάσει το GRID με άλλες εφαρμογές και συστήματα που έχετε σε λειτουργία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Εκπαίδευση: Η ομάδα του GRID θα εκπαιδεύσει τους αναλογιστές σας για να αξιοποιήσουν την εφαρμογή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το GRID αποτελεί μία καινοτόμα εφαρμογή που δημιουργήθηκε όχι για να αντικαταστήσει τους αναλογιστές αλλά για να τους δώσει εκείνα τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να κάνουν τη δουλεία τους καλύτερα, με περισσότερη ακρίβεια και αποδοτικότερα.

Το GRID προσφέρει την ευκολία φόρτωσης και ανάλυσης των δεδομένων και τη δημιουργία έργων που παρέχουν λεπτομερείς προβλέψεις αξιοποιώντας μία σειρά από δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα της Emergent Systems και του GRID στο +357 25256395 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] .

Μπορεί να δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://grid.emergent-systems.com/

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.