1. Home
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. Τοπικα Νεα
 6. »
 7. Πενθήμερο σεμινάριο: Certified Digital Transformation in the Insurance Market

Πενθήμερο σεμινάριο: Certified Digital Transformation in the Insurance Market

Πενθήμερο σεμινάριο: Certified Digital Transformation in the Insurance Market
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε το International Association of Financial Management, προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα “Certified Digital Transformation in the Insurance Market” διάρκειας 28 ωρών.

Το πρόγραµµα θα εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο η τεχνολογία έχει επηρεάσει τον ασφαλιστικό κλάδο και πώς οι εταιρείες ασφαλίσεων πρέπει να προσαρµοστούν στην ψηφιακή εποχή.

Στόχοι προγράμματος:

 • Θα εξεταστούν οι τελευταίες τάσεις και καινοτοµίες στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας και πώς αυτές µπορούν να εφαρµοστούν στον ασφαλιστικό κλάδο για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, τη µείωση των κινδύνων και τη βελτίωση της απόδοσης.
 • Επιπλέον, θα δοθεί έµφαση στην ανάγκη για ασφάλεια δεδοµένων και προστασία της ιδιωτικότητας στον ψηφιακό κόσµο των ασφαλίσεων.
 • Στόχος του προγράµµατος είναι να παρέχει στους συµµετέχοντες µια κατανόηση των προκλήσεων και ευκαιριών που προκύπτουν από τον ψηφιακό µετασχηµατισµό στον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς και πρακτικές συµβουλές για την υιοθέτηση και εφαρµογή των ψηφιακών τεχνολογιών.
 • Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει παραδείγµατα µελέτης περιπτώσεων και ασκήσεις µε εµπειρικό
  περιεχόµενο.
 • Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις αλλαγές που επιφέρει ο Ψηφιακός
  Μετασχηµατισµός και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους µε τα µοντέλα που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία. Τα νέα αυτά επιχειρηµατικά µοντέλα θα παρέχουν τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να επανασχεδιάσουν και να εµπλουτίσουν το λειτουργικό µοντέλο των εταιρειών τους, φέρνοντας έτσι προστιθέµενη αξία στους πελάτες τους και διαφοροποίηση σε σχέση µε τον ανταγωνισµό.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Σεμινάριο ΑΙΚ: Εισαγωγή στο ChatGPT: Αξιοποιώντας τη Δύναµη της Τεχνητής Νοηµοσύνης

Σε ποιούς απευθύνεται

∆ιευθυντικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, λειτουργοί αξιολόγησης κινδύνων (underwriters), χειριστές απαιτήσεων, διευθυντές διαχείρισης κινδύνων.

∆ιάρκεια εκπαίδευσης

Το πρόγραµµα έχει διάρκεια εκπαίδευσης 28 ώρες και θα καλύπτεται σε πέντε (5) ηµέρες.

Εξετάσεις

Οι συµµετέχοντες µετά την εκπαίδευση θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις για να πιστοποιηθούν µε τον τίτλο “Certified Digital Transformation in the Insurance Market”

Λεπτομέρειες διεξαγωγής σεμιναρίου

Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί στις 20, 21, 22 Μαΐου και 10, 11 Ιουνίου 2024.
Ώρες διεξαγωγής: 9.00-14.30 για τις 20, 21, 22 Μαΐου και 10 Ιουνίου και 9.00 – 17.30 για τις 11 Ιουνίου

Το δικαίωµα συµµετοχής ανέρχεται στα €917 µείον η επιχορήγηση από την ΑΝΑ∆ ποσού €560. Το
τελικό ποσό που θα πληρωθεί από τους συµµετέχοντες, νοουµένου ότι αυτοί δικαιούνται
επιχορήγησης, ανέρχεται στα €357 και για τις 28 ώρες

Η δήλωση συµµετοχής µαζί µε τα δικαιώµατα, πρέπει να αποσταλούν στο Ινστιτούτο το αργότερο
µέχρι τις 17 Μαΐου
. Στις δηλώσεις συµµετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Ο µέγιστος αριθµός θέσεων είναι 28.

Εισηγητής ο κ. Γιάννης Α. Πολλάλης

1η ημέρα

 • Αρχικές προϋποθέσεις επιτυχίας
 • Που βρισκόµαστε σήµερα (οικονοµικό περιβάλλον);
 • Τι είναι η Επιχειρησιακή Απόδοση;
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων
 • Τι παράγοντες µπορούν να εµποδίσουν την επιτυχία µας
 • Πως έχει αλλάξει ο κόσµος µας και οι ανάγκες των πελατών µας
 • Ψηφιακή Οικονοµία και η ∆ύναµη των ∆εδοµένων
 • Η σηµαντικότητα των πελατοκεντρικών προσεγγίσεων στην Ψηφιακή εποχή
 • Ψηφιακές καινοτοµίες στην αξιολόγηση κινδύνου και απόδοση
 • Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών & της καινοτοµίας στις πωλήσεις
 • Τα χαρακτηριστικά της «Νέας Γενιάς» των πελατών µας
 • Η πελατοκεντρική προσέγγιση στην Ασφάλιση: Στιγµές Αλήθειας και Εµπειρία του Πελάτη στην Ψηφιακή Εποχή
 • Χτίσιµο εµπιστοσύνης & το WOW φαινόµενο (ενθουσιασµός πελάτη)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Insurance Accelerator: Μία Ακαδημία ανάπτυξης δεξιοτήτων για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

2η ημέρα

 • ∆ηµιουργία µιας «ψηφιακά έτοιµης» κοινωνίας
 • H 4η Βιοµηχανική Επανάσταση και ο χρηµατοοικονοµικός κλάδος
 • Τα Ψηφιακά επιχειρηµατικά µοντέλα και οι διαδικτυακές πλατφόρµες στο νέο οικοσύστηµα
 • Τυπολογία επιχειρηµατικών µοντέλων
 • Εφαρµογή ψηφιακών µοντέλων
 • Ψηφιακός Μετασχηµατισµός και Ασφάλιση: Μια Μεταµόρφωση εν τη γενέσει της
 • Ο στόχος της ανάπτυξης: Ευτυχισµένοι εργαζόµενοι, πιστοί πελάτες
 • Η τεχνητή νοηµοσύνη και το µέλλον των ασφαλίσεων
 • Ξεπερνώντας τα εµπόδια
 • Συµπεράσµατα και σηµεία δράσης: Τι µπορούν να κάνουν οι ασφαλιστές σήµερα

3η ημέρα

 • Εισαγωγή στην ηγεσία & τα χαρακτηριστικά Ηγετών
 • Οι πέντε ηγετικές προκλήσεις σήµερα
 • Το µοντέλο της Περιπτωσιακής Ηγεσίας
 • Η Ψηφιακή Ηγεσία
 • Καθορισµός τρόπου άσκησης ηγεσίας (Model The Way)
 • Εισαγωγή στην ψηφιακή µετασχηµατιστική αλλαγή
 • Χαρακτηριστικά της ψηφιακής ηγεσίας
 • Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες των ψηφιακών ηγετών
 • Προσαρµογή στον ψηφιακό κόσµο και αντιµετώπιση προκλήσεων
 • Στρατηγικές για την ανάπτυξη ψηφιακής ηγεσίας
 • Καθορισµός στόχων και προτεραιοτήτων
 • ∆ηµιουργία ψηφιακής κουλτούρας (ανάπτυξης)
 • Εργαλεία για την ψηφιακή ηγεσία
 • Ανάλυση δεδοµένων και ψηφιακή νοηµοσύνη
 • Εργαλεία συνεργασίας και επικοινωνίας για την ψηφιακή ηγεσία
 • Ανάλυση µελετών περιπτώσεων επιτυχηµένων ψηφιακών µετασχηµατισµών

4η ημέρα

 • Ανάπτυξη, Εισαγωγή και ∆ιοίκηση Καινοτοµιών στη Σύγχρονη Επιχείρηση
 • Οι τάσεις της Ψηφιακής Καινοτοµίας
 • Κύριοι άξονες για βιώσιµη καινοτοµική δραστηριότητα
 • Εργαλεία – κλειδιά για την αξιολόγηση των καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Τα 9 δοµικά στοιχεία του ψηφιακού µετασχηµατισµού Εφαρµογές Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και ∆ιοίκησης Καινοτοµιών στην Ασφαλιστική Αγορά
 • Από τον νέο «κόσµο» των Phygitals στον νεότερο κόσµο των Netizens
 • Digital Operations, Digital Marketing και Digital Business Strategies
 • Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Ασφάλιση
 • Νέες Τεχνολογίες στις Ασφαλίσεις
 • Ανάλυση επιλεγµένων διεθνών case studies ψηφιακού µετασχηµατισµού και καινοτοµιών
 • Lemonade Insurance
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Νέο σεμινάριο από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο: Κληρονοµική ∆ιαδοχή και Ασφάλιση

5η ημέρα

 • Στρατηγική ασφαλιστικών οργανισµών
 • Στρατηγικά και τακτικά επιχειρησιακά σχέδια
 • Επιχειρησιακό σχέδιο
 • Οι παράγοντες σύνδεσης της ηγεσίας και της ψηφιακής στρατηγικής
 • Η διαµόρφωση του ψηφιακού DNA στη σύγχρονη ασφαλιστική επιχείρηση
 • Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Ασφαλιστική αγορά (ΑΙ)
 • Εφαρµογές Ψηφιακού Στρατηγικού Μάρκετινγκ στην Ασφαλιστική Αγορά
 • Απόδοση και Αξιολόγηση στρατηγικής Balanced Scorecard

Πληροφορίες: Ανδρέας Ευσταθίου, τηλ. 22 761530, Φαξ. 22 764559, email: [email protected]

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.