1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Αρθρογραφία
  6. »
  7. Πώς η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων εξασφαλίζει τις ταμειακές σας ροές;

Πώς η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων εξασφαλίζει τις ταμειακές σας ροές;

Πώς η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων εξασφαλίζει τις ταμειακές σας ροές;
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Ενώ η εμπορική πίστωση είναι ένα ισχυρό εμπορικό εργαλείο για την κατάκτηση νέων αγορών και την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πελατών, είναι επίσης δίκοπο μαχαίρι που μπορεί να επηρεάσει το κεφάλαιο κίνησης και τις ταμειακές σας ροές. Ως μέρος της στρατηγικής σας για τη διαχείριση ταμειακών ροών, η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγξετε αυτόν τον πιστωτικό κίνδυνο.

Πώς η εμπορική πίστωση επηρεάζει τις ταμειακές ροές;

Η ταμειακή ροή αποτελεί κεντρικό λειτουργικό μοχλό για την επιχείρησή σας: χάρη σε αυτόν τον δείκτη, μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις καθημερινές σας δραστηριότητες (μισθοί, τιμολόγια …), καθώς και τις επενδύσεις στη μελλοντική σας ανάπτυξη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδόν 1 στις 7 ΜΜΕ δεν καταβάλλουν εγκαίρως μισθούς λόγω προβλημάτων ταμειακών ροών (πηγή: Intuit Quickbooks, 2019).

Η παραχώρηση εμπορικής πίστωσης στον πελάτη σας έχει πλεονεκτήματα, αλλά δημιουργεί επίσης έναν εισπρακτέο λογαριασμό που βαραίνει το κεφάλαιο κίνησής σας – είναι μετρητά που δεν εισπράττονται κατά την ημερομηνία τιμολόγησης – δημιουργώντας έτσι ένα κενό ταμειακών ροών.

Στις ΗΠΑ, σχεδόν το ένα τρίτο των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι περιμένουν περισσότερες από 30 ημέρες για πληρωμές (πηγή: Forbes 2019)

Πάνω απ’ όλα, εκτίθεστε σε πιστωτικούς κινδύνους όπως καθυστερημένη πληρωμή ή μη καταβολή. Η εμπορική σας απαίτηση μπορεί στη συνέχεια να γίνει ένα επισφαλές χρέος, το οποίο ισοδυναμεί με μια προσωρινή ή μόνιμη απώλεια μετρητών σε σχέση με τις οικονομικές σας προβλέψεις.

Αυτό το επισφαλές χρέος είναι δυνητικά πολύ δύσκολο να ανακτηθεί, ειδικά εάν ο πελάτης σας κηρύξει χρεοκοπία. Επομένως, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσετε καθυστερημένες πληρωμές και να επενδύσετε σε αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης και ανάκτησης πληρωμών, εάν είναι απαραίτητο μέσω ενός γραφείου είσπραξης οφειλών.

Ωστόσο, η είσπραξη χρέους από εσωτερικές υπηρεσίες συνεπάγεται σημαντικό κόστος σε ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους, κόστος που συχνά δεν μπορεί να αντέξει μια ΜΜΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Early Bird με μέχρι 25% έκπτωση για το νέο Αφιέρωμα του Cyprus Insurance News

Εφαρμόζοντας μια σοφή πολιτική διαχείρισης ταμειακών ροών

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν μερικές βασικές βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση του πιστωτικού σας κινδύνου:
•    Το να γνωρίζετε με ποιον έχετε να κάνετε είναι το κλειδί: βεβαιωθείτε ότι έχετε αξιολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη σας πριν συναλλαγείτε με έναν νέο πελάτη. Για να προχωρήσετε περαιτέρω, διαβάστε το άρθρο μας για το πώς να αξιολογήσετε την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών σας  στην αμερικανική ιστοσελίδα μας
•    Διαπραγμάτευση με σαφείς και κατάλληλους όρους πληρωμής
•    Ο καθορισμός πιστωτικών ορίων με τους πελάτες σας είναι μια ακόμα καλή κίνηση: το ποσό της πίστωσης που δίνετε δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο.
•    Ενισχύστε τη διαδικασία τιμολόγησης και την παρακολούθηση πληρωμών τιμολογίων

Εάν ο πελάτης αδυνατεί να τηρήσει τις προθεσμίες πληρωμής, μπορείτε να απαιτήσετε κυρώσεις και τόκους. Ως έσχατη λύση, τα περιουσιακά στοιχεία του πελάτη μπορούν να χρησιμεύσουν ως εγγύηση.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει πάντα να παρακολουθείτε τη θέση των ταμειακών ροών σας και να προσαρμόζετε ανάλογα την εμπορική σας πιστωτική πολιτική – ανατρέξτε στο ebook μας Πώς να προστατεύσετε τις ταμειακές σας ροές για γνώση σε βάθος.

Πώς λειτουργεί η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων;

Μια ισχυρή ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων παραμένει ο πιο αξιόπιστος τρόπος αντιμετώπισης του εμπορικού πιστωτικού κινδύνου και αποφυγής προβλημάτων ταμειακών ροών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Early Bird με μέχρι 25% έκπτωση για το νέο Αφιέρωμα του Cyprus Insurance News

Πρώτα απ ‘όλα, ο ασφαλιστικός φορέας σας βοηθά να εκτιμήσετε την οικονομική κατάσταση και την πιστοληπτική ικανότητα των υπαρχόντων και των νέων πελατών σας. Στη συνέχεια, καθορίζεται ένα πιστωτικό όριο για κάθε πελάτη σας. Το πιστωτικό όριο είναι το μέγιστο ποσό για το οποίο ο ασφαλιστικός φορέας θα σας αποζημιώσει εάν αυτός ο πελάτης αδυνατεί να πληρώσει.

Ενώ συναλλάσσεστε με τους υπάρχοντες πελάτες σας, ο πιστωτικός κίνδυνος καλύπτεται μέχρι το όριο. Χάρη στους εσωτερικούς πόρους και τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, ο ασφαλιστικός φορέας σας ενημερώνει για τη φερεγγυότητα των πελατών σας για να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε πιθανούς κακοπληρωτές και προσαρμόζει τα πιστωτικά όρια όταν αλλάζουν οι οικονομικές συνθήκες.

Δυστυχώς, είναι αδύνατο να εγγυηθεί κάποιος ότι το 100% των τιμολογίων σας θα πληρωθούν – ειδικά όταν οι πελάτες σας είναι στο εξωτερικό.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασφαλιστικός σας φορέας εμπορικών πιστώσεων διερευνά και σας αποζημιώνει για το ασφαλισμένο ποσό.

Το εμπορικό δίκαιο είναι συχνά περίπλοκο και ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό από τη μια χώρα στην άλλη. Εταιρείες όπως η Allianz Trade γνωρίζουν σε βάθος τις τοπικές καταστάσεις και την ισχύουσα νομοθεσία για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των δυνητικά μακρών διαδικασιών ανάκτησης. Οι εκθέσεις κινδύνου χώρας  που διαθέτουμε σας δίνουν στοιχεία για να διαχειριστείτε αποτελεσματικά αυτούς τους τοπικούς κινδύνους και πρακτικές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Early Bird με μέχρι 25% έκπτωση για το νέο Αφιέρωμα του Cyprus Insurance News

Προσφέροντας εγγύηση ελεγχόμενης ταμειακής ροής

Χάρη στην ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων, διασφαλίζετε ότι αποζημιώνεστε γρήγορα σε περίπτωση επισφαλούς χρέους. Κατά συνέπεια, ο δείκτης κεφαλαίου κίνησης βελτιώνεται και η αβεβαιότητα σχετικά με τις ταμειακές εισροές σας μειώνεται δραματικά.

Η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων σάς επιτρέπει επίσης να βελτιώσετε ουσιαστικά το DSO (Μέσο Όρο Είσπραξης Απαιτήσεων), που είναι ο μέσος αριθμός ημερών που απαιτούνται για την ανάκτηση μιας πληρωμής μετά την πραγματοποίηση μιας πώλησης.

Για εσάς, αποτελεί εγγύηση ότι μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις λειτουργίες και τις επενδύσεις σας βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, και να διασφαλίσετε την ανάπτυξή σας.

Η λήψη ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου εμπορικών πιστώσεων είναι επίσης ένας τρόπος να καθησυχάσετε τους χρηματοοικονομικούς σας εταίρους. Οι τραπεζίτες ή οι μέτοχοί σας θα είναι καθησυχασμένοι ως προς την οικονομική σταθερότητα της εταιρείας σας και πιο πρόθυμοι να εγγυηθούν τη χρηματοδότησή της.

Η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων  είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την οικοδόμηση μιας ισορροπημένης πολιτικής διαχείρισης ταμειακών ροών. Αυτή η λύση σάς επιτρέπει να προστατεύετε και να επιταχύνετε την εμπορική σας ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα ελέγχετε τους κινδύνους που δημιουργεί η εμπορική πίστωση στις ταμειακές σας ροές. Στη συνέχεια, επωφελήστε από όλα τα πλεονεκτήματα μιας αποτελεσματικής και ανθεκτικής στρατηγικής εμπορικής πίστωσης.

Πηγή: allianz-trade

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.