1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Συνεντεύξεις
  6. »
  7. Νίκος Χριστοδουλίδης: Απαραίτητο στοιχείο για την ευημερία των πολιτών η Ιδιωτική...

Νίκος Χριστοδουλίδης: Απαραίτητο στοιχείο για την ευημερία των πολιτών η Ιδιωτική Ασφάλιση

Νίκος Χριστοδουλίδης: Απαραίτητο στοιχείο για την ευημερία των πολιτών η Ιδιωτική Ασφάλιση
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Τη θέση ότι «Η Ιδιωτική Ασφάλιση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ευημερία των πολιτών και για τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» εξέφρασε ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Cyprus Insurance News.

Με την ευκαιρία των επικείμενων Προεδρικών Εκλογών, το Cyprus Insurance News θέλησε να καταγράψει τις προσεγγίσεις και τις θέσεις των 3 βασικών υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, για την Ιδιωτική Ασφάλιση.

Σε αυτή τη συνέντευξη μιλάμε με τον κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και καταγράφουμε τις θέσεις του για τον ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, τα περεταίρω φορολογικά κίνητρα που μπορεί να δώσει το κράτος στους πολίτες του αλλά και για τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις και τους αναγκαίους ελέγχους που πρέπει να υπάρξουν από το κράτος.

Διαβάστε πιο κάτω ολόκληρη τη συνέντευξη.

Ποια η γνώμη και η προσέγγιση σας για τον ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη σύγχρονη κοινωνία;

Η Ιδιωτική Ασφάλιση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ευημερία των πολιτών και για τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Μέσα από τη διεύρυνση του γενικού κλάδου και του κλάδου ζωής, και της εξέλιξης τους ως προς το εύρος κάλυψης των κινδύνων, η οικονομία και η κοινωνία μπορούν να προχωρήσουν ασφαλέστερα προς την επίτευξη των στόχων τους. Η παγκόσμια αστάθεια, οι διακυμάνσεις στις αγορές, και οι συνεχείς προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή επιβάλλουν συνετές πολιτικές ως προς τη διαχείριση των κινδύνων. Η Ιδιωτική Ασφάλιση αποτελεί όχημα για τη διαχείριση τέτοιων κινδύνων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Νέος πρόεδρος της Insurance Europe ο Frédéric de Courtois

Είναι γενικά παραδεκτό στην ασφαλιστική βιομηχανία ότι τα φορολογικά κίνητρα που έχουν οι πολίτες για την ασφάλιση ζωής και υγείας, έχουν θετικές επιπτώσεις τόσο στην ασφαλισιμότητα των συμπολιτών μας όσο και στην ανάπτυξη της ίδιας της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Ποια η θέση σας για επέκταση παρόμοιων κινήτρων και σε άλλες μορφές ασφάλισης όπως για παράδειγμα η ασφάλιση κατοικίας;

Τα φορολογικά κίνητρα ασφάλισης ζωής και υγείας είναι όντως σημαντικά για την επέκταση της ασφάλισης. Είναι για αυτό που στο Πρόγραμμα μας αναφερόμαστε στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου του Συνταξιοδοτικού Συστήματος το οποίο, μεταξύ άλλων, θα συμπεριλαμβάνει και επιπλέον κίνητρα για  την ανάπτυξη των ιδιωτικών ταμείων (π.χ. προνοίας και ασφαλιστικών), ακολουθώντας τις καλύτερες πρακτικές και τάσεις στην Ευρώπη.

Οι καλύτερες πρακτικές και τάσεις θα ακολουθηθούν και στον τομέα του γενικού κλάδου, εφόσον προηγηθεί η μελέτη ως προς την ιεράρχηση των αναγκών. Η ασφάλιση κατοικίας είναι σίγουρα σημαντική και αφορά τον κάθε ιδιοκτήτη. Στην Κύπρο, η ιδιοκατοίκηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την κουλτούρα μας.

Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός υποχρεωτικών ασφαλίσεων. Παρόλα αυτά υπάρχουν χώρες με πολύ περισσότερες υποχρεωτικές ασφαλίσεις μεταξύ των οποίων η Κατοικία και η Αστική Ευθύνη για επιχειρήσεις. Ποια η θέση σας; Υπάρχουν περιθώρια για θέσπιση επιπλέον υποχρεωτικών ασφαλίσεων στη χώρα μας;

Με την εξέλιξη της οικονομίας και την περαιτέρω ενσωμάτωση της στη διεθνή οικονομία, μέσω και του ψηφιακού μετασχηματισμού, η Κύπρος θα καταστεί ακόμη πιο τρωτή στις διεθνείς εξελίξεις. Όπως αναφέραμε πρωτύτερα, θα πρέπει να προβούμε σε έγκαιρη και  ενεργή διαχείριση των κινδύνων. Η υποχρεωτική ασφάλιση θα καταστεί αναγκαία όπου το οικονομικό τοπίο κρίνεται πέραν του δέοντος επικίνδυνο. Η μελέτη για την αξιολόγηση τέτοιων κινδύνων βρίσκεται ήδη στο Πρόγραμμα μας. Το ενδεχόμενο υποχρεωτικής ασφάλισης κατοικίας, αστικής ευθύνης για εργοδότες κλπ, θα εξεταστούν εντός του πλαισίου αυτού, λαμβάνοντας υπόψη και την κοινωνική πτυχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Ο Stephen Frank εξελέγη αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Ενώσεων

Υπάρχουν σήμερα υποχρεωτικές ασφαλίσεις που αν και υποχρεωτικές δεν υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος που να λειτουργεί σαν αντικίνητρο για τους πολίτες στο να μένουν ανασφάλιστοι. Ένα παράδειγμα είναι η Ασφάλιση Ευθύνη Εργοδότη. Ποια η θέση σας; Ποια επιπρόσθετα μέτρα θα μπορούσε να λάβει το κράτος;

Το κράτος έχει ευθύνη για την αποτελεσματική εποπτεία του ασφαλιστικού τομέα. Όπως και σε άλλους ρυθμιζόμενους τομείς (π.χ. τραπεζικός, κεφαλαιαγορά), το κράτος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η εποπτεία ασκείται αποτελεσματικά, έχοντας τους απαραίτητους πόρους και στελέχωση. Μέσα από το Πρόγραμμα μας, επιδιώκουμε τη σύσταση ισχυρού Εποπτικού Μηχανισμού.

Είναι γνωστό ότι η κλιματική αλλαγή απασχολεί τόσο συλλογικά την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά ενώ ο ασφαλιστικός τομέας είναι ανάμεσα στους κλάδους που επηρεάζεται άμεσα λόγω της αύξησης των ζημιών από ακραία φυσικά φαινόμενα.

Πρώτο τι περισσότερο μπορεί να κάνει το κράτος για την ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέμα αυτό και δεύτερο  πως πιστεύετε θα μπορούσε το κράτος να αξιοποιήσει και να συμπορευτεί με τον ασφαλιστικό κλάδο για αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού;

Το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Ο χρηματοοικονομικός τομέας και πρωτίστως ο ασφαλιστικός τομέας, βρίσκονται ενώπιων αυξημένων και δύσκολα μετρήσιμων κινδύνων. Είναι για αυτό που σε παγκόσμια κλίμακα, οι αρμόδιοι εποπτικοί οργανισμοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες όπως είναι η ενημέρωση των πολιτών και  επιχειρήσεων, ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τους εποπτευόμενους κλπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Ο Stephen Frank εξελέγη αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Ενώσεων

Στο Πρόγραμμα μας, μέσα από τον Πυλώνα του Πλανήτη καθώς και άλλους πυλώνες που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη, προωθούμε μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών αναφορικά με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το θέμα αυτό. Τέτοιες δράσεις ενημέρωσης θα μπορούσαν να αναληφθούν από κοινού με τον ασφαλιστικό κλάδο. Η Κυβέρνηση, η Εποπτική Αρχή και ο κλάδος ασφαλειών θα πρέπει να συμπορευτούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που είναι κοινός στόχος.

Το ΓεΣΥ αποτελεί αδιαμφησβήτητα μία μεγάλη κοινωνική μεταρρύθμιση η οποία προσφέρει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κάθε πολίτη. Ποια η θέση σας για τον ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας την εποχή του ΓεΣΥ; Πως Γενικό Σύστημα Υγείας και η Ιδιωτική ασφάλιση μπορούν να συνυπάρξουν προς όφελος των πολιτών; 

Το ΓΕΣΥ είναι μια σημαντική κοινωνική κατάκτηση και αφορά το σύνολο των πολιτών, στο πλαίσιο της οποίας δεν αποκλείεται η επιλογή της ιδιωτικής ασφάλισης για τους πολίτες που επιθυμούν να το πράξουν.

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.