1. Home
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. Συνεντεύξεις
 6. »
 7. Κυριάκος Ανδρέου: «Όραμα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες όπου ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής...

Κυριάκος Ανδρέου: «Όραμα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες όπου ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής θα μπορεί να ανέβει στο ψηλότερο σημείο κύρους και καταξίωσης»

Κυριάκος Ανδρέου: «Όραμα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες όπου ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής θα μπορεί να ανέβει στο ψηλότερο σημείο κύρους και καταξίωσης»
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

«Το δικό μου όραμα ως Πρόεδρος αλλά και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ως σύνδεσμος να δημιουργήσουμε τις συνθήκες όπου ο Επαγγελματίας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής θα μπορεί να ανέβει στο ψηλότερο σημείο κύρους και καταξίωσης» αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ), κ. Κυριάκος Ανδρέου.

Στην αποκλειστική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο Cyprus Insurance News ο κ. Κυριάκος Ανδρέου, μας μιλά για τον ρόλο του συνδέσμου στην Ασφαλιστική Βιομηχανία, τη δράση του αλλά και το όραμα τόσο του ιδίου αλλά και ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδέσμου. Ακόμη μιλάμε για το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο κάθε επαγγελματίας ενώ συζητάμε και για τους λόγος που ένας νέος θα μπορούσε να επιλέξει το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή για την επαγγελματική του καριέρα.

Oi Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αποτελούν την «πρώτη γραμμή» της βιομηχανίας και δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή την πρώτη σειρά συνεντεύξεων με τους θεσμούς του Ασφαλιστικού Κλάδου της χώρας μας.

Κύριε Ανδρέου, αρχικά πείτε μας λίγα λόγια για τον ΠΣΕΑΔ, πότε ιδρύθηκε, ποιο το έργο του, οι παρεμβάσεις του και τα σχέδια για το μέλλον; Τι πρέπει να γνωρίζει ο επαγγελματίας διαμεσολαβητής για εσάς και τι ο καταναλωτής/ασφαλισμένος;

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ) έχει ιδρυθεί στις 14 Μαρτίου το 2003 με την βοήθεια και καθοδήγηση της Π.Ο.Β.Ε.Κ.  Αρχικά δημιουργήθηκε μια ολιγάριθμη επιτροπή η οποία είχε αναλάβει την ενημέρωση των Ασφαλιστών σε όλες τις επαρχίες και την δημιουργία επαρχιακών επιτροπών και στη συνέχεια μέσα από εκλογικές συνελεύσεις που έγιναν στην κάθε επαρχία καταρτίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείτο από 17 μέλη, με πρόεδρο τον αείμνηστο συνάδελφο Δώρο Δρουσιώτη  που ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας επαγγελματικού συνδέσμου.

Το 2008 ο ΠΣΕΑΔ προχώρησε με αίτηση ένταξης του στην Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ομοσπονδία  Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (BIPAR). Η ένταξη μας στον BIPAR αποτελεί ορόσημο για την ιστορία του συνδέσμου, αφού δόθηκε πλέον η δυνατότητα να λαμβάνουμε μέρος στα κέντρα αποφάσεων και δημιουργίας πολιτικών που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του επαγγέλματος και την προστασία του καταναλωτή σε ολόκληρη την επικράτεια της Ε.Ε. Η συνεχής ενημέρωση, η τεχνογνωσία αλλά και η συμμετοχή μας σε συναντήσεις των μελών του BIPAR αποτελεί μια σημαντική παράμετρο στην περαιτέρω εξέλιξη του συνδέσμου και βοηθά τα μέγιστα στην παραγωγή έργου που είναι σημαντικό στην επίτευξη των στόχων του συνδέσμου.

Το έργο του ΠΣΕΑΔ επικεντρώνεται κυρίως στους πιο κάτω πυλώνες

 • Στην προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, ανάπτυξης πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ τους,
 • Στη νομοθετική κατοχύρωση, τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, την εξυγίανση και τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγέλματος, πάντοτε με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή μέσα από διαβούλευση με την πολιτεία και τους άλλους φορείς της ασφαλιστικής βιομηχανίας,
 • Την επιστημονική έρευνα για θέματα που μπορούν να συντελέσουν στην  ανάπτυξη του θεσμού της ασφάλισης στον τόπο μας,
 • Τη συνεχή ενίσχυση του επιπέδου μόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης των μελών μέσα από την οργάνωση εκπαιδευτικών συναντήσεων και συνεδρίων,
 • Την κοινωνική προσφορά προς τις ευάλωτες ομάδες των συνανθρώπων μας μέσα στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων του συνδέσμου.

Μέσα από αυτή την προσπάθεια ο ΠΣΕΑΔ αποτελεί πλέον ισότιμο μέλος της ασφαλιστικής βιομηχανίας και συμμετέχει ανελλιπώς στις διαβουλεύσεις που γίνονται όσον αφορά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, είτε αυτές αφορούν νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονισμούς είτε άλλες νομοθεσίες σχετικές με το επάγγελμα.

Είναι σημαντικό ο κάθε επαγγελματίας διαμεσολαβητής να γνωρίζει ότι ο ΠΣΕΑΔ είναι το μόνο επαγγελματικό σώμα που μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντα του και αυτό ισχύει όχι μόνο για τα μέλη του ΠΣΕΑΔ αλλά και όσους συνάδελφους δεν είναι ακόμα μέλη αφού οι ενέργειες του συνδέσμου δεν στοχεύουν σε μεμονωμένα οφέλη μελών αλλά στην προστασία του συνόλου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Πείτε μας λίγα λόγια για την δράση του συνδέσμου τα τελευταία χρόνια και ποιο είναι το δικό σας όραμα σαν πρόεδρος του συνδέσμου για το μέλλον.

Η δράση του συνδέσμου τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε σε 5 κύριους άξονες.

 • Στη βελτίωση των εσωτερικών λειτουργειών του με σκοπό την έγκυρη, άμεση και ποιοτική επικοινωνία με τα μέλη του.
 • Στην καλύτερη επικοινωνία με όλους τους άλλους φορείς της βιομηχανίας και με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή την προσπάθεια βελτίωσης της ασφαλιστικής συνείδησης.
 • Στη βελτίωση του επιπέδου γνώσεων των επαγγελματιών διαμεσολαβητών και στη μετατροπή τους σε συμβούλους που θα χαρακτηρίζονται από επιστημοσύνη.
 • Στη βελτίωση της νομοθεσίας και των κανονισμών λειτουργίας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και στην προσαρμογή των μελών στο νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στις συνεχής αλλαγές που πρέπει να ακολουθούν για μπορούν να διεξάγουν τις εργασίες τους.
 • Στη μετάβαση τους στη νέα ψηφιακή εποχή μέσα από την οποία οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολλές

Το δικό μου όραμα ως Πρόεδρος αλλά και των μελών του Δ.Σ είναι ως σύνδεσμος να δημιουργήσουμε τις συνθήκες όπου ο Επαγγελματίας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής θα μπορεί να ανέβει στο ψηλότερο σημείο κύρους και καταξίωσης, να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων στην βιομηχανία να διέπονται από σεβασμό, ειλικρίνεια και ήθος, δημιουργώντας τη βάση για μια διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης του καταναλωτή προς το θεσμό της ασφάλισης και σε ένα πλαίσιο όπου επαγγελματίας σύμβουλος θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, για να μπορεί να νιώθει ο καταναλωτής πως έχει δίπλα του τον άνθρωπο του ο οποίος έχει ήδη φροντίσει να διασφαλίσει το παρόν και να εξασφαλίσει το μέλλον του.

Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής σήμερα;

Τα κυριότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής σήμερα είναι η εντιμότητα, η ακεραιότητα και το ήθος. Να γνωρίζει ότι το ηθικά ορθό είναι πάνω από το νομικό σωστό. Να ενεργεί γνωρίζοντας ότι η ηθική υποχρέωση που έχει προς την κάθε οικογένεια, την κάθε επιχείρηση και κατ’ επέκταση προς την ίδια την κοινωνία είναι πάνω από τον νόμο. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να συνδυάζονται με την συνεχή βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του με σκοπό την επιστημονική συμβουλευτική και όχι την απλή πώληση ενός ασφαλιστικού προϊόντος. Με λίγα λόγια να προσδίδει αξία στο λειτούργημα του γνωρίζοντας ότι η ποιότητα δημιουργείται μόνο όταν μπορεί να ξεπεράσει τις προσδοκίες των πελατών του ανταποκρινόμενος σε απόλυτο βαθμό στην άυλη υπόσχεση διασφάλισης των αναγκών τους, είτε αυτές αφορούν  απρόβλεπτες είτε προβλέψιμες ανάγκες.  

Ποιο είναι το μήνυμα που θα στέλνατε στους ασφαλισμένους σχετικά με την χρησιμότητα της ασφάλισης αλλά και της ανάγκης να έχουν εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες διαμεσολαβητές;

Η Ασφάλιση είναι η πιο έξυπνη ιδέα χρηματοοικονομικής και κοινωνικής συμμαχίας που έχει ανακαλύψει η Ανθρωπότητα. Η συνεισφορά σε ένα κοινό ταμείο όπου οι πολλοί θα συνεισφέρουν για τις ζημιές των λίγων είναι η απόλυτη κοινωνική παροχή που λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις κρατικές κοινωνικές παροχές και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων. Αν σκεφτεί κάποιος έστω και μια μέρα τον κόσμο που ζούμε χωρίς ασφάλιση τότε εύκολα θα αντιληφθεί πως η ασφάλιση είναι ίσως η πιο σημαντική παράμετρος σταθερότητας που διασφαλίζει την οικονομική ισορροπία αφού μόνο μέσω της ασφάλισης μπορεί κάποιος να νιώθει ασφαλής και να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του με ηρεμία.

Η διαδικασία πώλησης ενός ασφαλιστικού προϊόντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τη σωστή αξιολόγηση των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη, την ιεράρχηση αλλά και την ποσοτικοποίηση τους. Η αγορά ενός ασφαλιστικού προϊόντος που απλά θα καλύπτει κάποια συγκεκριμένη ανάγκη μπορεί να γίνει από διάφορα κανάλια διανομής ασφαλιστικών προϊόντων που πολλές φορές είναι απρόσωπα και βασίζονται κυρίως στην χαμηλότερη τιμολόγηση χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι αξιολόγησης των αναγκών του πελάτη κάτι που εμπερικλείει κινδύνους για τον καταναλωτή αφού η σημαντικότητα αυτής της διαδικασίας έγκειται στο γεγονός ότι στο δικό μας επάγγελμα δεν μπορείς να διορθώσεις το «λάθος» μετά που θα επέλθει η ζημιά.

Ο Επαγγελματίας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής λειτουργεί καταλυτικά σε αυτή την διαδικασία αφού έχει τις γνώσεις, την εμπειρία και την εξειδίκευση να προβεί σε επιστημονική ανάλυση των αναγκών, να καθοδηγήσει τον ασφαλισμένο και να προτείνει τις σωστές λύσεις όσον αφορά τα καταλληλότερα ασφαλιστικά προϊόντα για τις δικές του μοναδικές ανάγκες. Σε αυτό το σημείο η χρησιμότητα του Επαγγελματία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή προσθέτει αξία στη διαδικασία ασφάλισης και μπορεί να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν  «τα σωστά λεφτά, στα σωστά χέρια και στο σωστό χρόνο».

Υπάρχουν οποιαδήποτε κριτήρια για την εγγραφή κάποιου στον ΠΣΕΑΔ; Πόσα μέλη έχει σήμερα ο σύνδεσμος σας και γιατί κάποιος να εγγραφεί σαν μέλος;

Για να μπορεί κάποιος να εγγραφεί στον ΠΣΕΑΔ πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα κριτήρια.

 1. Να έχει την σχετική άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και να έχει σε ισχύ νόμιμη εγγραφή σε ένα από τα μητρώα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που ασκούν το επάγγελμα ως κύρια δραστηριότητα.
 2. Να έχει λευκό ποινικό μητρώο και πιστοποιητικό μη πτώχευσης
 3. Να προβεί σε αίτηση εγγραφής στον Σύνδεσμο και να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια είναι απαραίτητο να διατηρούν την άδεια τους και να τηρούν τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας για να μπορούν να διατηρούν την ιδιότητα μέλους.

Τα μέλη του συνδέσμου σήμερα ξεπερνούν τα  800 σε όλη την Κύπρο και ο αριθμός αυτός  αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια αφού οι διαμεσολαβητές έχουν αγκαλιάσει τον σύνδεσμο και έχουν πλέον αντιληφθεί ότι η συμμετοχή τους στον σύνδεσμο μπορεί να τους κατοχυρώσει επαγγελματικά, να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να τους προσφέρει εκπαίδευση και εξειδικευμένες γνώσεις, να τους παρέχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση και να τους παρέχει ένα δίχτυ προστασίας σε περιπτώσεις που μπορεί να πέσουν θύματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που μπορεί να επηρεάσουν την καριέρα τους.

Πόσο εξοικειωμένος είναι ο σημερινός ασφαλιστικός διαμεσολαβητής με την τεχνολογία;

Τα τελευταία χρόνια ο μέσος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής έχει κάνει μεγάλη πρόοδο και είναι πιο εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Σε αυτό συνέβαλε και η προσπάθεια ολόκληρης της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην ψηφιακή προσαρμογή ιδιαίτερα λόγο της πανδημίας. Κατά τη δική μου άποψη χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια αφού η νέα γενιά καταναλωτών είναι πλέον πολύ εξοικειωμένη με το ψηφιακό περιβάλλον και ο επαγγελματίας διαμεσολαβητής θα πρέπει να προσαρμοστεί ακόμα περισσότερο για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες. Η επένδυση στην τεχνολογία θα πρέπει να αποτελεί πλέον μια από τις προτεραιότητες του επαγγελματία αφού χωρίς αυτή σε λίγα χρόνια θα είναι πολύ δύσκολο έως και αδύνατο για κάποιον να μπορεί να εξασκεί επαρκώς το επάγγελμα του και να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις του καταναλωτή.

Γιατί κάποιος και ιδιαίτερα ένας νέος, να επιλέξει το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή;

Η ασφαλιστική βιομηχανία είναι μια βιομηχανία η οποία διαχρονικά επιδεικνύει σοβαρή ανθεκτικότητα στις κρίσεις. Κατά συνέπεια τα ποσοστά ανεργίας είναι πολύ χαμηλά. Ιδιαίτερα στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης τα ποσοστά ανεργίας είναι σχεδόν μηδενικά. Το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, αφού για να μπορεί να πετύχει κάποιος, χρειάζεται να έχει συνεχή δραστηριότητα, συνέπεια, αυτοπειθαρχία και ψηλό αίσθημα ευθύνης.

Είναι την ίδια στιγμή όμως ένα σοβαρό λειτούργημα που μπορεί να δώσει την ευκαιρία στον κάθε νέο να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, χωρίς να πρέπει να επενδύσει χρήματα παρά μόνο το χρόνο του. Η συνεχής εκπαίδευση, η καθημερινή επαφή με τον καταναλωτή σε όλα τα επίπεδα και η παρουσία σε επαγγελματικά συνέδρια είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό βοηθά τον κάθε νέο που θα ακολουθήσει αυτή την καριέρα να αναπτυχθεί όχι μόνο ως επαγγελματίας αλλά και ως άνθρωπος, αφού πέραν από τις τεχνικές δεξιότητες που μαθαίνει, αναπτύσσει παράλληλα και ψηλή εν συναίσθηση για να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των πελατών.

Την ίδια στιγμή είναι ένα επάγγελμα όπου η αξιοκρατία αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό του αφού ο κάθε ένας μπορεί να ανελιχθεί βάση των δικών του παραγωγικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων και όχι επειδή έχει αποφασίσει κάποιος άλλος. Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι ότι μέσα από αυτό το λειτούργημα μπορεί να κτίσει ένα πολύ καλό και διαχρονικά αυξανόμενο εισόδημα το οποίο θα τον βοηθήσει να εκπληρώσει όλες τις μελλοντικές του επιθυμίες.

Ποιες πιστεύετε είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή του σήμερα;

Οι ποιο σημαντικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής είναι η πλήρης προσαρμογή του με την ψηφιακή εποχή, η περαιτέρω εξειδίκευση του στην επιστημονική διαχείριση του μεγάλου φάσματος των ασφαλίσιμων κινδύνων που αποτελούν απειλή στην ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και τη μετεξέλιξη του από πωλητή ασφαλειών σε επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο που να προσφέρει σοβαρή πρόσθετη αξία στις υπηρεσίες του προς των καταναλωτή για να αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό από τα κανάλια απευθείας ασφάλισης ο οποίος πολλές φορές είναι αθέμιτος.

Η τεχνολογία φέρνει αλλαγές σε όλο το φάσμα της ασφαλιστικής βιομηχανίας, με μια από αυτές, όπως αναφέρατε και πιο πάνω, να είναι η απευθείας διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του διαδικτύου. Πως βλέπετε αυτές τις αλλαγές και πως οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πρέπει να ανταποκριθούν στις  νέες αυτές συνθήκες;

Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία φέρνει πολλές αλλαγές και στον δικό μας τομέα. Το μόνο στοιχείο που μπορούμε να πάρουμε ως δεδομένο είναι η αλλαγή η οποία είναι ένας από τους κανόνες της ζωής. Όσοι δεν κάνουν αλλαγές μπορεί να χάσουν το παρόν αλλά σίγουρα θα χάσουν το μέλλον. Πιστεύω πως ο κάθε επαγγελματίας πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς σε αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές και να τις χρησιμοποιεί βελτιώνοντας την επαφή του με τον πελάτη ανεβάζοντας την ποιότητα της εξυπηρέτησης που προσφέρει.

Οι πλείστοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κράτησαν την επικοινωνία με τους πελάτες τους σε ψηλό επίπεδο κατά την διάρκεια της πανδημίας και φρόντισαν να συνεχίσουν την εξυπηρέτηση τους απρόσκοπτα χρησιμοποιώντας όλα τα τεχνολογικά μέσα  που είχαν στη διάθεση τους. Η διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μέσα από το διαδίκτυο είναι μονόδρομος αλλά την ίδια στιγμή εμπερικλείει και κινδύνους για τον καταναλωτή.

Αυτό το θέμα αποτελεί μέρος των συζητήσεων που γίνονται στην Ευρώπη για την αναθεώρηση της IDD με σκοπό την μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο καταναλωτής ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται σύγκρουση συμφέροντος στη διαδικασία πώλησης ενός ασφαλιστικού προϊόντος . Η πρόκληση για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή είναι να  αυξήσει την παρουσία του στο διαδίκτυο και μέσα από την τεχνολογία να διατηρήσει το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρει στους πελάτες του ενώ την ίδια στιγμή να διατηρήσει την ποιοτική επαφή με τον πελάτη του και να μην παρασυρθεί στο ανταγωνισμό της απρόσωπης πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων που είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων μέσω διαδικτύου.

Η απευθείας διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω διαδικτύου θα πρέπει παράλληλα να προβληματίσει και αυτές τις ασφαλιστικές εταιρείες που ενώ διαθέτουν δίκτυα πωλήσεων την ίδια στιγμή προβαίνουν σε απευθείας πωλήσεις, παρακάμπτοντας τους ίδιους τους διαμεσολαβητές με τους οποίους συνεργάζονται. Αυτή η πρακτική δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό προς τους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και με την πάροδο του χρόνου αυτές οι ασφαλιστικές εταιρείες ενδεχομένως να χάσουν μερίδιο αγοράς διότι οι επαγγελματίες διαμεσολαβητές που έχουν την μεγαλύτερη συνεισφορά στην ανάπτυξη των εργασιών τους θα σταματούν τις συνεργασίες τους με αυτού του είδους τα υβριδικά μοντέλα ανάπτυξης.

Είχατε πριν μερικούς μήνες υπογράψει στρατηγικό μνημόνιο συνεργασίας με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Πως εξελίσσετε αυτή η συνεργασία μέχρι σήμερα;

Ο ΠΣΕΑΔ έχει μια διαχρονική σχέση με αντίστοιχους Ελλαδικούς συνδέσμους. Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών αυτή την στιγμή ηγούνται δύο εξαίρετοι επαγγελματίες συνάδελφοι, ο κος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου από τη θέση του Προέδρου και ο κος  Δημήτρης Γαβαλάκης από την θέση του Γενικού Γραμματέα. Και οι δύο τους έχουν να επιδείξουν διαχρονικά αξιοσημείωτο έργο στην προσπάθεια αναβάθμισης και κατοχύρωσης του επαγγέλματος μας στην  Ελλάδα και το γεγονός αυτό τους βοήθησε να ανελιχθούν στις ηγετικές θέσεις του ΕΕΑ.

Έχουμε προχωρήσει ήδη σε δύο συναντήσεις μαζί με τους συναδέλφους από την Ελλάδα. Η μια έγινε πριν λίγους μήνες στην Κύπρο και η άλλη πολύ πρόσφατα διαδικτυακά όπου συμμετείχαν και εκπρόσωποι διαφόρων επαγγελματικών συνδέσμων από την Ελλάδα όπως ο σύνδεσμος Μεσιτών, ο σύνδεσμος ασφαλιστικών συμβούλων, ο σύνδεσμος Πρακτόρων και ο Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων.

Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η εμβάθυνση των σχέσεων των επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε Κύπρο και Ελλάδα, ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση κοινών προβληματισμών, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας είτε σε θέματα νομοθεσιών είτε σε θέματα προώθησης του θεσμού της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και διεξαγωγή κοινών εκδηλώσεων στο μέλλον, είτε αυτές αφορούν εκπαιδευτικές συναντήσεις είτε και επαγγελματικά συνέδρια, που μπορεί να διεξάγονται στις δύο χώρες με την συμμετοχή εκπροσώπων των δύο πλευρών αλλά και επαγγελματιών διαμεσολαβητών.

Και εμείς ως ΠΣΕΑΔ καθώς επίσης και αριθμός συνδέσμων από την Ελλάδα είμαστε μέλη του BIPAR και η μεταξύ μας συνεργασία ως σύνδεσμοι που προερχόμαστε από το Ανατολικό άκρο της Ευρώπης μπορεί να ενισχύσει περισσότερο την φωνή μας και τις θέσεις μας στον πανευρωπαϊκό σύνδεσμο σε θέματα που απασχολούν από κοινού την ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε Κύπρο και Ελλάδα. Την ίδια στιγμή η μεταξύ μας συνεργασία μπορεί να βοηθήσει στη παραγωγή ιδεών και πολιτικών που μπορούν να υιοθετηθούν και από άλλα μέλη του BIPAR με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.       

Το φετινό συνέδριο του συνδέσμου είχε τεράστια επιτυχία ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Πείτε μας πως βιώσατε εσείς προσωπικά αυτό το συνέδριο, που οφείλετε η επιτυχία του και ποια τα σχέδια για το μέλλον; 

Είναι γεγονός ότι το ετήσιο συνέδριο του συνδέσμου έχει γίνει θεσμός για την ασφαλιστική βιομηχανία και αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς. Το φετινό συνέδριο έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε αριθμό συμμετοχών αφού έχουμε ξεπεράσει τους 500 συμμετέχοντες. Αυτό δείχνει πως οι επαγγελματίες διαμεσολαβητές αγκαλιάζουν τον σύνδεσμο ο οποίος συνεχίζει να ανεβάζει το επίπεδο του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και ενισχύει το σημαντικό ρόλο που έχει να επιτελέσει στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής βιομηχανίας αλλά και στην στήριξη της κοινωνίας στο σύνολο της ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα βοηθήσουν στο άμεσο μέλλον τους επαγγελματίες να αναδείξουν τον ρόλο τους στην κοινωνία και ενισχύσουν τον ίδιο το θεσμό της ασφάλισης. Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές που μας χάρισαν τα παιδιά του φιλανθρωπικού σωματείου «Χάρισμα» αφού μέσα από το ταλέντο και τις μελωδίες τους εξωτερίκευσαν το μεγαλείο της ψυχής τους κάνοντας πολλούς από εμάς να δακρύσουμε.

Προσωπικά πιστεύω ότι η επιτυχία του συνεδρίου οφείλεται στη συλλογική και ανιδιοτελή προσπάθεια και στο ζήλο που επιδεικνύουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η επιτροπή εκδηλώσεων άλλα και αριθμός εθελοντών μελών που όλοι μαζί κάτω από την καθοδήγηση και τον συντονισμό του συνάδελφου Πάνου Τσιολή που είχε το γενικό πρόσταγμα κατάφεραν να ανεβάσουν τον πήχη ακόμα πιο ψηλά.

Αυτό το γεγονός δημιουργεί ακόμα περισσότερη ευθύνη σε όλους μας για το μέλλον αφού ο σχεδιασμός μας είναι όπως το ετήσιο συνέδριο του ΠΣΕΑΔ διευρυνθεί με την συμμετοχή συναδέλφων και από άλλες χώρες και κυρίως από την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.