1. Home
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. Τοπικα Νεα
 6. »
 7. Είναι ικανοποιημένοι οι καταναλωτές από τις Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες;

Είναι ικανοποιημένοι οι καταναλωτές από τις Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες;

Είναι ικανοποιημένοι οι καταναλωτές από τις Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες;
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Η τρίτη ενότητα του 19ου Ασφαλιστικού Συνεδρίου Κύπρου με θέμα «Το μέλλον της Ασφάλισης» άνοιξε με την εισήγηση του κ. Χρίστου Μιχαηλίδη, Προέδρου της Cypronetwork, ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα και τις διαχρονικές τάσεις δυο Ερευνών Αγοράς του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ερευνών Cypronetwork.

Σκοπός των ερευνών ήταν η διερεύνηση της αντίληψης που επικρατεί τόσο στο καταναλωτικό κοινό, όσο και στις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα σε σχέση με τον Ασφαλιστικό Τομέα. Στο συγκεκριμένο άρθρο θα παρουσιαστεί η έρευνα αγοράς σχετικά με την αντιλήψη του καταναλωτικού κοινού για τον Ασφαλιστικό Τομέα. Θα ακολουθήσει κι επόμενο άρθρο για την αντίληψη των επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Έρευνα αγοράς για την αντιλήψη του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον Ασφαλιστικό Τομέα

Όσον αφορά την ταυτότητα της έρευνας στο καταναλωτικό κοινό, πρόκειται για μια Πανκύπρια έρευνα που έγινε με τη χρήση της μεθόδου της Τυχαίας Πολυσταδιακής Στρωματοποιημένης δειγματοληψίας με αριθμό δείγματος 1014 άτομα, ηλικίας 18 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες που διαμένουν τόσο σε αστικές, όσο και σε αγροτικές περιοχές. Το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού ως προς την επαρχία και περιοχή διαμονής. Η μέθοδος με την οποία διηξήχθη η Έρευνα Αγοράς ήταν με προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά.

Το σχετικό δείγμα, αρχικά ερωτήθηκε για την οικονομική κατάστασή του. Περίπου 1 στα 5 νοικοκυριά τα βγάζει πέρα πολύ εύκολα ή αρκετά εύκολα, ενώ 1 στα 2 νοικοκυριά τα βγάζει πέρα ούτε εύκολα, ούτε δύσκολα. Ένα ποσοστό 30% όμως τα βγάζει πέρα αρκετά έως πολύ δύσκολα, δηλαδή 1 στα 3 νοικοκυριά.

Διαφοροποίηση ασφαλιστικών αναγκών καταναλωτικού κοινού

Σχετικά με τη διαφοροποίηση των ασφαλιστικών αναγκών κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Μάριος Αθανασίου: «Οι αποτυχίες και επιτυχίες είναι μέρος της καθημερινότητας μας»

«Δεν έχω κάνει καμία διαφοροποίηση σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά μου συμβόλαια» αποκρίθηκαν 7 στους 10 ασφαλιζόμενους Κύπριους. Αυτό το ποσοστό είναι στα ίδια σχεδόν επίπεδα με τα προηγούμενα έτη.

«Έχω μειώσει την ασφαλιστική μου κάλυψη / Έχω μειώσει τα συνολικά μου ασφάλιστρα» απάντησε το 8%

«Έχω διακόψει κάποια ασφαλιστικά συμβόλαια» είπε ένα 7% Παράλληλα με αυτό ένα 4% αποκρίθηκε ότι «Προχώρησα στη σύναψη και άλλων ασφαλιστικών συμβολαίων», δηλαδή έχουμε ένα αρνητικό net effect μόνο της τάξεως του 3%.

Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Εταιρειών

Σχετικά με την αξιολόγηση των Ασφαλιστικών Εταιρειών η γενική εικόνα των ασφαλιστικών εταιρειών και η εξυπηρέτηση βρίσκονται σε πολύ καλά επίπεδα που ξεπερνά το 50%

Επίσης, υψηλός δείκτης σημειώθηκε και για την κερδοφορία.

Σε σύγκριση με το 2022 στα ίδια επίπεδα βρισκόταν η γενική εικόνα. Η αξιοπιστία έχει παρουσιάσει μια μικρή μείωση, όπως και η κερδοφορία και η οργάνωση. Ωστόσο, σημειώνεται για το 2023 μια σημαντική αύξηση στην εξυπηρέτηση.

Από το 2005, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, παρατηρείται μια σταδιακή μικρή αύξηση κάθε χρόνο του δείκτη της γενικής εικόνας. Στα ίδια επίπεδα κινείται η αξιοπιστία. Υψηλότερα επίπεδα σημειώνονται για την κερδοφορία. Μικρές μειώσεις παρατηρούνται για τους υπόλοιπους δείκτες (οργάνωση, έγκαιρη πληρωμή αποζημιώσεων) πλην του θέματος της σταθερότητας των επενδύσεων.

Ποιο είναι το ποσοστό ιδιωτικής ασφάλισης σήμερα;

7 στους 10 δήλωσαν ότι δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση, ενώ 3 στους 10 αποφάνθηκαν πως έχουν.

Από όσους δήλωσαν ότι έχουν ιδιωτική ασφάλιση, τα 2/3 εμπίπτουν στην ομαδική ασφάλιση και μόνο το 1/3 κάνει αναφορά για ιδιωτική ασφάλιση.

Η τάση, όσον αφορά τα ομαδικά συμβολαία αλλά και τα ατομικά, είναι υψηλή σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

Βαθμός ικανοποίησης από το συμβόλαιο υγείας

Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης από το συμβόλαιο υγείας που έχουν, απόλυτα ικανοποιημένοι από το συμβόλαιο υγείας είναι 1 στους 5, ενώ πολύ ικανοποιημένοι είναι 1 στους 4 καταναλωτές.
Δηλαδή έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό που ξεπερνά το 40% που δηλώνουν απόλυτα ή πολύ ικανοποιημένοι, χωρίς να παραβλέπουμε ότι το 47%, σχεδόν δηλαδή 1 στους 2 ανέφερε ότι είναι αρκετά ικανοποιημένος από το συμβόλαιο υγείας του.

«Δηλαδή η εικόνα που εκπέμπει ο ασφαλιστικός τομέας από αυτό τον δείκτη, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχοντας υπόψιν και άλλους κλάδους της οικονομίας, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετική. Και αυτό μπορείτε να το αξιοποιήσετε.», δήλωσε ο κ. Χρίστος Μιχαηλίδης.

Τι σκοπεύουν να κάνουν με το συμβόλαιο υγείας που έχουν μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ

«Θα διατηρήσω και το υφιστάμενο συμβόλαιο» δήλωσε το 85%, ποσοστό που παρουσίασε αυξητική τάση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή όλο και περισσότεροι δυναμώνουν το στοιχείο παραμονής-διατήρησης του υφιστάμενου συμβολαίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Πενθήμερο σεμινάριο: Certified Digital Transformation in the Insurance Market

«Θα διακόψω το υφιστάμενο συμβόλαιο και θα μείνω μόνο με το ΓεΣΥ» δήλωσε το 2%, το οποίο το 2021 ήταν στο 14%

«Θα χρησιμοποιήσω και άλλο σχέδιο Υγείας που θα καλύπτει τα κενά του ΓεΣΥ» αποφάνθηκε το 9%

Απόψεις και αντιλήψεις για τον Ασφαλιστικό Τομέα

«Το επίπεδο κατάρτισης των Κύπριων Διαμεσολαβητών Ασφάλισης είναι ψηλό» αποφάνθηκε το 48%

Το γεγονός ότι η εικόνα της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας επηρεάζεται σημαντικά από τη συμπεριφορά, τις γνώσεις και τις πρακτικές των ασφαλιστών της, τόνισε το 69%

Ένας δείκτης που πιθανόν να επιδέχεται βελτίωση είναι: «Ο ασφαλιστικός τομέας στην Κύπρο είναι ανταγωνιστικός με αυτόν της Ευρώπης», καθώς ανέρχεται στο 23% των απόψεων.

Ο δείκτης «Οι επενδύσεις σε Ασφαλιστικά σχέδια/ ταμεία εμπερικλείουν μικρό ρίσκο, άρα είναι πιο ασφαλή» παρουσίασε αυξητική τάση.

«Ο τομέας της Ασφάλισης προσφέρει πλέον καλές επαγγελματικές ευκαιρίες» συμφώνησε το 27%

Η εξυπηρέτηση και η ενημέρωση από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή θα μπορούσε να γίνει μέσω της χρήσης της τεχνολογίας;

Το 72% απάντησε ναι σε σχέση με το ποσοστό του 67% που ήταν το 2022

Όχι αποφάνθηκε το 28%, δηλαδή 3 στους 10.

Όσον αφορά τον τρόπο προτίμησης για τα θέματα ενημέρωσης από τον ασφαλστικό διαμεσολαβητή, το 42% προτιμά διαπροσωπική επαφή σε σύγκριση με το 67% του 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Τέλος του μήνα το 14ο Διεθνές Ασφαλιστικό Συνέδριο στο Ελσίνκι

Στους καταναλωτές αυτό που παρατηρήθηκε να έχει ανοδική τάση είναι ο συνδυασμός διαπροσωπικής επαφής με το διαμεσολαβητή με τη χρήση της τεχνολογίας.

Ο βαθμός επηρεασμού της επαγγελματικής δραστηριότητας από την επιστροφή στην κανονικότητα

Σε ένα 18% η επαγγελματική δραστηριότητα επηρεάστηκε πολύ έως αρκετά από την επιστροφή στην κανονικότητα, ενώ ένα 37% επηρεάστηκε λίγο και ένα 45% καθόλου.

Ο βαθμός επηρεασμού στην επιλογή Ασφαλιστικής εταιρείας

Όσον αφορά το βαθμό επηρεασμού στην επιλογή Ασφαλιστικής εταιρείας για αγορά Ασφαλιστικών Προϊόντων από την επένδυση της Ασφαλιστικής εταιρείας στην πράσινη ανάπτυξη/ Περιβάλλον, ένα 25% επηρεάστηκε από πολύ έως αρκετά, λίγο δήλωσε ότι επηρεάστηκε ένα ποσοστό 41%, ενώ το 34% καθόλου, δηλαδή το 1/3.

Επίσης, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα πρότειναν τα ακόλουθα για τη βελτίωση των ασφαλιστικών εταιρειών:

 • Να τηρούνται όσα περιέχουν οι συμφωνίες
 • Οι ασφαλιστές να είναι ενημερωμένοι και να απαντούν υπεύθυνα για κάθε θέμα
 • Πιο προσιτές τιμές/ Μείωση ασφαλίστρων
 • Νέα σχέδια ομαδικά για επιχειρήσεις για να καλύπτουν εκείνα που δεν καλύπτει το ΓΕΣΥ/ Να έχουν κάποια συνεργασία με το ΓΕΣΥ
 • Ανθρώπινη προσέγγιση και καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.