1. Home
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. Τοπικα Νεα
 6. »
 7. 209 επιχειρήσεις στην Κύπρο εκφράζουν τη γνώμη τους για τον ασφαλιστικό...

209 επιχειρήσεις στην Κύπρο εκφράζουν τη γνώμη τους για τον ασφαλιστικό τομέα

209 επιχειρήσεις στην Κύπρο εκφράζουν τη γνώμη τους για τον ασφαλιστικό τομέα
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα παρουσιαστεί το δεύτερο μέρος της εισήγησης του κ. Χρίστου Μιχαηλίδη, Προέδρου της Cypronetwork, στο 19ο Ασφαλιστικό Συνέδριο Κύπρου, σχετικά με την αντιλήψη των επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα για τον Ασφαλιστικό Τομέα.

Έχει προηγηθεί άρθρο για την αντίληψη του καταναλωτικού κοινού σχετικά με αυτό το ζήτημα: Είναι ικανοποιημένοι οι καταναλωτές από τις Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες;

Έρευνα αγοράς για την αντιλήψη των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα σχετικά με τον Ασφαλιστικό Τομέα

Ο αριθμός του δείγματος για την έρευνα αυτή ανέρχεται στις 209 επιχειρήσεις Κύπρου και στο δείγμα υπάρχει επαρκής κάλυψη από τους κλάδους των υπηρεσιών, εμπορίου, κατασκευών και βιομηχανίας.

Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη Μέθοδο της Τυχαίας Πολυσταδιακής Στρωματοποιημένης δειγματοληψίας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητα και αφορά το διάστημα: Σεπτέβριος και Οκτώβριος 2023.

Η μέθοδος με την οποία διηξήχθη η Έρευνα Αγοράς ήταν με προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις στις επιχειρήσεις.

Διαφοροποίηση Ασφαλιστικών αναγκών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών

Το γεγονός ότι «Δεν έχουμε κάνει καμία διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά μας συμβόλαια» δήλωσε το 73%. Εδώ παρατηρείται η ίδια τάση με την έρευνα που αφορούσε τους καταναλωτές, όπου δηλαδή όλο και λιγότερο επηρεάζονται από τις συνθήκες.

Το 12% των επιχειρήσεων ανέφερε πως έχει αυξήσει τα ασφαλιστικά του συμβόλαια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Νέο σεμινάριο από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο: Κληρονοµική ∆ιαδοχή και Ασφάλιση

Το 4% περίπου των επιχειρήσεων έχει διακόψει κάποια ασφαλιστικά συμβόλαια.

Γνώμη της Διοίκησης της επιχείρησης για το ΓεΣΥ

Το 28% δήλωσε πάρα πολύ καλή έως πολύ καλή γνώμη, και καθόλου καλή ή λίγο καλή περίπου το 32%, ποσοστό που είναι μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεχομένως, η αρνητική παράμετρος σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια να οφείλεται στο θέμα ποιότητας.

Παροχή Ομαδικής Ασφάλισης Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης προς τους εργαζομένους

Το 28% των επιχειρήσεων δήλωσε πως παρέχει ομαδική ασφάλιση με μέσο όρο μηνιαίας δαπάνης 906 ευρώ, γεγονός που παρουσιάζει κάποια μείωση σε σχέση με το 2022.

Το 72% είπε πως δεν παρέχει ομαδική ασφάλιση.

Βαθμός ικανοποίησης από το Ομαδικό συμβόλαιο Υγείας που παρέχουν προς τους Εργαζόμενους

Το 36% των επιχειρήσεων δήλωσε απόλυτα ή πολύ ικανοποιημένο, αλλά και πάλι ένα 57% δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο.

Αυτοί οι δείκτες ικανοποίησεως επιχειρήσεων αναδεικνύουν την καλή πορεία του ασφαλιστικού τομέα.

Τι σκοπεύουν να κάνουν με το Ομαδικό συμβόλαιο Υγείας που έχουν μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ

«Θα διατηρήσω και το υφιστάμενο συμβόλαιο» δηλώνει το 74% των επιχειρήσεων.

«Θα διακόψω το υφιστάμενο συμβόλαιο και θα μείνω μόνο με το ΓεΣΥ» δήλωσε το 8%

«Θα χρησιμοποιήσω και άλλο σχέδιο Υγείας που θα καλύπτει τα κένα του ΓεΣΥ» σημείωσε το 10%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Γιατί οι Ασφαλιστικές Εταιρείες μας ρωτούν αν καπνίζουμε;

Απόψεις και Αντιλήψεις επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα για τον Ασφαλιστικό Τομέα

Το 42% δήλωσε ότι το επίπεδο κατάρτισης των Κύπριων Διαμεσολαβητών Ασφάλισης είναι
υψηλό.

Το 81% συμφώνησε σχετικά με το ότι η εικόνα κάθε Ασφαλιστικής εταιρείας επηρεάζεται σημαντικά από τη συμπεριφορά, τις γνώσεις και τις πρακτικές των ασφαλιστών της.

Το 36% δήλωσε ότι οι επενδύσεις σε Ασφαλιστικά σχέδια/ ταμεία εμπερικλείουν μικρό ρίσκο,
άρα είναι πιο ασφαλής.

Τέλος, το 31% συμυμφώνησε στο ότι ο τομέας της Ασφάλισης προσφέρει πλέον καλές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η εξυπηρέτηση και ενημέρωση από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή
θα μπορούσε να γίνει μέσω της χρήσης της τεχνολογίας (βιντεοκλήση);

Όσον αφορά το αν η εξυπηρέτηση και ενημέρωση από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή
θα μπορούσε να γίνει μέσω της χρήσης της τεχνολογίας (βιντεοκλήση), με όχι απάντησε ένα 34% και ναι το 64%

Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει η εξυπηρέτηση και η ενημέρωση από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή;

Στην ερώτηση σχετικά με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει η εξυπηρέτηση και η ενημέρωση από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή το 27% αποφάνθηκε ότι η ενημέρωση μπορεί να γίνει και δια ζώσης και ηλεκτρονικά, σε σύγκριση με το 47% που δήλωσαν οι καταναλωτές.

Φαίνεται πως οι επιχειρήσεις προτιμούν την προσωπική επαφή με τους διαμεσολαβητές με ένα ποσοστό 68% σε αντίθεση με τους καταναλωτές.

Σε ποιο βαθμό η επιλογή Ασφαλιστικής εταιρείας για αγορά Ασφαλιστικών Προϊόντων, θα επηρεαζόταν από το κατά πόσο η ασφαλιστική εταιρεία επενδύει στην πράσινη ανάπτυξη / Περιβάλλον;

Καθόλου και λίγο απάντησε πάνω από το 50%, πολύ και αρκετά όμως απάντησε το 46%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Τέλος του μήνα το 14ο Διεθνές Ασφαλιστικό Συνέδριο στο Ελσίνκι

Εισηγήσεις όσον αφορά τον Ασφαλιστικό κλάδο / Ασφαλιστικές εταιρείες

 • Να τηρούνται όσα περιέχουν οι συμφωνίες
 • Οι ασφαλιστές να είναι ενημερωμένοι και να απαντούν υπεύθυνα για κάθε θέμα
 • Πιο προσιτές τιμές/ Μείωση ασφαλίστρων
 • Νέα σχέδια ομαδικά για επιχειρήσεις για να καλύπτουν εκείνα που δεν καλύπτει το ΓΕΣΥ/ Να έχουν κάποια συνεργασία με το ΓΕΣΥ
 • Ανθρώπινη προσέγγιση και καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες

Ο κ. Μιχαηλίδης κλείνοντας την εισήγησή του θέλοντας να απαντήσει στο ερώτημα του συνεδρίου σχετικά με το ποιος είναι ο ρόλος μας σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, σημείωσε «Πέρα από την τεχνολογία και το ESG που διεισδύει στη ζωή μας, απάντηση κατά την ταπεινή μου άποψη σαν δημοσκόπος και ερευνητής, είναι η συνεχής προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη και σωστή πληροφόρηση για να μπορούμε να προσαρμοστούμε στις εκάστοτε συνθήκες, ανάγκες και προσδοκίες του μέλλοντος

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.