1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Άρθρα
  6. »
  7. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το TikTok

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το TikTok

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το TikTok
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία για να αξιολογήσει κατά πόσον το TikTok ενδέχεται να έχει παραβιάσει τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) σε τομείς που συνδέονται με την προστασία των ανηλίκων, τη διαφάνεια της διαφήμισης, την πρόσβαση των ερευνητών σε δεδομένα, καθώς και τη διαχείριση κινδύνου εθιστικού σχεδιασμού και επιβλαβούς περιεχομένου.

Με βάση την προκαταρκτική έρευνα που έχει διεξαχθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ άλλων με βάση ανάλυση της έκθεσης αξιολόγησης κινδύνου που απέστειλε η TikTok τον Σεπτέμβριο του 2023, καθώς και τις απαντήσεις της TikTok στα επίσημα αιτήματα παροχής πληροφοριών της Επιτροπής (σχετικά με το παράνομο περιεχόμενο, την προστασία των ανηλίκων και την πρόσβαση σε δεδομένα), η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει επίσημη διαδικασία κατά της TikTok στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στους ακόλουθους τομείς:

  • Τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση και τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων, όσον αφορά τις πραγματικές ή προβλέψιμες αρνητικές επιπτώσεις που απορρέουν από τον σχεδιασμό του συστήματος TikTok, συμπεριλαμβανομένων των αλγοριθμικών συστημάτων, οι οποίες ενδέχεται να τονώσουν τον εθισμό στη συμπεριφορά και/ή να δημιουργήσουν τις λεγόμενες «επιπτώσεις τρύπας κουνελιού». Η εν λόγω αξιολόγηση απαιτείται για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων για την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος στη σωματική και ψυχική ευεξία του προσώπου, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και τον αντίκτυπό του στις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης. Επιπλέον, τα μέτρα μετριασμού που εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτό, ιδίως τα εργαλεία επαλήθευσης της ηλικίας που χρησιμοποιεί το TikTok για την πρόληψη της πρόσβασης ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ενδέχεται να μην είναι εύλογα, αναλογικά και αποτελεσματικά·
  • Τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά τη θέσπιση κατάλληλων και αναλογικών μέτρων για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας για τους ανηλίκους, ιδίως όσον αφορά τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απορρήτου για ανηλίκους στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της λειτουργίας των συστημάτων συστάσεών τους·
  • Τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά την παροχή αξιόπιστου αποθετηρίου με δυνατότητα αναζήτησης για διαφημίσεις που παρουσιάζονται στο TikTok·  
  • Τα μέτρα που έλαβε η TikTok για την αύξηση της διαφάνειας της πλατφόρμας της. Η έρευνα αφορά εικαζόμενες ελλείψεις όσον αφορά την παροχή στους ερευνητές πρόσβασης στα δημοσίως προσβάσιμα δεδομένα του TikTok, όπως ορίζει το άρθρο 40 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Εάν αποδειχθούν, οι παραλείψεις αυτές θα συνιστούσαν παραβάσεις των άρθρων 34 (1), 34 (2), 35 (1) 28 (1), 39 (1) και 40 (12) της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει τώρα διεξοδική έρευνα κατά προτεραιότητα. Η κίνηση επίσημης διαδικασίας δεν προδικάζει την έκβασή της.

Η τρέχουσα έναρξη της διαδικασίας δεν θίγει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία την οποία η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να κινήσει σχετικά με οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που ενδέχεται να συνιστά παράβαση βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, για παράδειγμα σε σχέση με τις υποχρεώσεις ενός παρόχου όσον αφορά τη διάδοση παράνομου περιεχομένου, όπως τρομοκρατικού περιεχομένου ή σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, ή την κοινοποίηση υπονοιών για ποινικά αδικήματα.

Επίσης, δεν θίγει τις δράσεις επιβολής που αναλαμβάνονται από άλλες αρχές στο πλαίσιο άλλων κανονιστικών πλαισίων, για παράδειγμα, από το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών.

Επόμενα βήματα

Μετά την επίσημη κίνηση της διαδικασίας, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία, για παράδειγμα αποστέλλοντας πρόσθετα αιτήματα παροχής πληροφοριών, διεξάγοντας συνεντεύξεις ή επιθεωρήσεις.

Η κίνηση επίσημης διαδικασίας εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα επιβολής, όπως προσωρινά μέτρα και αποφάσεις μη συμμόρφωσης. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να αποδεχθεί κάθε δέσμευση που ανέλαβε η TikTok για επανόρθωση των ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας.

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες δεν ορίζει νόμιμη προθεσμία για τη λήξη της επίσημης διαδικασίας. Η διάρκεια μιας διεξοδικής έρευνας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ο βαθμός συνεργασίας της ενδιαφερόμενης εταιρείας με την Επιτροπή και η άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης.

Η κίνηση επίσημης διαδικασίας απαλλάσσει τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή των κρατών μελών της ΕΕ, από τις εξουσίες τους να εποπτεύουν και να επιβάλλουν την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες σε σχέση με τις εικαζόμενες παραβάσεις του άρθρου 28 παράγραφος 1.

Ιστορικό

Το TikTok ορίστηκε ως πολύ μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα (VLOP) στις 25 Απριλίου 2023 στο πλαίσιο του νόμου της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες, μετά τη δήλωσή του ότι υπάρχουν 135.9 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες μηνιαίως στην ΕΕ. Ως VLOP, τέσσερις μήνες από τον ορισμό της, η TikTok έπρεπε να αρχίσει να συμμορφώνεται με μια σειρά υποχρεώσεων που ορίζονται στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Από τις 17 Φεβρουαρίου, ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες εφαρμόζεται σε όλους τους διαδικτυακούς μεσάζοντες στην ΕΕ.

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.