1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Τοπικα Νεα
  6. »
  7. Διαγωνισμός από την Anytime με δώρο ένα Apple Watch!

Διαγωνισμός από την Anytime με δώρο ένα Apple Watch!

Διαγωνισμός από την Anytime με δώρο ένα Apple Watch!
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Διαγωνισμό με δώρο ένα Apple Watch διοργανώνει τον Απρίλιο στα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης η Anytime Cyprus.

Για να συμμετέχει κάποιος στον Διαγωνισμό πρέπει να μπει στη σελίδα της Anytime Online στο Facebook (www.facebook.com/anytimeonlinecy/) και να γράψει στα σχόλια, κάτω από τη σχετική ανάρτηση του Διαγωνισμού, μία ερώτηση – απορία σχετικά με οποιοδήποτε από τα προγράμματα ασφάλισης της Anytime, τις υπηρεσίες και τις παροχές που αυτή προσφέρει.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 13/4.

Ακολουθούν οι Όροι και Προυποθέσεις του διαγωνισμού.

Όροι και Κανονισμοί διαγωνισμού Απριλίου 2022

1. Η Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.» (Υποκατάστημα Κύπρου) που δραστηριοποιείται στον κλάδο ασφαλίσεων ζημιών, (εφεξής «INTERAMERICAN» ή «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει ηλεκτρονικά την παρούσα προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό Απριλίου 2022 (o «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο προώθησης και προβολής της «ANYTIMEONLINE», εμπορικού σήματος της INTERAMERICAN.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

3. Από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Ομίλου INTERAMERICAN, οι συνεργάτες του υποκαταστήματος στην Κύπρο, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

4. Ως έναρξη του διαγωνισμού ορίζεται η 31η Μαρτίου 2022 (ώρα 10:00) και ως λήξη του η 10η Απριλίου (ώρα 23:59).

5. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται ως εξής: Για να συμμετέχει κάποιος στον Διαγωνισμό (ο «Συμμετέχων») πρέπει να μπει στη σελίδα της Anytime Online στο Facebook (www.facebook.com/anytimeonlinecy/) και να γράψει στα σχόλια, κάτω από τη σχετική ανάρτηση που θα αναρτηθεί στο www.facebook.com/anytimeonlinecy/ για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, μία ερώτηση – απορία του/της σχετικά με οποιοδήποτε από τα προγράμματα ασφάλισης της Anytime, τις υπηρεσίες και τις παροχές που αυτή προσφέρει. Στην εν λόγω ανάρτηση, αν παραστεί η ανάγκη, ενδεχομένως να δοθούν περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τα διαβήματα που πρέπει να λάβουν οι Συμμετέχοντες. Ομοίως, ως συμμετοχή στο Instagram ορίζεται και η απάντηση – σχόλιο στις «ιστορίες» (“stories”) των influencers Μάρκου Κωμοδρόμου (@i_boy) και Σόφης Χρυσάνθου (@sophie_chrysanthou), οι οποίοι με stories όπου θα γίνεται αναφορά στον Διαγωνισμό θα προτείνουν σε όποιον το επιθυμεί να λάβει μέρος σ’ αυτόν καταθέτοντας την ερώτηση – απορία του ως απαντητικό σχόλιο στο story τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Η Anytime βγήκε νικήτρια...στην ασφαλή οδήγηση!

6. Διευκρινίζεται ότι ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα 1 συμμετοχής, το οποίο συνεπάγεται ότι αυτή κατοχυρώνεται εφάπαξ, αφότου δηλαδή γράψει 1 σχόλιο, όπως αυτό αναφέρθηκε παραπάνω. Οι συμμετοχές του δεν αυξάνονται σε περίπτωση που καταθέσει περισσότερα του ενός σχόλια. Τυχόν επιπλέον σχόλια δεν λαμβάνονται υπόψη ως προς τη συμμετοχή του , η οποία κατοχυρώνεται, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, από τη στιγμή που έγραψε 1 σχόλιο.

7. Το δώρο του Διαγωνισμού θα κερδίσει 1 νικητής, ο οποίος θα επιλεχθεί μετά από κλήρωση στην οποία θα περιλαμβάνονται όλοι οι έγκυροι Συμμετέχοντες. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα ανακοινωθεί την 13η Απριλίου 2022. Ο νικητής θα κερδίσει ένα Apple Watch αξίας 470 ευρώ.

8. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού και συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους.

9. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στη σελίδα της Anytime (www.anytimeonline.com.cy). Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

10. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου του Διαγωνισμού, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, και αυτή δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων και του νικητή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Η Anytime βγήκε νικήτρια...στην ασφαλή οδήγηση!

Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το δώρο με άλλο αντίστοιχο όταν υπάρχει καλός λόγος για κάτι τέτοιο.

12. Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει τη 13η Απριλίου 2022 στη σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook www.facebook.com/anytimeonlinecy/.

13. Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον Διαδικτυακό Τόπο www.facebook.com/anytimeonlinecy/ και ο νικητής θα ενημερωθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία με σχετικό προσωπικό μήνυμα.

14. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του σε διάστημα 2 (δύο) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος μέσω Facebook, το δώρο περνάει στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα που θα προκύψει επίσης από την ίδια κλήρωση.

15. Οποιοσδήποτε νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Όρων,

(γ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:  Η Anytime βγήκε νικήτρια...στην ασφαλή οδήγηση!

(δ) σε περίπτωση δόλου ή απάτης εκ μέρους του ή που αυτός επιδεικνύει ανέντιμη συμπεριφορά σε σχέση με τον Διαγωνισμό,

(ε) χωρίς προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης, κατά την παράδοση του δώρου,

(στ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.

16. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της INTERAMERICAN.

17. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να αλλάξει ή να αντικαταστήσει τον Διαγωνισμό για τεχνικούς, εμπορικούς, νομικούς ή λειτουργικούς λόγους ή όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους πέραν του ελέγχου της.

18. Από τον νικητή μπορεί να ζητηθεί να συμμετέχει σε δημόσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε σχέση με τον Διαγωνισμό.

19. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την καταλληλότητα ή χρήση του Δώρου.

20. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της σε σχέση με τον Διαγωνισμό λόγω οποιουδήποτε γεγονότος εκτός του εύλογου ελέγχου της.

21. Οι παρόντες Όροι συμμετοχής διέπονται από το Δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που απορρέει από ή σε σχέση με τον Διαγωνισμό, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Κύπρου (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

22. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να έχετε
όλα τα νέα της Ασφαλιστικής Αγοράς στο
Ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.