1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. Τοπικα Νεα
  6. »
  7. Κεντρική Τράπεζα: Η συνεχής αύξηση στα ασφάλιστρα καταδεικνύει τη δυναμική καθώς...

Κεντρική Τράπεζα: Η συνεχής αύξηση στα ασφάλιστρα καταδεικνύει τη δυναμική καθώς και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού τομέα

Κεντρική Τράπεζα: Η συνεχής αύξηση στα ασφάλιστρα καταδεικνύει τη δυναμική καθώς και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού τομέα
0

Ακολουθήστε μας στο Linkedin και συνδεθείτε με άλλους επαγγελματίες του κλάδου

Το συμπέρασμα ότι ο  εγχώριος ασφαλιστικός τομέας αντεπεξήλθε ικανοποιητικά στις επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία, καταγράφοντας σημαντική αύξηση στα ασφάλιστρα καταγράφει η «Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 2021» που δημοσίευσε πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις, σε συνδυασμό με τις φορολογικές ρυθμίσεις που αύξησαν τη φοροαπαλλαγή επί του εισοδήματος των ασφαλίστρων ζωής, ώθησαν τα νοικοκυριά να επενδύσουν μέρος των αποταμιεύσεων τους σε ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής. Η συνεχής αύξηση στα ασφάλιστρα καταδεικνύει τη δυναμική καθώς και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού τομέα, σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, συνεχίζει η έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας.

Όσον αφορά τα επίπεδα φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών, η Κεντρική Τράπεζα στην έκθεση της αναφέρει ότι «ο μέσος όρος του δείκτη φερεγγυότητας παρέμεινε υγιής, με τις πλείστες ασφαλιστικές εταιρείες να βρίσκονται αρκετά πιο πάνω από το απαιτούμενο εποπτικό όριο του 100%, δεικνύοντας την κεφαλαιακή ευρωστία του τομέα» τονίζοντας ότι «Η αξιοπιστία του κλάδου συνέχισε να ενισχύεται, λόγω του αυστηρού κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του».

Αξιολογώντας ωστόσο τη μεγάλη αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι αυτό καθιστά δύσκολη την αποτίμηση των μελλοντικών κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και κατ’ επέκταση, τις εκτιμήσεις για την κερδοφορία και την αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Οι εν λόγω εταιρείες, συνεχίζει η έκθεση, καλούνται να παρακολουθούν και να αξιολογούν τη φερεγγυότητά τους σε συνεχή βάση για να μπορέσουν να διασφαλίσουν την προστασία των ασφαλισμένων, ενώ απαιτείται να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην παρακολούθηση και στην εκτίμηση των επιπτώσεων από την κρίση.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, το περιβάλλον των πολύ χαμηλών και αρνητικών επιτοκίων έχει επηρεάσει αρνητικά και τις αποδόσεις των επενδύσεων, συνεχίζοντας να ασκεί πιέσεις στην κερδοφορία των ασφαλιστικών εταιρειών. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την έκθεση, οι επιπτώσεις της κρίσης στον εγχώριο ιδιωτικό τομέα δύναται να επηρεάσουν την παραγωγή νέων συμβολαίων, επηρεάζοντας περαιτέρω την κερδοφορία των ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι εξαγορές και ακυρώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Επιπρόσθετα, προσθέτει η έκθεση, οι αναγκαίες επενδύσεις στον τομέα του μετασχηματισμού και της τεχνολογίας και η εντατικοποίηση της προετοιμασίας για την υλοποίηση του νέου λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 17, αναμένεται να απορροφήσουν μέρος των κερδών.

Πέραν των πιο πάνω, η έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας, τονίζει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν στην τεχνολογική τους αναβάθμιση, την ψηφιοποίηση και στον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών τους διαδικασιών ενώ θα πρέπει να αναπτύξουν εργαλεία για νέους κινδύνους που προκύπτουν στον κυβερνοχώρο και από την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, ο πολλαπλασιασμός των απειλών και περιστατικών στον κυβερνοχώρο αποτελεί ευκαιρία για τον ασφαλιστικό τομέα να δημιουργήσει νέα προϊόντα για κάλυψη και αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου (cyber insurance) ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί η παραδοσιακή δομή των κλάδων ασφάλισης, με τις ασφαλιστικές εταιρείες να δίνουν περισσότερη έμφαση στους κινδύνους από κυβερνοαπειλές. Ταυτόχρονα, λέει η έκθεση, η ασφάλιση κατά των κινδύνων του κυβερνοχώρου και η κάλυψη της διακοπής εργασιών / απώλειας κερδών συνεπεία κυβερνοκινδύνων μπορεί να επιφέρει αυξημένες έμμεσες οικονομικές ζημιές και απαιτήσεις για τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Τέλος η έκθεση τονίζει ότι η αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογιών για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων θα βοηθούσε στην ακριβέστερη εκτίμηση των κινδύνων που αναλαμβάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, θα περιόριζε τις ασφαλιστικές απάτες και θα επέτρεπε στις ασφαλιστικές εταιρείες να προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες τους, με νέα εξατομικευμένα και καινοτόμα προϊόντα, τάση η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί και να ενταθεί στο μέλλον.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση εδώ.

Ακολουθήστε το Cyprus Insurance News σε Viber και Telegram για να μαθαίνετε πρώτοι τα πιο σημαντικά ασφαλιστικά νέα από Κύπρο και εξωτερικό!

Cyprus Insurance News Team

Η συντακτική ομάδα του Cyprus Insurance News, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο και το εξωτερικό και σας τις μεταφέρει άμεσα με εγκυρότητα.